אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

ביטוח בריאות לנכי צה"ל

מבנה הפוליסה - הפוליסה חולקה לשני רבדים

רובד חובה – אובליגטורי לכל נכי צה"ל
רובד רשות – וולונטארי לחברי הארגון ולבני משפחותיהם בלבד.

רובד החובה הוא "ליבת" המוצר, יעדו - כיסוי סיכונים קטסטרופאליים והוא כולו במימון מערכת הביטחון לכל נכי צה"ל.
רובד שני – רשות . כולל את כל ספקטרום הפרקים חובקי מירב הצרכים הרפואיים , מעבר למה שניתן על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, ומעבר לניתן על פי השב"ן.

* לידיעתכם, המאמר נמצא בשלבי עריכה ועידכון - מידע עדכני יפורסם בקרוב !

תיאור הפוליסה

תקופת הביטוח
תחילת הביטוח 1 למאי 2008.
משך ההסכם 60 חודשים - "תקופת הסכם ראשונה".
חידוש אוטומטי ל- 36 חודשים, אלא אם נתן אחד הצדדים הודעה מוקדמת בת 120 יום על אי רצונו לחדשה.
לארגון זכות בהודעה מוקדמת של 120 יום לבטל בכל עת את הפוליסה מכל סיבה שהיא.

הצטרפות לרובד החובה

הצטרפות אובליגטורית של כל נכי צה"ל לרובד החובה.
הצטרפות וולונטארית של בני משפחות נכי צה"ל שהינם חברי הארגון.

הצטרפות לרובד הרשות – מותנה בחברות בארגון נכי צה"ל

הצטרפות וולונטרית של חברי ארגון נכי צה"ל , ובני משפחותיהם.
מי שאינו חבר ארגון נכי צה"ל אינו יכול להצטרף לרובד הרשות.
(גם בני המשפחות אינם יכולים).

הצטרפות אובליגטורית של נכי צה"ל לרובד החובה הינה ללא הגבלת גיל, ללא הצהרת בריאות וללא חיתום רפואי*.
הצטרפות וולונטארית של בני משפחות חברי הארגון הן לרובד החובה והן לרובד הרשות, הינה כנגד הצהרת בריאות מקוצרת והליך חיתום רפואי, ע"פ פרוטוקול חיתומי מקל.
לתקופה מוגבלת ניתנה הקלה למצטרפים אשר קיבלו פטור מחובת חתימה על הצהרת בריאות וקיום הליכי חיתום רפואי.

* משמעות חיתום רפואי !

- לרובד הרשות הייתה קיימת הגבלת גיל הצטרפות – 76 שנה במועד ההצטרפות.
החל מה -1 ליולי 2008 נפתחה האפשרות להצטרפות חברי ארגון מעל לגיל 76 בדמי ביטוח מיוחדים וכנגד הצהרת בריאות מלאה.
הצהרת הבריאות והפרוטוקול החיתומי המקל היו חלק בלתי נפרד מתנאי המכרז.

_ חיתום רפואי משמעו?

מודגש שנית כי נקודת המוצא –
לא לשחרר את משרד הביטחון מאחריותו כלפי
חברי הארגון בכל הנוגע לנכות המוכרת.

לכן הנכות המוכרת של כל נכה/חבר ארגון מהווה את תוצאות החיתום לגביו ותהווה חריג לאחריות המבטח.

- תקנות הפיקוח הנוגעות למצב רפואי קודם תחולנה אך ורק לגבי מצב בריאות שאינו מהווה את הנכות המוכרת, ועל כן לאחר 12/6 חודשים יתבטל.

החריג לאחריות המבטח הנוגעת לנכות המוכרת תישאר בתוקף לאורך כל תקופת הביטוח.

- המשכיות – רצף ביטוחי בתום ביטוח/הפסקתו/ביטולו

התחייבות המבטח לקבלת המבוטחים לפוליסת פרט ברצף ביטוחי ללא חיתום, ללא תקופת אכשרה (למעט החריגים הנובעים מהנכות המוכרת).

הנחה בשיעור 25% מהתעריף הרשמי של המבטח בפוליסת הפרט, למשך כל חיי הפוליסה.


 

נותני חסות: