אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

פסק דין - רכב רפואי מחוץ להסדר גרושים

רכב רפואי שניתן בגין נכות כתוצאה משירות צבאי לא נכלל באיזון המשאבים בין בני זוג

בתי המשפט

בית משפט לענייני משפחה

במחוז תל - אביב
תמ"ש 4092/04
תמ"ש 4093/04
 
בפני: כב' השופטת פלאוט ורדה תאריך: 10/04/2007

בעניין: פלוני
ע"י ב"כ עו"ד עו"ד שרון אתגר-אלון תובע
(נתבע בתמ"ש 4093/04)
 
נ  ג  ד

פלונית
בעצמה  נתבעת
(תובעת בתמ"ש 4093/04)

פסק דין

1. האם רכב רפואי, אשר ניתן לנתבעת בגין נכותה כתוצאה משירות צבאי, נכלל באיזון המשאבים בין הצדדים? – זו השאלה העומדת להכרעה בפני.

העובדות הצריכות לענין

2. התובע והנתבעת נישאו זל"ז כדמו"י ביום 24.10.82, והתגרשו ביום 16.5.04. לצדדים שני ילדים בגירים: א. – יליד 18.12.85, ו-ד. - ילידת 26.11.87.

3. הנתבעת הוכרה כנכת צה"ל בשיעור 88% נכות, מיום 1.10.79, לצמיתות (אישור צורף לכתב התביעה של הנתבעת).

4. ביום 9.2.04 הגיש התובע את התביעה בתמ"ש 4092/04, שכותרתה: "רכושית, סעד הצהרתי ופירוק שיתוף". בתביעתו ביקש התובע:

א. פירוק השיתוף בדירת מגורי הצדדים ותכולתה;
ב. פירוק השיתוף בשתי יחידות נופש של הצדדים;
ג. פירוק השיתוף בחשבונות הבנק המשותפים של הצדדים, כספים וזכויות;
ד. ליתן פס"ד הצהרתי, לפיו הצדדים הנם בעלים משותפים ברכב מסוג X, הרשום ע"ש הנתבעת (להלן: "הרכב").

5. ביום 22.4.04 הגישה הנתבעת את התביעה בתמ"ש 4093/04 שכותרתה: "פס"ד הצהרתי, איזון משאבים וחלוקת רכוש".

6. שתי התביעות זהות בתכנן ועל כן נדונו במאוחד.

7. בדיון שהתקיים ביום 8.7.04 הוסכם בין הצדדים, כי אין מניעה לאזן את הרכוש ביניהם. מועד הקרע נקבע ע"י הצדדים, בהסכמה, ליום 19.1.04 (המועד בו פתחה הנתבעת בהליכים משפטיים כנגד התובע) – ר' עמ' 9 לפרוטוקול מיום 5.7.05.

אופן הפירוק נקבע בדרך של המצאת תצהירים ומינוי מומחה, כאשר טענות הצדדים שמורות להם (שם, עמ' 1).

8. יצויין, כי ביום 31.7.06, ב"כ הנתבעת שוחרר מייצוגה, לאחר שזו פיטרה אותו מייצוגה ביום 6.7.06. לפיכך, את הסיכומים הגישה הנתבעת בעצמה.

9. במהלך הדיונים, הצדדים הגיעו להסכמות לגבי רוב הסוגיות שבתביעות הרכושיות, ונותר להכריע רק בשאלת הרכב – ראה החלטה מיום 4.1.07.

טענות הצדדים

10. טענות התובע –

א. לטענת התובע, הרכב נרכש ע"י הצדדים במהלך החיים המשותפים, מכספים משותפים. לטענתו, ממועד נישואיהם נהגו הצדדים, אחת לשלוש עד ארבע שנים, למכור את הרכב הישן, ומכספי התמורה לרכוש רכב חדש, תוך ניצול ההנחה לה זכאית הנתבעת בהיותה נכת צה"ל. לטענתו הרכב החדש היה לרוב יקר יותר מהרכב הישן, ואת ההפרש מימנו הצדדים מכספים משותפים.

ב. לטענתו, סיבת רישום הרכב ע"ש הנתבעת הנה טכנית גרידא, לאור דרישת משרד הבטחון כי רכב של נכה יהא רשום ע"ש הנכה בלבד.

ג. אשר לרכב שבנדון טוען התובע, כי הוא נרכש ע"י הצדדים בשנת 2001, בסך 96,347 ₪. לשם רכישתו, הצדדים מכרו רכב רפואי קודם מסוג Y, בסך 51,000 ₪, והיתרה (45,347 ₪), שולמה ע"י הצדדים מחסכונות וכספים משותפים.

ד. התובע סומך את טענתו על תשובת משרד הבטחון במכתבם מיום 24.8.05, לפיה הנתבעת לא קיבלה שום סיוע ממשרד הביטחון בעת רכישת הרכב נשוא הענין. התובע מבקש להסיק מכך, כי ההפרש בין מכירת הרכב הישן לחדש, נעשה מכספים משותפים של הצדדים.

ה. לטענת התובע, הואיל והצדדים נישאו בשנת 1982, יש לאזן את שוויו של הרכב ביניהם עפ"י הוראת סע' 5 לחוק יחסי ממון בין בני זוג. לטענתו, הרכב הרפואי אינו נכלל בסע' 5(א)(2) לחוק יחסי ממון, ואין להוציאו מהנכסים ברי איזון.

ו. התובע טען בסיכומיו, כי שווי הרכב נכון ליום 1.1.06, עפ"י מחירון "יצחק לוי", הינו 133,000 ₪, ועל הנתבעת לשלם לו מחצית מסכום זה, קרי 66,500 ₪, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד הקרע ועד התשלום בפועל.

11. טענות הנתבעת –

א. לטענת הנתבעת, הרכב הינו רכב רפואי שלה, ואינו משותף לצדדים. לטענתה, הרכב הרפואי הראשון נרכש על ידה בשנת 1980, כשנתיים לפני נישואי הצדדים. לשם רכישתו, היא קיבלה מענק ממשרד הביטחון בגובה שני שלישים משווי הרכב, וכן הלוואה ממשרד הביטחון בגובה שליש משווי הרכב, ללא מס.
 
ב. לטענתה, הרכב לא מומן באמצעות כספים משותפים, שכן בעת החלפת הרכב כל 3.5. שנים, משהב"ט משלים את החסר. לתמיכה בטענתה, צרפה הנתבעת לסיכומיה "תחשיב זכאית" מיום 19.2.06, לפיו הנתבעת החליפה את הרכב שבנדון בעסקת "טרייד-אין" ברכב מסוג Z. ההפרש בין שני הרכבים, בסך     4,606 ₪, ניתן לנתבעת כמענק ע"י משהב"ט.

דיון

12. הצדדים נישאו בשנת 1982 ולא עשו הסכם ממון ביניהם. על כן חל עליהם הסדר איזון המשאבים, הקבוע בפרק השני בחוק יחסי ממון בין בני-זוג, התשל"ג-1973 (להלן: "החוק").

13. סע' 5 לחוק קובע:

"(א) עם פקיעת הנישואין עקב גירושין או עקב מותו של בן זוג (להלן – פקיעת נישואין) זכאי כל אחד מבני הזוג למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט –
(1) ...
(2) גימלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, או גימלה או פיצוי שנפסקו או המגיעים על פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות (הדגשה שלי – ו.פ);
(3) ...
 (ב) ...

14. האם רכב רפואי, כדוגמת הרכב שבנדון, הינו "פיצוי שנפסק / מגיע עפ"י חיקוק בשל נזק גוף", ונכנס לגדר החריג בסע' 5(א)(2) לחוק?

15. בתמ"ש 14700/97 פלונית נ' אלמוני (תק-מש 2000(2) 352), סוקרת כב' השופטת נ. מימון בהרחבה את נוסחו ומשמעותו של סע' 5(א)(2) לחוק מחד, ואת מהותו ותכונותיו של הרכב הרפואי מאידך, וקובעת:

"עפ"י נוסחו, עפ"י מטרותיו, יש לאמר כי סעיף 5(א)(2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג מדבר בכספים הניתנים לנכה על מנת להחזירו למצב בו היה לפני קרות הפגיעה. מענק, סיוע עבור רכישת רכב למי שנפגע ברגליו הינה בגדר פיצוי עפ"י חוק יחסי ממון בין בני זוג שכן באים הם על מנת לאפשר ניידותו של הנכה שנפגע ברגליו ולקרבו ככל האפשר למצבו שלפני הפגיעה.

כספים אלה מבקש המחוקק כי יישארו בידי הנכה וישמשו למטרת החזרת מצבו לזה שהיה לפני הפגיעה מבחינת יכולת ניידותו.

המענק לרכישת רכב מיועד אך ורק לרכישת רכב אין הוא ניתן בדמים אשר בהם יעשה הנכה כל שירצה כי אם ניתן לצורך רכישת רכב בלבד.
...

בנסיבות דנן יש לראות את הרכב הרפואי אשר נרכש בחלקו הארי ממענק אשר ניתן ממשרד הבטחון בגין נכות ברגליו של הנתבע, כ"פיצוי" בהתאם לקבוע בס' 5(א) (2) לחוק יחסי ממון בין בני זוג.

ואולם לא כל שווי הרכב יוצא מהאיזון שכן הרכב לא נרכש כולו מכספי מענק, שליש משוויו ניתן כהלוואה, ההלוואה הוחזרה ע"י הצדדים שניהם שכן אין מחלוקת שהם קיימו משק בית משותף. היה שיתוף מלא בכספים ובהוצאות, מכאן שהחזר ההלוואה נעשה מכספי שני הצדדים. על כן בכלל נכסי איזון המשאבים לא יכלל שני שליש מערך הרכב הרפואי, שליש מערכו ייכלל באיזון שכן הוא משקף את החלק היחסי ברכישת הרכב מכח הלוואה אשר הוחזרה ע"י הצדדים יחד.... "

16. בעניינינו, אין מחלוקת כי הרכב הרפואי הראשון של הנתבעת, נרכש על ידה בשנת 1980, לפני נישואי הצדדים (בשנת 1982). הרכב נרכש באמצעות מענק ממשהב"ט, בגובה שני שלישים משווי הרכב, בסך של 98,484 ₪. היתרה, שליש משווי הרכב, ניתנה לנתבעת כהלוואה ממשהב"ט. זאת, עפ"י טענתה של הנתבעת, וכפי שעולה ממכתבו של מר ש., ראש תחום רכב רפואי במשהב"ט מיום 24.8.05, אשר צורף לתיק ע"י התובע.

17. הנני מאמצת את מסקנתה של כב' השופטת נ. מימון בפסה"ד לעיל, ולפיה הזכות לרכב רפואי, אשר נרכש בחלקו הארי באמצעות מענק ממשהב"ט, אינה נכללת באיזון המשאבים, ונכנסת לגדר סע' 5(א)(2) לחוק. בפס"ד פלונית, הוצא הרכב הרפואי מאיזון המשאבים, בניכוי ההלוואה שניתנה לנתבע (שליש משווי הרכב) והוכח שהוחזרה ע"י הצדדים מכספים משותפים שלהם.

18. בניגוד לפסה"ד פלונית, שם הרכב הרפואי הראשון נרכש במהלך נישואי הצדדים, בעניינינו כאמור הזכות לרכב ניתנה לנתבעת כשנתיים לפני נישואי הצדדים, והרכב הרפואי הראשון נרכש ע"י הנתבעת לפני הנישואים. התובע לא טען ולא הוכיח, כי ההלוואה ממשהב"ט (בשווי שליש מהרכב) הוחזרה ע"י הצדדים מכספים משותפים במהלך הנישואים.

19. הנני דוחה את טענת התובע, כי לשם רכישת הרכב שבנדון, הצדדים הוסיפו מכספם את תשלום ההפרש בין הרכבים. וזאת, לאור האמור במכתב ממשהב"ט מיום 24.8.05, אשר צורף ע"י התובע בעצמו. וכך נאמר שם (הדגשות במקור):

"1. ברכישת רכב ראשון (סעיף 1 במכתבך) נכה זכאי לקבלת פטור ממיסים (100% מיסים) ומרכב ללא מס 2/3 מענק ו-1/3 הלוואה. הנ"ל (הנתבעת – ו.פ) קיבלה מענק בסך 98,484 ₪ ברכישת רכב רפואי ראשון.
  2. בעת ההחלפה לאחר תקופת השימוש – הנכה זכאית לקבל שוב 100% מיסים, והיתרה רכב ללא מס ממומנת ממחיר המחירון של הרכב המשומש.
3. לכן ובהתייחס לסעיף 3 במכתבך הנ"ל קיבלה פטור מלא ממיסים וכספי מכירת הרכב המשומש כיסו את עלות רכב חדש ללא מס ולכן לא קיבלה כל סיוע"

20. מהמכתב עולה בבירור, כי מחיר המחירון של הרכב הקודם, מימן את מלוא שווי הרכב שבנדון (בניכוי 100% מס). מהמכתב עולה, כי הנתבעת לא קיבלה כל מענק לרכישת הרכב שבנדון הואיל ולא היה כל הפרש בין הרכבים והיא לא היתה זקוקה למענק.

21. לאור זאת, הרי שאין לאזן את הרכב הרפואי שרשום ע"ש הנתבעת בין הצדדים, ודין תביעתו של התובע ככל שהיא נוגעת לרכב - להידחות.

22. התובע ישלם לנתבעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 5,000 ₪ + מע"מ, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד התשלום בפועל.


ניתן היום כ"ב בניסן, תשס"ז (10 באפריל 2007) בהעדר הצדדים.
העתק פסה"ד ישלח לצדדים בד.ר עם אישור מסירה.
פסה"ד מותר לפרסום ללא שמות הצדדים.

                                                                               
פלאוט ורדה, שופטת

באדיבות אתר פסק דין : www.psakdin.co.il/


 

נותני חסות: