X סגירה
 

הלוואות לדיור

שיעורי ההלוואות לדיור ולסידור ראשון

נכה צה"ל שדרגת נכותו עולה על 20 אחוזים זכאי לקבל הלוואה לדיור על פי הוראת אגף השיקום 62.01, גובה ההלוואה נקבע על פי אוחוזי הנכות וסוג הפגימה.

זכאות : דירה ראשונה : סידור ראשון : סה"כ :
29% - 20% עד 50440 ₪ עד 7,500 ₪ עד 57,940 ₪ *
39% - 30% עד 80,560 ₪ עד 7,500 ₪ עד 88,060 ₪
34% - 30% (פגועי רגליים) עד 110,960 ₪ עד 7,500 ₪ עד 118,460 ₪
49% - 40% עד 151,500 ₪ עד 16,170 ₪ עד 167,670 ₪
69% - 50% עד 223,830 ₪ עד 19,870 ₪ עד 243,700 ₪
99% - 70% עד 250,470 ₪ עד 24,110 ₪ עד 274,580 ₪
100% עד 326,940 ₪ עד 28,780 ₪ עד 361,720 ₪

הערות :

הסכומים בטבלת הלוואות לדיור מעודכנים לחודש יוני 2014

 

כתבות שאולי יעניינו אותך