אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענקי נישואין ובר מצווה

הוראת אגף השיקום מספר 80.17

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענקי נישואין ובר/בת-מצווה לילדי נכה המתקיים מתג"מ/ "נצרך"

תאריך : 1.11.2009

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.17 מיום 1.7.2004 ובאה במקומה

2. הוראה זו באה לקבוע הזכאות ודרכי הטיפול במתן מענק/ים לנכה המתקיים מתגמול מיוחד בלבד עבור בר / בת מצווה , או נישואין של ילדיו.

3. הוראה זו מעגנת הטבה המוענקת בנוסף לקבוע בחוק, אשר תמומן מכספי עזבונות המועברים על ידי האפוטרופוס הכללי, לאחר קבלת אישור הוועדה הציבורית לחלוקת עזבונות מדינה, וכל עוד מועברים כספים לצורך זה.

4. מנהל מחוז השיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה למענק נישואין.

5. מנהל המחלקה לתשלומי הטבות ביחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה למענק בר/בת מצווה .

6. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.17 עוסקת בנושא : מענקי נישואין ובר / בת מצווה לילדי נכה המתקיים מתגמול מיוחד / נצרך, הזכאות מפורטת בהוראה.

עקרונות

7. מענק עבור בר / בת מצווה , או נישואין של ילדיו של נכה, יוענק לנכה המתקיים מתגמול מיוחד בלבד, כמוגדר בסעיף "זכאות".

8. מענק בר/בת מצווה מבוצע באופן יזום ע"י המחלקה לתשלומי הטבות ביחידה לתגמולים והטבות, ואינו מחייב פנייה של הזכאי .

9. מתן מענק נישואין עבור נישואי בנו / בתו של הנכה, מותנה בפנייתו של המבקש למחוז השיקום בה הינו מטופל, בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על שנה אחת ממועד האירוע.

10 . ילדו של נכה העונה לקריטריונים המפורטים בהוראה זו – זכאי למענק נישואין פעם אחת בלבד.

11 . הפונה לקבלת מענק נישואין יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד רווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל. פניות שהופנו ישירות למטה - לא יטופלו ע"י המטה, אלא יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

הגדרות

12 . מענק נישואין- לעניין הוראה זו- סיוע כספי לזכאי, כמפורט בהוראה זו, לצורך נישואי בנו/ביתו. מענק נישואין ניתן לילדו של נכה הזכאי לו - פעם אחת בלבד.

13 . מענק בר- מצווה- לעניין הוראה זו- סיוע כספי לזכאי, כמפורט בהוראה זו, לצורך חגיגת הבר/בת מצווה של ילדיו, במלאת לבן 13 שנה, או לבת 12 שנה.

14 . החודש הקובע - לעניין הוראה זו- החודש הקובע לעניין אישור הזכאות, הינו החודש בו מתרחש האירוע, כלומר מתקיימים הנישואין, או במלאת לבן 13 שנה, או לבת 12 שנה.

מידרג סמכויות אישור

15 . לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשה למענק נישואין ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז.

16 . למנהל המחלקה לתשלומי הטבות ביחידה לתגמולים והטבות יש סמכות ואחריות לטפל ולאשר מענק בר/בת מצווה, ובלבד שהזכאי עומד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו .

זכאות

17 . נכה המוכר על ידי משהב"ט לתגמולים והטבות, המתקיים מתגמול מיוחד, עפ"י הוראת אגף השיקום 85.01 , או מקבל תגמול "נצרך" (לזכאי קיימת במערכת המידע הממוחשבת "בקשת שירות" תקפה מסוג "תג"מ", או "נצרך", שתאריך סיומה הינו 6 (נפגעים פיזיים) , עתידי) זכאות זו כוללת את אלה הממשיכים לקבל תג"מ 5 והעומדים בקריטריונים  המפורטים בסעיף "קריטריונים לאישור הזכאות":

קריטריונים לאישור הזכאות

18 . אישור הזכאות מחייב עמידה בכל הקריטריונים שלהלן גם יח ד:

א. בנו/ ביתו הגיעו למצוות, ו/או קבעו מועד לנישואיהם.

ב. הבקשה הוגשה בתוך מסגרת זמן שאינה עולה על שנה אחת ממועד האירוע.

ג. זכאותו של הנכה, כמפורט בהוראה זו, תקפה ב"חודש הקובע" (החודש בו מתרחש האירוע - בר/בת המצווה, או הנישואין).

ד. לגבי מענק נישואין - יש לוודא, כי לא ניתן בעבר לילדו של הנכה בגינו הוגשה הבקשה ( פעם אחת בלבד לכל ילד).

גובה הסיוע

19 . גובה מענק בר / בת מצווה, ומענק נישואין - לא יותר מן המפורט בנספח א' להוראה זו .

20 . סכומי הסיוע הינם קבועים. עם זאת, תיבחן מעת לעת האפשרות לשנות הסכומים, בהתאם למצב הכספים בעזבונות.

אופן הטיפול- מענק נישואין – ע"י המחוז

21 . פונה המבקש מענק נישואין עבור נישואי בנו / בתו, יפנה למחוז השיקום בה הוא מטופל, בצירוף תעודת נישואין, או אישור מהרבנות המציין מועד נישואין.

22 . הדגשה: טופס הרשמה לרבנות בלבד אינו מספק.

23 . עובד הרווחה יבצע הפעולות הבאות:

24 . יבדוק, כי אכן הנכה מתקיים מתג"מ / נצרך, כאמור בהוראה זו. הבדיקה תעשה ע"י עיון בתש"מ אחרון בתיק: סוג תש"מ = תג"מ 1 (בגובה נצרך); תג"מ 3 ו - 4 (בגובה תט"ר); תג"מ 5 ו - 6 (בגובה חפ"ר);

25 . יוציא הוראת תשלום ע"ג אסמכתא ש/ 326/1 ויזין הוראת התשלום למערכת המידע  הממוחשבת בקוד הטבה 326

26 . יעביר את האסמכתא לבדיקתו ואישורו בחתימה שנייה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

27 . יעביר האסמכתא המאושרת, בצרוף אישור הנישואין לאשרור ביחידה לחשבונאות שיקום.

28 . הערה: התשלום יבוצע לפקודת הנכה בלבד .

29 . המחוז ישלח לזכאי הודעה בדואר על תשלום המענק בצירוף ברכות לאירוע.

אופן הטיפול - מענק בר מצווה / בת מצווה– ע"י המטה

30 . המחלקה לתשלומי הטבות תקבל, מדי חודש, דו"ח מחשב הכולל פרטי זכאים שלילדיהם/ן ימלאו 13/12 שנה בחודש הקרוב .

31 . לאחר קבלת הדוחות תבצע המחלקה לתשלומי הטבות את הפעולות הבאות:

32 . תבדוק ותאמת את הפרטים והזכאות למענק.

33 . תוציא הוראת תשלום לזכאים ע"ג אסמכתא ש/ 326/1 , תזין ההטבה למחשב (קוד הטבה 325 ) ותעביר האסמכתא ליחידה לחשבונאות שיקום לאשרור.

34 . תישלח לזכאי הודעה בדואר על תשלום המענק בצירוף ברכות לאירוע.

35 . בקשת זכאי לקבלת מענק בת מצווה בהגיע בתו לגיל 12 , תועבר בצרוף צילום תעודת הזהות בו מופיע תאריך הלידה של הבת למחלקה לתשלומי הטבות לטיפול. (במקרה
.( של שמות דומים לבנים ולבנות, ולכן לא אותרה בהגיעה לגיל 12

רמת השירות – משך ביצוע

36 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, למענק נישואין, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

37 . מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

ניספח א'
להוראה מס' 80.17

גובה המענקים

נכון ל- 2003

מענק בר מצווה / בת מצווה - 3,000 ש"ח.

מענק נישואין לילדי נכים - 5,000 ש"ח.


 

נותני חסות: