אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

אישור לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא

הוראת אגף שיקום נכים מספר 80.15

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : אישור לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא - נכים

תאריך : 1.6.2010

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מספר 80.15 מתאריך 1.7.2003 ובאה במקומה

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול במתן אישור לפטור מאגרה בעד רישום משכנתא לחובת נכה.

3. הוראה זו מתבססת על תקנות המקרקעין (אגרות) תש"ל- 1970 , סעיף 12.

4. מנהל המחוז הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של ההוראה.

5. ראש היח' לתגמולים והטבות הינו בעל הסמכות והאחריות לעדכון, הנחיה ובקרה של אופן הביצוע של הוראה זו.

עקרונות

6. נכה, המוכר ע"י אגף שיקום נכים וכן בן- זוגו של הנכה, זכאי לפטור מתשלום אגרת רישום משכנתא בלשכת רישום המקרקעין (טאבו).

7. אגף שיקום נכים ייתן לזכאי אישור, אותו עליו להציג בפני רשויות משרד המשפטים – הלשכה לרישום מקרקעין (הטאבו) –לצורך מימוש הפטור.

8. ברשום משכנתא במשותף לבני הזוג, כשאחד מהם הוא נכה, יוענק הפטור לשני בני הזוג.

הגדרות

9. אגרה- לצורך הוראה זו - אגרה בעד רישום משכון מקרקעין במשכנתא, הנגבית ע"י לשכת רישום מקרקעין (טאבו) של משרד המשפטים.

10 . בן זוג - לצורך הוראה זו- בת זוגו של הזכאי, או בן זוגה של הזכאית.

מידרג סמכויות אישור

11 . לעובד רווחה במחוז יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו. אישור הזכאות מחייב בדיקה ואישור בחתימה שניה של מנהל המחוז, או מי שהוסמך על ידו.

זכאות

12 . נכה, המוכר ע"י אגף שיקום נכים, שדרגת נכותו 20% ומעלהאו מ– 10% שהוכר עד 1.1.96.

13 . בן/בת זוגו של הנכה שהוכר כנ"ל.

גובה הסיוע

14 . הזכאות הינה לפטור מלא מתשלום האגרה לרישום משכנתא.

15 . הפטור יינתן לזכאי ולבן/בת זוגו ללא הגבלה.

אופן הטיפול

16 . פונה המבקש אישור לצורך פטור מאגרה זו - יפנה לעובד הרווחה במחוז השיקום בו הוא מטופל ויעביר בקשתו בכתב.

17 . עובד הרווחה במחוז יבדוק זכאותו.

18 . מצא עובד הרווחה, כי הפונה זכאי, עפ"י הוראה זו - ימלא טופס אישור עבור לשכת רישום המקרקעין – טופס מס' ש / 1 41 – ויעבירו לחתימתו של מנהל המחוז. –

19 . עובד הרווחה ימסור הטופס לזכאי למען הציגו בפני לשכת רישום המקרקעין (טאבו) - לצורך קבלת הפטור.

20 . נרשמה המשכנתא במשותף לחובת שני יחידים שאחד מהם זכאי לפטור לפי תקנה זו, והם נישאו תוך 12 חודשים מיום הרישום, תוחזר האגרה ששילם בן זוגו של הזכאי
לפטור.

רמת השירות - משך ביצוע

21 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על מנהל המחוז לוודא השלמת הטיפול בבקשה, ומשלוח ההודעה לפונה – בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 7 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

קותי מור
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים


 

נותני חסות: