X סגירה
 

חוף הנכים הרצליה - נגיש לכולם

עיריית הרצליה תאפשר לכל הנכים כניסה לחוף הנכים

אוהד לוביאניקר 29.05.2007

לאור פניות רבות בפורום, בכתב בעיתונות ובעל פה שהגיעו לאזניה של ראש העירייה החליטו בעיריית הרצליה לאפשר את הכניסה לחוף הנכים עם רכב לכל בעלי תו נכה ולא רק לבעלי תו כסא הגלגלים הכחול

"ראש עיריית הרצליה, עד כמה יכולה אטימות להגיע? לאיזה רמה של אי סדר מסוגלת מחלקת החופים שלך להגיע? אז יש חוף נכים שזהו שמו, כפי שלחוף הסמוך קוראים חוף דאבוש. יש חניון פנימי, אך הוא מאוכלס ברכבי מקורבים ובעלי פתקים.

יש שומרים, אך הם עובדי קבלן שאינם סרים למרות פקחי החוף שגם הם עובדי קבלן רק של קבלן אחר. ומה עם מתקני החוף? מה רמת אחזקתם? מה מידת נגישותם לנכים? ובכן גבירתי ראש העירייה, אם אינך מתביישת אז אני אתבייש בשמך על הזוהמה, על החוף השומם ונטול המתקנים ובאשר לנגישותו לנכים -זו ממש בדיחה גרועה .

גביריתי ראש העירייה, האם אחטא כשאומר שכוחך אינו אלא בפיך?! בעבר היה ראש עיר שדיבר לא מעט אבל עשה הרבה מאד ואת בחוסר התיפקוד שלך שבא לידי ביטוי ברמת האחזקה של החוף המדובר ובהנחיות המוזרות שלך למנוע מבעלי תו משולש מלהגיע אל החוף,את מתגלה כמנהלת גרועה שאינה בקיאה בפרטים, שקולו ודעתו של האיש הקטן זרים לך ועורך העבה אינו חדיר לפניות בנושא זה ברדיו (גלי צה"ל), פניה בפורום באינטרנט ועוד

הינך מוזמנת לבוסס רגלייך בחול הרטוב במי האפסיים שיוצאים מצינור הביוב הגדול אשר גם הוא חלק בולט ומסריח מחוף הנכים. אני מתבייש".

כך כתב אדם נכה בפורום אתר local הרצליה שהביע תחושתו אשר בעצם שיקפה תחושותיהם ופניותיהם לעירייה של נכים רבים. לאחר פניות אלה תגובת העירייה כאמור לא איחרה לבוא.

העירייה יצאה השבוע בהודעה על פיה תותר כניסה לחוף הנכים לכל הנכים עם כלי רכבם ולא רק לאילו המצויידים בכסא גלגלים.

"עיריית הרצליה החליטה להיענות לבקשתם של נציגי ארגוני הנכים באיזור השרון ולאפשר מעתה כניסה ברכב לחוף הנכים לכל בעלי תו הנכה ולא רק לבעלי תו כסא הגלגלים הכחול. כזכור, לפני מספר שבועות החליטה הועדה העירונית לנגישות נכים - בעקבות פניית ארגון הנכים באיזור השרון - לאפשר כניסה לחוף ברכב רק לנכים המרותקים לכסא גלגלים. כאמור, ארגון הנכים נסוג בו כעת מבקשתו המקורית.בועדת הנגישות העירונית יושבים נכים מארגונים שונים וההחלטה הראשונה התקבלה לפני מספר שבועות לאחר שנציגי הנכים הצביעו על מצוקת החנייה הקיימת בחוף.

מאז נוצרו סיטואציות ומצבים לא נעימים בכניסה לחוף הנכים, כאשר אנשים עם מוגבלויות, שאינם אוחזים בתו כסא הגלגלים הכחול, טענו שלמרות שאין בידם התו הם עדיין סובלים ממוגבלות בניידות, המחייבת את כניסתם לחוף בעזרת כלי רכב. הועדה שינתה את החלטתה בעקבות פניות רבות של נכים שנמצאו כנכונות ומוצדקות".


 

נותני חסות: