אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענק להתקנת פלאפון ברכב נכה

הוראת אגף השיקום מספר 80.24

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: מענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי להתקנה ברכבו של נכה קשה

תאריך: 1.7.2003  

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.24  מיום 1.2.95 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן מענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי להתקנה ברכבו של נכה קשה (פרפלג, או קוודרופלג, או קטוע שתי רגליים)  בדרגת נכות 100%+.

3. הוראה זו מעגנת סיוע המוענק בנוסף לקבוע בחוק.

4. ראש היחידה לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

5. הזכאות למענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי להתקנה ברכבו של נכה קשה – ניתנת לנכים קשים בדרגת נכות 100% + כלהלן: פארפלגים (סוג פגיעה 01), קוודרופלגים (סוג פגיעה 03), קטועי שתי רגליים, (סוג פגיעה 54).

6.  הזכאות למענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי להתקנה ברכבו של נכה קשה – הינה חד פעמית.

7. גובה ההשתתפות יהיה 50% מסכום עלות המכשיר + התקנתו ברכב אך לא יעלה על הסכום הנקוב בנספח א' להוראה זו.

מידרג סמכויות אישור

8. לעובד הרווחה במחוז השיקום יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה,  ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו, לאחר בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

‏זכאות

9. ‏נכה משותק בדרגת נכות 100%+שהינו,.פארפלג (סוג פגיעה 01), או קוודרופלג (סוג פגיעה 03), או קטוע שתי רגליים, (סוג פגיעה 54).

גובה הסיוע

10.  50% מסכום עלות המכשיר + התקנתו ברכב, ובלבד שלא יעלה על הסכום הנקוב בנספח א' להוראה זו.

11. הסכום יעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, ע"י מנהל המחלקה לתשלומי הטבות בתאום עם יח' חשבונאות שיקום, בהתאם לעלות המכשיר והתקנתו.

‏אופן הטיפול

12. הפונה יפנה בקשתו לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל.

13. נכה, כמפורט בהוראה זו, הרוכש טלפון סלולרי להתקנה ברכבו יצרף לפנייתו:

א. חשבונית מס (מקור בלבד)

ב. קבלה (מקור בלבד)  המעידות על תשלום בגין רכישת הטלפון הסלולרי והתקנתו  ברכבו של הנכה, תוך ציון מספר הרכב.

14.  עובד הרווחה במחוז השיקום יבדוק הזכאות להטבה, ויוודא, כי הנכה לא מימש אותה בעבר – בהיותה הטבה חד פעמית.

15. עובד הרווחה במחוז השיקום יבדוק ויוודא, כי הטלפון הסלולרי הותקן ברכבו של הנכה,  ויסמיך לזכאי מענק השתתפות ברכישת טלפון סלולרי והתקנתו ברכבו, בסכום שלא יעלה על המפורט בנספח, בקוד 308 ויזין אותה למערכת המידע הממוחשבת, לאחר בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

16. לאחר הזנת ההטבה למחשב תועבר הוראת התשלום, ע"י עובד הרווחה במחוז השיקום ליחידה  לחשבונאות שיקום.

רמת השירותה - משך ביצוע

17.  במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

18.  מסגרת זמן זו כוללת את משך הטיפול ע"י המחוז (עד 7 ימים) וע"י חשבונאות שיקום (עד 7 ימים).

גד דובב
סמנכ"ל ור' אגף השיקום
 


נספח א' להוראה 80.24

גובה ההשתתפות המירבי נכון ליום 1.1.2002

 

פירוט הסכום המירבי בש"ח הערות
גובה ההשתתפות המירבי 1,298 ₪ גובה ההשתתפות יהיה 50% מסכום עלות המכשיר + התקנתו, ולא יעלה על הסכום המפורט בטבלה זו

 

נותני חסות: