אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מימון דמי ליווי לנכים קשים

הוראת אגף השיקום מספר 80.22

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מימון דמי ליווי , אש " ל או ניידות לנוסעים לחו " ל - לנכים קשים

תאריך: 1.5.2011

כללי

1. הוראה זו באה להחליף את הוראה מספר 80.22 מתאריך 1.1.2000 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול במימון דמי ליווי, אש"ל או ניידות לנכים הנוסעים לחו"ל עם מלווה, בנסיעה פרטית ובמימונם, או לנכים כמפורט בסעיף 4. הנשלחים לחו"ל ע"י המעביד ובמימונו לתקופה של עד חודש ימים, אחת לשנה - עבור המלווה.

3. סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.22 עוסקת בנושא : מימון דמי ליווי - אשל או ניידות לנוסעים לחול – לנכים קשים, בהוראה פירוט הזכאות.

זכאות

4. נכה קוודרופלג בדרגת נכות +100% מיוחדת .

5. נכה עיוור בדרגת נכות + 100% מיוחדת .

6. נכה בעל דרגת נכות +100% ושסוג פגיעתו הינו: פרפלג, קטוע שתי רגליים או קטוע שתי ידיים או כוויות.

7. נכה בעל דרגת נכות +100% (מיוחדת) ושסוג פגיעתו הנו: פגוע ראש.

8. נכה כמפורט בסעיפים ,4' ,5', 6', 7', 8', לעיל יהיה זכאי למענק אחת לשלוש שנים ובתנאי שחלפו לפחות שלוש שנים מיום הנסיעה הקודם.

9. בנוסף, נכה כמפורט בסעיפים לעיל אשר נשלח לחו"ל ע"י המעביד ובמימונו, לתקופה של עד חודש ימים, ולא יותר מאחת לשנה – עבור המלווה.

גובה המענק

10. סכום המענק לזכאים כאמור בסעיף 4. הנו בסכום השווה בשקלים ל - 2,500 דולר .

11. סכום המענק לזכאים כאמור בסעיף 5. הנו בסכום השווה בשקלים ל - 2,300 דולר.

12. סכום המענק לזכאים כאמור בסעיף 6. הנו בסכום השווה בשקלים ל - 1,800 דולר.

13. סכום המענק לזכאים כאמור בסעיף 7. הנו בסכום השווה בשקלים ל - 1,500 דולר.

14. סכום המענק לזכאים כאמור בסעיף 9. הנו בסכום של כרטיס טיסה מלא עבור המלווה + 50% מדמי האש"ל, הנהוג באותה מדינה, עד לתקופה של 30 יום + החזר בגין ביטוח רפואי אלמנטרי עד לתקופה של 30 יום + הוצאות נסיעה ליעד הביקור וחזרה במשך תקופת השהייה.

הביצוע

15. זכאי כאמור בסעיף .4-7 יפנה בבקשה לקבלת הסיוע הנ"ל אל המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה.

16. זכאי כאמור בסעיפים 4. ו - 5. הנוסע לחו"ל ומבקש לקבל את השתתפות משרדנו ימציא למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה צילום של 2 כרטיסי טיסה : אחד ע"ש הנכה ואחד ע"ש המלווה, לאחר חזרתו ארצה + קבלה מקורית עם ציון שמו האישי של הנכה המעידה על תשלום בפועל על - ידיו.

17. זכאי כאמור בסעיפים .4,5,6,7 הנוסע לחו " ל ומבקש לקבל את השתתפות משרדנו ימציא למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה צילום של כרטיס הטיסה שלו , לאחר חזרתו ארצה בצרוף קבלה מקורית עם ציון שמו האישי של הנכה המעידה על תשלום בפועל על - ידיו.

18. זכאי כאמור בסעיף .9 המבקש לקבל השתתפות משרדנו בגין הוצאות עבור המלווה, ימציא למחלקה לתשלומי הטבות ורווחה צילום של כרטיס הטיסה שלו בצרוף כרטיס הטיסה של המלווה שיהיה תואם לכרטיס הטיסה של הנכה ולתקופה חופפת , בצירוף חשבון וקבלה מקוריים המעידים על התשלום של כרטיס הטיסה וכן לגבי האש"ל ששולם עבור המלווה , לאחר חזרתו ארצה . כמו"כ ימציא הנכה אישור מהמעביד שנשלח לחו " ל מטעמו ובמימונו , פירוט יעד הנסיעה ומשך השהייה למטרה אליה נשלח , קבלה בגין ביטוח רפואי אלמנטרי עבור המלווה וקבלות בגין הוצאות נסיעה ליעד / י הביקור וחזרה.

19. המחלקה לתשלומי הטבות ורווחה, לאחר שבדקה זכאותו של הנכה לקבלת המענק, תוציא הוראת תשלום בגובה כמפורט בסעיפים 11. עד 15. (הטבה 321), תזין ההטבה במחשב ותעבירה לאשרור מערכת חשבונאות שיקום בצירוף כרטיסי הטיסה.

זאב ויסמן
מ"מ ראש אגף שיקום נכים בפועל


 

נותני חסות: