X סגירה
 

מענק מס הכנסה לנכי צה"ל - לא כולם זכאים

מדוע המענק לא שולם אוטומטית ?

בתלוש התגמולים של חודש פברואר אמורים נכי צה"ל לקבל תוספת - מענק השתתפות במס הכנסה. בשנים האחרונות הזכאות למענק השתתפות במס הכנסה לנכי צה"ל - לא ניתנת באופן אוטומטי ולכן מומלץ לוודא אם קיבלתם אותו או לא ! במידה ולא קיבלתם עליכם לבקש למלא טופס 106 ולהעבירו ללשכת השיקום המטפלת לצורך בדיקת זכאותכם למענק על פי הוראת אגף השיקום 80.01.

אכיפת המענק טוב או רע ?

לפני כשלוש שנים החליט אגף השיקום לעשות סדר בתשלום מענק ההשתתפות במס הכנסה לנכי צה"ל. אם בעבר המענק שולם באופן אוטומטי לכולם, הרי שבשנתים האחרונות החליטו באגף השיקום לוודא כי נכי צה"ל שמקבלים את המענק עומדים בכל הקריטריונים הנדרשים והמענק אכן משולם לנכה צה"ל שמתפרנס ומשלם מס הכנסה בגין הכנסתו זו.

יתרון באכיפה...

מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה מיועד לאותם נכי צה"ל המתפרנסים למחייתם. במקרים אלו המענק מהווה בונוס של אגף השיקום שבא לעודד אותם להמשיך ולחיות חיי שיגרה פעילים הכוללים דאגה אישית לפרנסת הבית והמשפחה.

מטרת המענק להבדיל בין נכה עובד לבין נכה לא עובד ולכן חשוב שהמענק יינתן לזכאים בלבד.

חסרון באכיפה...

אגף השיקום אמור לדעת כי כל נכה צה"ל מתכנן את התקציב הפיננסי שלו ולוקח בחשבון גם קבלת סכומי כסף שמגיעים בצורת מענק. על אגף השיקום היה לפנות לנכי צה"ל לפחות שלושה חודשיים מראש בבקשה להמציא טופס 106 המוכיח את זכאותם למענק.

מהלך כזה היה מונע עוגמת נפש מאותם נכי צה"ל המתפרנסים למחייתם שתכננו את הוצאות החודש השוטפות כאשר סכום המענק נלקח על ידם בחשבון – אי תשלום המענק בזמן העמיד את אותם נכי צה"ל אל מול גירעון כלכלי לא מתוכנן.

מה עושים ?

נכי צה"ל עובדים שזכאים למענק השתתפות במס הכנסה מתבקשים למלא טופס 106 המעיד כי בשנת המס האחרונה הם עבדו כשכירים או עצמאים ושילמו מס הכנסה כחוק.

את הטופס יש להעביר בפקס לעובדת הרווחה בלשכת השיקום המטפלת. מומלץ מאוד ! לוודא עם עובדת הרווחה שהפקס הגיע ליעדו ומטופל.

לידיעתך ! טופס 106 מהווה אישור של המעסיק בו מפורטים כל הכספים ששולמו לטובת העובד לרבות : תשלומי מס הכנסה, קופות גמל, ביטוח מנהלים, קרנות השתלמות, ביטוח לאומי ועוד. מילוי הטופס מוטל על המעסיק במקרה של נכה צה"ל עצמאי על מנהל החשבונות של העסק. 

מענק מס הכנסה

מענק מס הכנסה משולם לנכי צה"ל במסגרת ההטבות והוראות אגף השיקום, המענק נחשב לתוספת (בונוס כספי) לשאר ההטבות שניתנות על ידי שלטונות מס ההכנסה בישראל לכלל הציבור, לרבות החזרי מס.

מענק מס הכנסה משולם לנכי צה"ל שהשתקמו, חזרו למסלול חיים נורמליים ויצאו לעבוד הן באופן עצמאי והן כשכירים. המענק שניתן לנכים הוא בעצם בונוס של אגף השיקום שבא לעודד את נכי צה"ל להתפרנס בכוחות עצמם. הכול לפי האמור בהוראת אגף השיקום מספר 80.01.

זכאות למענק

מענק מס הכנסה לנכי צה"ל משולם כל שנה קלנדרית בתגמולי חודש ינואר לנכי צה"ל שדרגת נכותם 19% - 89%. גובה המענק נקבע על פי גובה אחוזי הנכות ובתנאי שהנכה עובד !, משלם מס הכנסה ! אינו זכאי לפטור כלשהו מתשלום מס הכנסה.

לעיון בהוראת אגף השיקום בנושא : מענק השתתפות בתשלום מס הכנסה לחצו כאן >>

 

כתבות שאולי יעניינו אותך