אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

שירותי חונכות לילדי נכים - מטפלים בילדי הפצועים

מתן שירותי חונכות לילדי נכים המוכרים בגין פוסט טראומה, פגיעת ראש ונפש

בהתאם לרפורמת "נפש אחת" (14 ביולי 2021)

עקרונות:

1. במסגרת יישום החלטת הממשלה מס' 981 בנושא קידום ויישום רפורמת "נפש אחת", סוכם, בין השאר, כי תינתן חונכות לילדי נכים במעמד 06 המוכרים על פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש.

2. תפיסת הפעלה זו באה להסדיר את תהליכי העבודה לצורך הפניה לקבלת שירותי חונכות עבור ילדי נכי צה"ל המוכרים בגין פוסט טראומה, פגיעת ראש או נפש (להלן - הנכות).

3. שירותי החונכות נועדו לסייע בתמיכה רגשית, ליווי חברתי, שיפור מיומנויות חברתיות ותמיכה לימודית.

4. הבקשה לקבלת שירותי חונכות עבור ילדי הנכה תהיה באמצעות הוריו / האפוטרופוסים, לפי הדין בהתאם לנוהל זה.

5. שילוב החונך שהוצע ע"י הספק מותנה בהסכמה ואישור הורה אפוטרופוס לפי הדין.

6. למען הסר ספק יובהר, כי משרד הביטחון נושא רק במימון שירותי החונכות ואין לו אחריות מקצועית בכל הנוגע לבחירת החונך, לתכני החונכות, הפעילות או לתוצאותיהם.

חונכות לילדי נכים

זכאות :

1. ילדי נכי צה"ל במעמד 06, המוכרים בגין פוסט טראומה, פגיעת ראש או פגיעה נפשית, בגילאים 5 עד 18.

2. ילדו של נכה - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשיייט-1959 ולרבות ילד מאומץ או ילד הסמוך על שולחנו של הנכה, ובלבד שטרם הגיע לגיל 18.

היקף השירות :

1. החונכות תינתן בהיקף של 4 שעות שבועיות, אשר יתפרסו על פני 2 ימיס בשבוע.

אופן הטיפול:

1. כרטיס זכאות לשירותי חונכות עבור ילדי נכים המוכרים בגין פוסט טראומה יפתח לכל נכי צה"ל המוכרים בגין פוסט טראומה, פגיעת ראש או נפש ולהם ילדים בגילאים 5 עד 18, המעודכנים במערכת.

2. הורה הילד יפנה לעובד/ת השיקום בבקשה לשלב חונך עבור ילדם.

3. עובד/ת השיקום יפנה לספק החונכות ויגדיר את הצורך בחונך לרבות מאפייני הילד, מטרות החונכות ומאפייני החונך המבוקש. לאחר שהספק איתר חונך מתאים עבור הילד, הוא יתאם פגישה בין ההורים, הילד והחונך המיועד, לצורך היכרות ואישור ההורה.

4. עובד השיקום או מי מטעמו יפיק הפניה שנתית לחונכות, עם מק"ט מס: 50114 – חונכות לילדי נכים המוכרים בגין פוסט טראומה פגיעת ראש ונפש.

5. במקרים מיוחדים בהם יש צורך בשילוב חונך לילד לפני גיל 5, הבקשה תיבחן על ידי מנהלת שירותי השיקום במחוז. ככל שהבקשה תאושר, באחריות מנהלת שירותי שיקום במחוז לעדכן את כרטיס הזכאות בהתאם לאישור החריג

6. אחת לחודש יעביר הספק דו"ח פעילות חודשי אשר יערך וייחתם ע"י החונך, וכן ייחתם ע"י הורה הילד ובו פירוט שעות העבודה ופירוט הפעילויות שבוצעו בפועל, כשהוא מאושר בחתימת רכז חונכים ארצי בחברה, כמפורט בנספח אי.

7. באחריות מוקד קליטת הפניות וחשבוניות חשבונות באגף שיקום נכים לקבל את החשבונית בצירוף דו"ח נוכחות ופעילות. חודשית (נספח א'), ולקלוט את דרישת התשלום למערכת הממוחשבת, ולהעביר את החשבוניות להמשך אישור ותשלום על ידי חטיבת חשבונות שיקום נכים (אכ"ס)

תחילה ותחולה

1. השינוי יכנס לתוקף החל מתאריך 1.8.2021


 

נותני חסות: