אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מענק לידה לנכה חד הורית

הוראת אגף השיקום מספר 80.31

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענק לידה לנכה (אישה) חד הורית

תאריך : 1.7.2015

כללי

1. הוראה זו הנה הוראה חדשה שבאה לקבוע את הזכאות ואת אופן מתן מענק לידה לנכה חד הורית.

2. הזכאות המוענקת על פי הוראה זו מהווה הטבה הניתנת בנוסף לקבוע בחוק.

3. סגן ראש אגף השיקום וראש היחידה לתגמולים והטבות נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון וביצוע תקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 80.31 עוסקת בנושא : מענק לידה לנכה (אישה) חד הורית, על פי ההוראה נכה חד הורית זכאית לקבל מענק לידה על פי המפורט בהוראה

עקרונות :

4. מענק לידה יינתן לנכה (אישה) חד הורית לאחר הלידה כסיוע להתארגנות עקב הלידה, הנכות והמצב המשפחתי.

5. המענק יינתן עבור כל לידה של הנכה.

6. מימוש הזכאות המעוגנת בהוראה זו מותנה בפניית הזכאית. את הפניה לקבלת הסיוע יש להגיש תוך שנה מיום הלידה.

תחולה

7. ההטבה המוגדרת בהוראה זו תשולם לזכאית ע"פ ההוראה אשר ילדה מתאריך –  1.1.2002 ואילך.

זכאות

8. למענק לידה זכאית נכה (אישה) העונה על הקריטריונים הבאים :

א. דרגת נכות 20% ומעלה, ובתנאי ש - 20% נכות לפחות מוכרים לצמיתות.

ב. מעמדה המשפחתי בעת הלידה הינו אם חד הורית.

גובה המענק

9. גובה המענק מפורט בנספח א ' להוראה.

10. גובה המענק יעודכן אחת לשנה, בחודש ינואר, על פי עליית המדד השנתי, על ידי המחלקה לתשלומי הטבות ובתאום עם היחידה לחשבונאות שיקום / אכ"ס .

אופן הטיפול

11. נכה חד הורית תפנה לעובדת הרווחה בלשכת השיקום המטפלת בבקשה לקבלת מענק לידה בצרוף צילום תעודת הזהות המעידה על מצבה המשפחתי כרווקה / אלמנה / גרושה ועל פרטי היילוד/ים. במידה וטרם עודכנו פרטי היילוד/ים בתעודת זהות יש לצרף גם צילום 'אישור לידה'.

12. עובדת הרווחה תבצע את הפעולות הבאות :

א. תבדוק את המסמכים, תקבע את הזכאות, תכין אסמכתא ע " ג טופס ש / 1 / 326 ותחתים את מנהל הלשכה או מי שהוסמך על ידו ("חתימה שניה").

ב. תזין את ההטבה במחשב בקוד - 345 רמה 01.

ג. תעביר את האסמכתא לביצוע התשלום ליח ' חשבונאות שיקום / אכ " ס .

ד. לאחר אישרור ההטבה לתשלום (אישרור התנועה) ע"י היח ' לחשבונאות שיקום, תשלח הודעה לפונה על אישור התשלום ( נספח ב ') .

ה. במידה והפונה לא נמצאה זכאית לקבלת המענק, תודיע לפונה על דחיית הבקשה בפירוט ההסבר (נספח ג').

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף השיקום

נספח א ' להוראה מספר 80.31

גובה מענק לידה לנכה חד הורית

נכון ל - 1.12.2014


גובה המענק -  6,024 .₪


 

נותני חסות: