אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מימון חונכות ושיעורים פרטיים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 84.05

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מימון חונכות ושיעורים פרטיים - מהקרן לטיפול סוציאלי - נכים

תאריך : 1.8.2012

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 84.05 מתאריך 1.11.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול באישור שירותי חונכות / שיעורים פרטיים, ודרכי מימונם מהקרן לטיפול סוציאלי - לנכים בלבד.

3. מנהל מחוז שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות על ביצועה התקין של הוראה זו.

4. ס' ר' האגף ור' היחידה הארצית לשירותי שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה ,עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 84.05 עוסקת בנושא : מימון חונכות ושיעורים פרטיים - מהקרן לטיפול סוציאלי, הזכאות נקבעת על פי סוג הפציעה והנכות המוכרת

עקרונות

5. שירותי חונכות ושיעורים פרטיים יינתנו לנכים שזכאותם מוגדרת בהוראה זו, שמתקשים להשתלב בחיי היום- יום וזקוקים לסיוע בהתארגנות ובתפקוד יום- יומי בבית ומחוץ לבית. נכה יהיה זכאי לקבל עפ"י שיקול דעת מקצועי את אחד מהשירותים (חונכות/שיעורים פרטיים) ולא את שניהם בו זמנית.

6. מטרת שירותי החונכות : לסייע לנכה להשתלב בחיי היום- יום:

א. מטרה שיקומית- יצירת שינוי ושיפור בתפקוד, שילוב במסגרות בקהילה, הגברת האקטיביות והעצמאות של הנכה.

ב. מטרה תחזוקתית- שמירה על רמת תפקוד קיימת ומניעת נסיגה.

7. החונכים יועסקו ע"י חברת כ"א עימה יש למשרד הביטחון התקשרות חוזית, וישתתפו בקבוצות הדרכה שיופעלו ע"י חברת כ"א. הנחיות מקצועיות יינתנו לחונכים ע"י עובד שיקום במחוז.

8. מימוש הזכאות לשירותי חונכות – יעשה בתהליך משותף של הנכה ועו"ש במחוז.

הגדרות

9. הקרן לטיפול סוציאלי - (לעניין הוראה זו) - קרן שמקורה בתקציב משהב"ט, והיא מיועדת לפתרונות ומענים שיקומיים לזכאי אגף שיקום נכים.

10. חונכות שיקומית- פעילות לפי מטרות מוגדרות בתוכן ובזמן, המכוונות ליצירת שינוי ושיפור בתפקוד בבית ובקהילה, בלימודים, בתעסוקה ובפעילות פנאי וחברה. כל זאת להרחבת עצמאותו של הנכה.

11 . חונכות משמרת- פעילות תמיכתית המכוונת לשמירה על רמת תפקוד קיימת.

12 . שיעורים פרטיים- לעניין הוראה זו :

א. סיוע לנכה להשתלב במסגרות לימודיות בתחילת תקופת הלימודים (סיוע בלימודים בתכנית שיקום יינתן במסגרת לימודים פרטניים, היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית).

ב. לאפשר לנכה חשיפה לתכנים חיוביים ולגירויים אינטלקטואלים, אשר ירחיבו את השתלבותו החברתית.

13 . אין הוראה זו נותנת מענה לצורך בתמיכה לימודית מתמשכת במהלך תכנית שיקום.

14 . שיעורים פרטיים לסיוע בתכנית לימודים יינתנו באמצעות היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית.

5 . שיעורים פרטיים לסיוע בתכנית לימודים יינתנו באמצעות היחידה לתעסוקה והכשרה מקצועית.

זכאות

16 . נכים בדרגת נכות של 100% , +100% בכל סוגי הפגיעה. ,

17 . נכים שדרגת נכותם 20% ומעלה המוכרת על סוגי הפגיעה המפורטים להלן, שמתקשים להשתלב בחברה, ו/או בעבודה, ו/או במסגרת לימודים:

א. פגועי ראש

ב. פגועי נפש

18 . זכאים עפ"י סעיפים 14,15 ואשר:

א. נמצאו כמסוגלים להפיק תועלת מחונכות שיקומית או משמרת.

ב. שאינם מסתייעים בליווי.

ג. שאינם נמצאים במסגרת של הוסטל מתוגבר/ כוללני.

מידרג סמכויות אישור

19 . סמכות אישור ברמת המחוז - סמכויות המפקח המחוזי:

א. לאשר שיעורים פרטיים בהיקף של עד 25 שעות בחודש, למשך שנה.

ב. מעבר לשנה, באם יעלה המשך הצורך בשיעורים פרטיים ניתן ליישם באמצעות חברה להעסקת חונכים בלבד.

ג. לאשר שירות חונכות שיקומית בהדרגה עד היקף של 10 שעות שבועיות, מקסימום 3 שעות ליום, בכל פעם למשך שנה לתקופה שלא תעלה סה"כ על ארבע שנים.

ד. בחונכות משמרת בהיקף של עד 6 שעות בשבוע, עו"ש תקיים מעקב אחת לשנה, על סמך דו"ח פעילות חונך. חונכות משמרת תוגש לאישור מפקחת ארצית אחת ל- 5 שנים. סוג חונכות זו תינתן ככל שידרש ללא מגבלת זמן.

חונכות משמרת בהיקף של עד 10 שעות בשבוע תינתן לנכים בודדים, חסרי משפחה ושאינם משולבים במסגרת כלשהי. החונכות המשמרת תינתן על פי שיקול דעת וככל שיידרש.

ה. לאשר במצבי משבר בלבד – הגדלה של שעות חונכות עד להיקף כולל של 15 שעות שבועיות, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה, תוך מתן הנמקה מפורטת והסבר לצורך בתוספת במצב המשברי המוגדר.

20. סמכות אישור ברמת ועדה מחוזית:

א. אישור חונכות משמרת אחת ל- 5 שנים.

ב. במקרים חריגים, בהם נומקה ופורטה בהרחבה הסיבה המדוייקת לצורך  בחריג – יועבר הנושא לבחינתו של המפקח הארצי על שירותים סוציאליים. המפקח הארצי מוסמך לאשר תקופת חונכות נוספת.

ג. המפקח הארצי מוסמך לאשר הרחבת היקף חונכות שיקומית עד ל- 20 שעות שבועיות, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד.

ד. המפקח הארצי מוסמך לאשר המשך שיעורים פרטיים לתקופה של שנה אחת בלבד.

21 . רכז/ת חונכים במחוז- ריכוז הקשר בין חברות כח אדם לבין עובדי השיקום במחוז, קשר עם מנחי קבוצות הדרכה לחונכים, ריכוז כל המידע בתוכנית חונכות.

אופן הטיפול במחוז

22 . עם פניית הנכה בבקשה לסיוע בשירותי חונכות או כאשר עו"ש איתר צורך בשירותי חונכות או שוקל המשך של חונכות, יבחן את הבקשה עפ"י העקרונות, הזכאות, והקריטריונים המפורטים בהוראה זו. עו"ש יגדיר עם הנכה את ציפיותיו מהחונכות, את המטרות ומסגרת הפעילות. עו"ש יחתים את הנכה על הסכמתו לחונך. עו"ש ימלא טופס ש/ 1/109 בשני עותקים, תוך הנמקה מפורטת של הצורך בשירות, ויביא לאישורו של המפקח המחוזי. עותק אחד יתייק בתיק האישי (סריקה), עותק שני יועבר למפקח הארצי על השירותים הסוציאליים- למעקב ובקרה, או לאישור של חריג. במקרה של המשך חונכות יקיים הערכה עפ"י דוח פעילות חונך המהווה נספח ד' להוראה זו.

23 . טופס ש/ 1/109 יועבר למפקח המחוזי להחלטה אם לאשר את מסגרת החונכות בהתאם לסמכויות המחוז המוגדרות בהוראה.

24 . בסמכות מפקח מחוזי/ עו"ש לקבוע את מסגרת השעות למשך שנה אחת, ובסיומה תתקיים הערכה והחלטה. במידה שהחונכות תימשך, יש להגדיר את סוג החונכות  (שיקומית/משמרת).

25 . בחונכות שיקומית- תתקיים הערכה אחת לשנה, והתאמת ההיקף והתדירות למטרות המתעדכנות באמצעות דוח פעילות חונך שנתי, כל זאת עד 4 שנים בסה"כ.

26 . בחונכות משמרת- תתקיים הערכה אחת ל 5- שנים תוך ביצוע מעקב פעם בשנה, באמצעות דוח פעילות חונך שנתי, המלצת המחוז להמשך החונכות תועבר לאישור מפקחת ארצית.

27 . במצבי משבר בלבד, כאשר קיימת הנמקה מפורטת והסבר בכתב לצורך בהרחבת היקף החונכות:

בסמכות המחוז לאשר שירות חונכות בהיקף של עד 15 שעות שבועיות, בין כהרחבת היקף של אישור קודם, או כאישור חדש, ובלבד שהתקופה המאושרת לא תעלה על חצי שנה.

28 . עובד השיקום יפנה לחברת כ"א באמצעות טופס הסכם נספח א' להוראה זו, הכולל את המידע הנדרש על הנכה ועל מסגרת החונכות הרצויה, ויקבל מחב' כ"א פרטים על החונך המועמד, ע"ג נספח ב' להוראה זו. חברת כ"א תנהג בסודיות המתחייבת מהסכם להפעלת חונכים.

29 . עובד רווחה ימלא טופס חונכות ש/ -155/1 הפנייה אל חברת כח האדם. יש להקפיד על מילוי כל הפרטים המופיעים בגוף הפנייה.

30 . יש להדגיש כי החונכים יועסקו ע"י חברת כ"א עימה יש למשרד הביטחון התקשרות חוזית, שכן לא קיימים כל יחסי עובד/מעביד בין משהב"ט לבין החונכים. העסקת החונכים תתבצע עפ"י ההסכם בין משרד הביטחון לבין חב' כ"א הכולל את הקריטריונים להעסקת חונכים . הנחיות מקצועיות יינתנו לחונכים ע"י עובד שיקום במחוז. הדרכה קבוצתית לחונכים תינתן ע"י חברת כח אדם. השתתפות חובה בהדרכה- חונך אשר לא ישתתף במפגש הדרכה, ינוכו שעות ההדרכה משכרו החודשי, ולא יוכל להמשיך בעבודתו כחונך.

31 . חב' כ"א תגיש למחוז כל חודש:

א. טופס ההפניה של משהב"ט- חתום.

ב. חשבון/חשבונית "מקור".

ג. דיווח חודשי, המפרט את פעולתו של החונך, חתום ע"י החונך.

ד. דוח פעילות חונך- בסיום שנת עבודת החונך (נספח ד' להוראה זו).

32 . עובד רווחה יקבל את החומר ויבדוק כלהלן:

א. יוודא קיומו של אישור עקרוני לשירות החונכות.

ב. יוודא שזכאותו של מקבל הטיפול הינה בתוקף.

ג. יוודא שהחשבון מוגש בהתאם לפרטים בהפנייה: סוג השירות ומס' השעות.

ד. יוודא שהחשבונית הינה "מקור", וכי נערכה בהתאם לתעריפי האגף לאותו סוג שירות.

33 . לאחר הבדיקות הנ"ל תיחתם ההפניה ע"י המפקח המחוזי, והיא תועבר להמשך טיפול ביחידה לחשבונאות שיקום/אכ"ס.

34 . שיעורים פרטיים: עו"ש אשר איתר צורך בשיעורים פרטיים עפ"י הגדרת הוראה זו, יגדיר עם הנכה את מסגרת השיעורים ונותן השיעורים. הנכה יחתום על טופס הסכם לשיעורים פרטיים המהווה נספח ג' להוראה זו.

התשלום יתבצע ע"י הנכה והשתתפות המשרד תוחזר לו על סמך קבלות מנותן השיעורים באמצעות עובד רווחה.

35 . שיעורים פרטיים באמצעות מכונים (דגש, קרטן, אחר)- יינתנו במסגרת השעות המוגדרות בהוראה זו, עפ"י הסכם ההתקשרות של המכון עם המשרד.

אופן הטיפול בבקשות שבסמכות מטה

36 . במקרים של חריגים מיוחדים, בהם עו"ש במחוז ממליץ על מתן חונכות מעבר לארבע שנים, או מעל 10 שעות שבועיות של חונכות- יועבר העניין לטיפול הועדה המחוזית.

37 . עובד השיקום במחוז- ימלא טופס ש/ 1/109 ובו מנומקת ומפורטת בהרחבה הסיבה המדוייקת לצורך בחריג והמלצת המפקח המחוזי, ויעבירו לדיון בועדה המחזוית.

38 . המפקח הארצי מוסמך להמליץ על הרחבת ההיקף הכולל של שירות החונכות עד ל 20- שעות חונכות שבועיות, לתקופה שלא תעלה על שנה אחת בלבד. המפקח הארצי ירשום את החלטתו ע"ג הטופס.

תפקידי המפקח הארצי על שירותים סוציאליים

39 . באחריות המפקח הארצי לבצע:

א. ניהול רישום, מעקב ובקרה אחר פעולות החונכות במחוזות.

ב. השתתפות בעדכון ההסכם ואיפיונו להפעלת חונכים כחלק מתהליך ההתקשרות של משהב"ט עם הספק- חברת כ"א המעסיקה את החונכים.

ג. קביעה ועדכון המדיניות לגבי הפעלת חונכים ושיעורים פרטיים.

רמת השירות- משך ביצוע

40 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים- על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה ומשלוח ההודעה לפונה- בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 14 יום ממועד הסיכום עם הנכה על התוכנית.

41 . כאשר יש צורך בהחלטת המפקח הארצי- יושלם הטיפול כולו במסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד הסיכום עם הנכה על התוכנית.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: