אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

פטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.14

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : פטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל

תאריך : 1.1.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 80.14 מתאריך 1.11.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן אישור לקבלת פטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה להעברת מקרקעין שבבעלות מינהל מקרקעי ישראל והמוחזקים בחכירה ע"י נכים.

3. הוראה זו נועדה ליישום הפטור מדמי הסכמה שנקבעו בהחלטות של מינהל מקרקעי ישראל ( 534 , 695 )

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

5. ראש היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לעדכון, הנחיה ובקרה של אופן הביצוע של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.14 עוסקת בנושא : פטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, הזכאות מפורטת בהוראה

עקרונות

6. נכה, המוכר ע"י אגף שיקום נכים, ודרגת נכותו כמפורט בהוראה זו, זכאי לפטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה למינהל מקרקעי ישראל, בהתאם להוראות המינהל כפי שיעודכנו מעת לעת.

7. הפטור המוגבל יינתן מיום זכאותו של הנכה לתגמולים, בהתאם לקביעת קצין התגמולים.

הגדרות

8. דמי הסכמה - לעניין הוראה זו - תשלום החל על חוכר המבקש להעביר זכות החכירה לאחר, עפ"י הוראה הקיימת בחוזה החכירה עם מינהל מקרקעי ישראל .

מידרג סמכויות אישור

9. לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שנייה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

זכאות

10 . נכה, המוכר ע"י אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו אינה פחותה מ - 50%

אופן הטיפול

11. פונה המבקש אישור זה לפטור מוגבל מדמי הסכמה, יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל ויעביר בקשתו בכתב.

12. עובד הרווחה במחוז יבדוק זכאותו.

13. מצא עובד הרווחה, כי הפונה זכאי, עפ"י הוראה זו - ימלא טופס פטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה , המהווה נספח א' להוראה זו , יחתימו בחותמת המשרד ויעבירו לחתימתו של מנהל המחוז.

14. עובד הרווחה ימסור הטופס לזכאי למען הציגו בפני מינהל מקרקעי ישראל

15 . הזכאי יפנה למנהל מקרקעי ישראל, עם האישור הנ"ל, בבקשה לקבלת פטור מוגבל מתשלום דמי הסכמה בהעברת מקרקעין, בהתאם להוראות המינהל.

רמת השירות - משך ביצוע

16 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: