אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

השתתפות בהוצאות נסיעה לעיוורים

הוראת אגף השיקום מספר 80.13

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה וללימודים לעיוורים

תאריך:  1.10.2003

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 80.13 מתאריך 1.9.2014 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן תשלום חודשי לעיוורים עבור מימון נסיעות לעבודה/ לימודים.

3. הסיוע המעוגן בהוראה זו מהווה הטבה המוענקת בנוסף לקבוע בחוק.

4. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ר' היחידה לשיקום בתעסוקה והכשרה מקצועית הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו .

הוראת אגף השיקום 80.13 עוסקת בנושא : השתתפות בהוצאות נסיעה לעבודה וללימודים לעיוורים, בהוראה פירוט הזכאות

עקרונות

6. הזכאות לקבל תשלום חודשי עבור מימון נסיעות לעבודה/ לימודים הינה לנכים עיוורים, כמפורט בהוראה זו. 

7. מימוש הזכאות המוגדרת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאי.

8. הפונה יפנה בקשתו ויטפל בה רק מול עובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.פניות שהופנו ישירות למטה -  לא יטופלו ע"י המטה, אלא יועברו לטיפול המחוז אליו משתייך הפונה.

9. לנכים העובדים במקום עבודה קבוע, תינתן ההטבה עד הגיעם לגיל פרישה כמוגדר בחוק.

10. במידה ויחול שינוי במצבו התעסוקתי של הזכאי ויקבע כי אינו בר – שיקום (זכאי לתגמול נצרך), תופסק הטבה זו.

11. לנכים לומדים או מתנדבים ההטבה תינתן מדי שנה.

12. לזכאי אשר סיים לימודיו, תופסק ההטבה ותחודש רק במידה וישתלב בתעסוקה קבועה ויענה לקריטריונים המזכים בהטבה זו.

13. באחריות המחוז לנהל מעקב ולדאוג להארכת המענק מדי שנה, בהתאם לזכאות.

מידרג סמכויות אישור

14. לאחראי רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה,  ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של סגן מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידי מנהל המחוז.

15. מנהל המחוז רשאי לאשר, מטעמים מיוחדים שירשמו, תשלום המענק עבור שנת תקציב, או שנת לימודים קודמת.

זכאות

16. נכה עיוור, המוכר ע"י משהב"ט,  שדרגת נכותו 100% + (מיוחדת) במקרים הבאים:

א. לומד במוסד להשכלה גבוהה במימון המשרד.
ב. עובד או מתנדב באופן קבוע במקום עבודה, לפחות 3 ימים בשבוע.   

גובה הסיוע

17. גובה המענק הינו כמפורט בנספח א'.

18. תחילתה של הטבה זו מ- 1.1.2000.

19. גובה המענק יעודכן מדי שנה בחודש ינואר , בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן ובתיאום עם ר' היחידה לחשבונאות שיקום.

קריטריונים לאישור הזכאות

20. תחילת הזכאות להטבה זו תיקבע :

א. לגבי לימודים -  על פי המועד בו החל הזכאי את לימודיו ובמסגרת אותה שנת הלימודים בה הוגשה בקשתו.

ב. לגבי עבודה/ התנדבות -  על פי המועד בו החל הזכאי את עבודתו/התנדבותו ובמסגרת אותה שנת התקציב בה הוגשה בקשתו.

21. לנכים העובדים במקום עבודה קבוע, תינתן ההטבה עד הגיעם לגיל פרישה כמוגדר בחוק.

22. במידה ויחול שינוי במצבו התעסוקתי של הזכאי ויקבע כי אינו בר – שיקום (זכאי  לתגמול נצרך), תופסק הטבה זו.

23. לנכים לומדים או מתנדבים-ההטבה תינתן לשנה. המשך מתן ההטבה מותנה  בהמצאת אישורי לימודים/התנדבות.

24. לזכאי אשר סיים לימודיו, תופסק ההטבה ותחודש רק במידה וישתלב בתעסוקה קבועה ויענה לקריטריונים המזכים בהטבה זו.

אופן הביצוע

25. זכאי המבקש מענק נסיעות יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

26. הזכאי יצרף לבקשתו אישור על לימודיו , אישור ממעסיקו, או הצהרה על היותו בעל עסק עצמאי.

27. עובד הרווחה במחוז יבדוק את נכונות הפרטים, יאשר את הזכאות למענק ויקבע את תקופת הזכאות בהתאם לכללים המפורטים בהוראה זו.

28. עובד הרווחה יזין הוראת תשלום למערכת המידע הממוחשבת, בקוד הטבה  314,  יצרף האישורים הנלווים ויעבירם ליחידה לחשבונאות שיקום.

אופן הביצוע - חידוש המענק לשנה נוספת

29. באחריות המחוז לנהל מעקב ולדאוג להארכת המענק מדי שנה, בהתאם לזכאות.

רמת השירות - משך ביצוע

30. במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

31. מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 
נספח א' להוראה 80.13

גובה התשלום חודשי עבור מימון נסיעות לעבודה/ לימודים לנכים עיוורים

מעודכן לדצמבר 2013

גובה המענק -  1,811 ש"ח לחודש.

הסכום לשנת 2015, מעודכן לפי מדד דצמבר 2014

גובה המענק הוא 1,809 ש"ח לחודש


 

נותני חסות: