X סגירה
 

נכי צה"ל וויתרו על מענק פיצוי בגובה אלפי שקלים

הפרשי דמי הניידות של נכי צהל ישארו בקופת אגף השיקום

במסגרת מסמך העקרונות שנחתם בין מנכ"ל משרד הביטחון, יו"ר ארגון נכי צה"ל ומנכ"ל משרד ראש הממשלה. יאלצו נכי צה"ל לעת עתה לוותר על הפרשי דמי ניידות שלא עודכנו במשך שנים. הפרשים שאין עליהם עוררין ובצדק היו אמורים להגיע כמענק פיצוי בגובה של עשרות אלפי שקלים לכל נכה צה"ל הזכאי לרכב רפואי.

דמי הניידות יוצמדו למדד הדלקים והשמנים

בהודעה שפורסמה מטעם אגף השיקום נאמר כי - החל מיום 11 לנובמבר 2016 יוצמדו דמי הניידות המשולמים לזכאים לרכב רפואי למדד הדלקים והשמנים, כפי שמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. אך מדד הבסיס יהיה המדד הידוע  ב-11/11/2016.

מה זה אומר ? האם זה טוב או רע לנכי צה"ל? הכל במאמר הבא...

נכי צהל וויתרו על מענק פיצוי בגובה אלפי שקלים

בתמונה: דמי הניידות עודכנו והוצמדו למדד הדלקים והשמנים

 

הצמדה זה טוב - כל עוד זה בנוסף ל...

על פניו נראה כי הצמדת דמי הניידות למדד הדלקים והשמנים הוא צעד עתידי טוב ומבורך אך שנכנסים לעומק העניין מתגלה תמונה שונה והבשורה שרבים חשבו משמחת יכולה להפתיע לרעה מהסיבות שמפורטות להלן:

עד כה דמי הניידות של נכי צה"ל היו אמורים להיות צמודים לנוסחה של החשב הכללי באוצר (החשכ"ל) שקובע את את גובה התשלום לו יהיו זכאים עובדי מדינה בגין אחזקת רכב. כאשר הנוסחה הארוכה כללה מספר פרמטרים חשובים : מחיר הדלק, עלות תיקונים והוצאות נוספות של הרכב.

מהפרסום של אגף השיקום ניתן להסיק כי גובה דמי הניידות יהיו צמודים אך ורק למדד הדלקים והשמנים ומבלי לקחת בחשבון את הוצאות הרכב הנלוות של נכי צה"ל, דבר המהווה פגיעה חמורה בזכאים לדמי ניידות.

בנוסף, המנגון שאמור היה להגן על הנכים במקרה ובמחירי הדלק יירדו, עלול להפוך ל"חרב פיפיות" ולפגוע במקרים קיצוניים של עליה וירידה במחיר הדלקים. כך שבמידה והמחיר של הדלק יירד – בפועל גובה דמי הניידות לא יישתנו. אך ההפרשים יעמדו לחובת הנכה. וכאשר מחיר הדלק יעלה הסכומים יתקזזו.

המנגון שמופעל יגרום לאורך זמן שחיקה בדמי הניידות להם זכאים נכי צה"ל בעלי רכב רפואי. הסיבה לכך היא חשבונאית, ועל מנת לראות את העיוות ראו דוגמה :

כאשר לנכה צה"ל פלוני מגיע 1,000 ש"ח דמי ניידות צמודים למדד הדלקים והשמנים – במידה והמדד יירד ב- 10% דמי הניידות ימשיכו לעמוד על 1,000 ש"ח אך 100 ש"ח מתוכם יעמדו לחובתו של הנכה.

כאשר דמי הניידות יעלו, (בניגוד לירידה של 10% כאן צריכה להיות עליה של למעלה מ – 11%) אגף השיקום יקזז את החוב ורק לאחר שהחוב יפרע יעודכנו דמי הניידות מעלה.

ואם זה לא הספיק, הרי מנגנון "ההגנה" אמור להיכנס לתוקפו רק בחודש ינואר ולכן נכי צה"ל בעלי רכב רפואי אמורים להיות ערים לעובדה שאם ובמידה מדד הדלקים והשמנים יירד בחודש דצמבר 2016 הרי שדמי הניידות של נכי צה"ל יעודכנו ויקטנו בהתאם.

למה אגף השיקום לא משלם מענק פיצוי

בכדי לנסות ולהבין מדוע אגף השיקום לא משלם מענק פיצוי לנכה צה"ל שברשותו רכב רפואי בגין הפרשי דמי הניידות עלינו לערוך סקירה על הסכמים והתכתבויות שלכאורה נחתמו ו/או הוסכמו בין ארגון נכי צה"ל לבין משרד הביטחון.

המסמך שמדבר בעד עצמו ושלכאורה מסביר את אי קבלת המענק בגין ההפרשים, הוא אותו פרוטוקול סיכום דיון מפגישה אישית שנערכה בשנת 2014 בין מנכ"ל משרד הביטחון מר דן הראל לבין יושב ראש ארגון נכי צה"ל מר חיים בר, מסמך שנחשף רק לאחרונה. (ראה: מכה קשה - אין מי שיגן על נכי צה"ל)

בפרוטוקול בסעיף 2 נכתב (ציטוט:)

"... ארגון הנכים מכיר בצורך לקצץ בתקציב כתוצאה מהמציאות התקציבית. עם זאת, הארגון מציע כי מקורות הקיצוץ יהיו ע"ח הטבות לנכים מהם ניתן לחסוך ולהתייעל, ובכלל זה לדוגמא:

דמי מרפא,

דמי ביגוד לנשים,

ביטול הדרישה הרטרואקטיבית לדמי ניידות (כפוף לתשלום ריאלי),

אחזקת טלפון

וכד'..."

מאחר ולכאורה ביטול הדרישה הרטרואקטיבית לדמי ניידות היא חלק מאותה הסכמה והודעת אגף השיקום על עידכון דמי הניידות אינה כוללת תשלום מענק רטרואקטיבי הרי שלכאורה הדברים נעשים בהתאם למה שסוכם בין מנכ"ל משרד הביטחון לבין יו"ר ארגון נכי צה"ל וסכום שאמור היה לעמוד לכאורה על כחצי מליארד שקלים (500,000,000) הפרשים מאז שנת 2008 לא ישולמו לנכים

כשמדובר בקיצוצים באגף השיקום לא מבזבזים זמן

שמדובר בקיצוצים באגף השיקום לא מבזבזים זמן ועכשיו מיד לאחר שנכי צה"ל הוכנעו בקרב על תזכיר חוק הנכים לכאורה הקיצוצים בזכויות ובהטבות להם זכאים נכי צה"ל יתחילו להתפרסם ולהפוך ממשפטים וסעיפים בהסכמים השונים למציאות כואבת ובועטת.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך