X סגירה
 

שוטר, אני רוצה קצין

שוטר צבאי בכלא קציעות

חברנו אלן 64 כתב את השיר הבא, בבית הכלא בו שירת, שיר קשה, מעלה רגשות ושאלות רבות :

השיר מספר על שירותי כשוטר צבאי בכלא קציעות. הוא שיר הווי על מה שקרה בכלא , על הרגשות שחשתי ולהתמודדות היומיומית שהיית מנת חלקי מול האסירים הפלסטינאים.

בעיקבות מהומות רבות שהייתי עד להם בכלא לקיתי בהלם-קרב.

אני מקווה שתהנו מן השיר. alen64

הקריאות המעצבנות והרגילות של כלא קציעות עוד מהדהדות

בראשם של חיילים רבים : "שוטר, שוטר, אני רוצה קצין!"

מה יש פה להבין, תפקידינו פה הוא לעמוד כבובות

שתמיד מוכנות לענות לכל דרישות תחינות או בקשות של אסירים ,

שללא הרף קוראים: "שוטר, שוטר, אני רוצה קצין!"

הקריאות המעצבנות והרגילות של כלא קציעות עוד מהדהדות

בראשם של חיילים ושוטרים רבים : "שוטר, שוטר, אני רוצה מים!"

תפקידינו הוא לעמוד פה כמשרתים שתמיד מוכנים לענות לכל דרישה לשיפורים בתנאים.

מה לעשות שתפקידו פה לא הוגדר כתפקיד של שוטר, אלא הוגדר כתפקיד של משרת מסור ונאמן ,

שהוא בו כה מיומן. עונה לכל בקשה של העצירים:

"שוטר, שוטר, אני רוצה קצין! " 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך