X סגירה
 

מענקי דיור לנכים

טבלת גובה מענק דיור

נכה צה"ל זכאי על פי הוראת אגף השיקום 62.07 לקבל מענק דיור בעת ריכשת דירה חדשה או מעבר לדירה מתואמת, גובה מענק דיור ניתן לפי גובה אחוזי הנכות וסוג הפגימה.

א. מחוסר דיור - הרוכש דירה ראשונה בקומה נמוכה (עד קומה ב' עם מעלית)

אחוזי נכת : סוג פגימה : גובה מענק :
נכות של 49% - 35% פגוע גפיים תחתונות עד 30,982
נכות של 89% - 50% פגוע גפיים תחתונות עד 94,040
נכות של 89% - 50% בכל סוגי הפגימות עד 62,057
נכות של 100% - 90% בכל סוגי הפגימות עד 114,077

ב. החלפת דיור - נכה המתגורר בדירה בקומה גבוהה עוד טרם נכותו ומחליף דירה לקומה נמוכה (עד קומה ב' עם מעלית)

אחוזי נכות : סוג פגימה : גובה מענק :
נכות מ - 35% ומעלה פגוע גפיים תחתונות עד 62,057
נכות מ - 60% ומעלה פגוע לב או ריאות עד 62,057
נכות של 100% - 90% בכל סוגי הפגימות עד 62,057

הנתונים בטבלת מענקי דיור לנכים מעודכנים לחודש יולי 2014

נכה צה"ל זכאי על פי הוראת אגף השיקום 62.07 לקבל מענק דיור בעת ריכשת דירה חדשה או מעבר לדירה מתואמת, גובה מענק דיור ניתן לפי גובה אחוזי הנכות וסוג הפגימה.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך