X סגירה
 

גירעונות הארגון: כ- 47 מיליון בחמש שנים

האם לכאורה נכי צה"ל הם אלה שישלמו את מחיר ?

הוועדה לביקורת המדינה מינתה רואה חשבון חיצוני במטרה לבדוק באופן אובייקטיבי את "האיתנות הפיננסית של ארגון נכי צה"ל וההתכנות הפיננסית של הקמת בית לוחם חדש". בחודש שעבר (דצמבר 2016) התפרסמו מסקנות הדו"ח. מסקנות שהיכו בתדהמה גם את "הפסימים" שבחבורה שחוששים לכאורה כי נכי צה"ל הם אלא שיאלצו לשלם את המחיר. (לחצו כן להורדת הדווח)

הועדה לביקורת המדינה

כתוצאה מסדרת דיונים שהתקיימו בחודשים האחרונים בועדה לביקרות המדינה בנושא "היבטים בפעילות ארגון נכי צה"ל", הזמינה הועדה לביקורת המדינה דו"ח של משרד רואי חשבון חיצוני (אברמזון יורם ושות'), על מנת שזה יבחן לכאורה באופן אובייקטיבי את "האיתנות הפיננסית של ארגון נכי צה"ל וההיתכנות הפיננסית של הקמת בית לוחם חדש".

הדו"ח נתבקש, לאחר שנציגי מחוזות תל אביב יפו וירושלים בארגון נכי צה"ל בראשות עו"ד עידן קלימן ונעים עזר טענו לכאורה כי הארגון גרעוני באופן המסכן את קיומו, וכי התנהלות ההנהלה עלול להביא למצב של חדלות פרעון בעתיד, מה גם שהארגון מתעתד להקים בית לוחם חדש, שלצד עלויות הבניה יגרום להגדלת הגירעונות השוטפים הקיימים ממילא.

מנגד טענו בכירים בארגון נכי צה"ל בראשות היושב ראש מר חיים בר, כי מצבו של הארגון יציב, שהוא אינו סובל כלל מגרעונות.

המסקנות מדברות בעד עצמן

מסקנות הדוח שפורסם מדברות בעד עצמן ומציירות לכאורה תמונה קשה לפיה מצבו הכלכלי של ארגון נכי צה"ל "גירעוני". על פי הנתונים הארגון סובל מגיעונות מצטברים של כ- 47 מיליון ש"ח בחמש שנים האחרונות. להלן מספר ציטטות שאינן זקוקות לפרשנות ואנו מביאים אותן, כתבם כלשונן:

1. "...לארגון יש גירעון בתפעול השוטף, ותוואי התנהלות זה, ללא יצירת מקורות הכנסה נוספים לצד צמצום עלויות, הינו הליך שגוי היות שעל פניו נראה כאן כי הארגון מממן את הפעילות השוטפת שלו באמצעות העודפים שנצברו..."

2. "...הואיל ועודפי הארגון אינם בלתי מוגבלים, הרי שללא הגדלת הכנסות או צמצום הוצאות ו/או פעילות יתכן ויגיע מועד בו ייגמרו עודפי הארגון..."

3. "...הפעילות השוטפת של הארגון עבור חבריו הובילה לגירעונות מצרפיים של כ- 47 מלש"ח בחמש השנים 2011-2015 ... הארגון כיסה את אותם גירעונות מעודפי כספים שצבר בשנים עברו..."

4. "... הארגון הבהיר כי הוא פועל להגדלת מקורות ההכנסה לצד צמצום הוצאות. ככל שהארגון לא ימשיך במהלכים אלו, וימשיך לממן את פעילותו השוטפת רק מתוך יתרות צבורות עשוי הדבר להביא בטווח הארוך לקשיי הישרדות פיננסיים..."

5. "...המשמעות של היכולת לספוג עוד גירעונות, ללא הגדלת הכנסות או הקטנת הוצאות, היא בבחינת דחייה של מספר שנים של המועד בו הארגון לא יוכל לממן את הגרעון השוטף הנוצר מפעילותו על-ידי העודפים..."

מי לכאורה משלם את המחיר ?

בין שלל המסקנות, הדיווחים והטבלאות שהתפרסמו בדוח בחרנו להתמקד דווקא בסוגיה שמעלה לכאורה חשש כי נכי צה"ל הם אלה שישלמו את מחיר הגרעונות. בדווח שפרסם משרד רואי החשבון אברמזון יורם ושות' בסעיף 3 נכתב :

"... יצויין כי הארגון הציג בפנינו כי בשנת 2016 התמיכה ממשרד הביטחון גדלה בכ- 5 מלש"ח ביחס לשנים הקודמות והבהיר כי תמיכה זו אמורה להימשך בשנים הבאות. המשך תמיכה ברמה כזו של משרד הביטחון פותרת כמחצית מהגירעון השנתי הממוצע בחמש השנים האחרונות..."

מכאן ניתן ללמוד כי ארגון נכי צה"ל מודה כי הוא מקבל ממשרד הביטחון תקציב נוסף שלא היה קיים בשנים הקודמות בגובה של 5 מיליון שקלים.

איך יתכן הדבר ? הרי רק לאחרונה נתבשרו לכאורה נכי צה"ל כי זכויותהם יפגעו ו/או יקוצצו :

א. נכי צה"ל הזכאים לרכב רפואי גילו כי מועד החלפת הרכב הוארך ל- 4 שנים.

ב. לכאורה נראה כי נכי צה"ל לא יזכו לקבל את ההצמדות של דמי הניידות שהגיעו רטרואקטיבית

ג. ועדת גורן עברה בכנסת

ד. חוק תזכיר הנכים אושר בממשלה

איך ייתכן שמצד אחד משרד הביטחון טוען לכאורה כי עליו לצמצם את התקציב ואילו מהצד השני משרד הביטחון מגדיל את התמיכות בארגון נכי צה"ל ב - 5 מיליון שקלים ?

האם יש לכאורה קשר בין פרוטוקול הפגישה בין יו"ר ארגון נכי צה"ל חיים בר למנכ"ל משרד הביטחון ?

הציטוט הזה החזיר אתנו לעיין שוב במאמר שפרסמנו לפני מספר חודשים : מכה קשה: אין מי שיגן על נכי צה"ל

מאמר בו לכאורה נחשף פרוטוקול סיכום דיון מפגישה אישית בין מנכ"ל משרד הביטחון מר דן הראל לבין יושב ראש ארגון נכי צה"ל מר חיים בר משנת 2014. בו לכאורה מצוטט חיים בר כמי שמוכן לוותר על זכויות נכים בתמורה לתקציב תמיכות מאגף השיקום ואף על פי שחיים בר התכחש לאמור במכתב, נראה לכאורה כי הסיכום יצא אל הפועל.

ולכאורה בתמורה להגדלת התמיכות נכי צה"ל כבר משלמים את המחיר...

סיכום

מצבו הכלכלי לכאורה של ארגון נכי צה"ל מדאיג. כך גם לכאורה סיכומים בין יושב ראש ארגון נכי צה"ל ומנכ"ל משרד הביטחון כפי שהם מפורסמים בפורטוקול שנחשף משנת 2014 שעל פניו לכאורה מתקיים הלכה למעשה בפועל.

על כן, יהיה נכון לעשות והלקפיא את הקמת בית הלוחם באשדוד עד לביצוע איזון תקציבי לתקופה של 36 חודשים לפחות. כאשר בזמן הזה יבחנו חלופות להקמת בית לוחם נוסף או סיבסוד חברות של נכי צה"ל במתחמי קאנטרי קיימים , כפי שהמלצנו בזמנו במאמר : בתי הלוחם - האם לדור הצעיר נמאס ?

 

כתבות שאולי יעניינו אותך