X סגירה
 

חניה במקומות השמורים לנכים

עיריית חיפה יוזמת - אכיפה מוגברת על חניות נכים

עיריית חיפה אוכפת את החוק האוסר על חנייה במקומות השמורים לנכים קניונים ובמרכזים מסחריים

עיריית חיפה החלה באכיפת החנייה במקומות השמורים לנכים גם בקניונים ובמרכזים המסחריים וזאת במטרה להבטיח כי כל החניות המוקצות לנכים ישמשו נכים בעלי תג חוקי בלבד.

בכך נענתה העירייה לבקשות שהופנו אליה מנהגים המוגבלים בניידות אשר הסבירו כי רבים מהם מגיעים לא פעם למרכזי הקניות לצרכים שונים ואולם אינם מוצאים מקומות חנייה משום שאלו נתפסים על ידי נהגים שאינם זכאים לחנות בהם.

על פי חוק מוקצות בכל חניון 5% מהחניות לחניות נכים והן ממוקמות בקרבת הכניסה וזאת במטרה להקל על הנכים את התנועה ברחבי הקניונים.

כל חניות הנכים בקניונים בחיפה מתומררות על פי חוק ודינן כדין חניות הנכים ברחובות העיר. חנייה בחניית נכים ללא הצגת תג נכה חוקי דינה קנס של 500 ₪.

אכיפת החנייה בחניונים מצטרפת לשורה ארוכה של צעדים ופעולות הננקטות ע"י העירייה על מנת לוודא שבחניות הנכים ישתמשו אך רק הנכים הזכאים לכך על פי חוק ומציגים תג נכה בתוקף.

יודגש כי החל מ-1 בפברואר 2009 הונהג תג נכה חדש הכולל אמצעי ביטחון מתקדמים המקשים על זיופו. עם כניסתו לתוקף של התג החדש בוטלו התגים הישנים והשימוש בהם נאסר.

חנייה בחניית נכה והצגת תג נכה ישן בחלון הקדמי או הצגת צילום של התג החדש משמעותם אי הצגת תג חוקי תקף ועל כך יינתן דו"ח. נכים שבתג שלהם מצוינים שני מספרי כלי רכב אמורים להשתמש בתג אך רק ברכב שבו הם נמצאים ולהעבירו מרכב לרכב במידת הצורך.

על פי חוק חנייה לנכים תג נכה ניתן לשימושו האישי של הנכה בלבד. השימוש בתג הנכה מותר אך ורק כאשר הנכה נוהג ברכב או נמצא ברכב ואדם אחר נוהג עבורו. אדם שאינו מורשה (גם אם הוא בן משפחה) העושה שימוש בתג צפוי לקנס של עד 1300 ₪.

כתבה: רוני גרוסמן

 

כתבות שאולי יעניינו אותך