אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

מימון לטיפול נפשי

הוראת אגף שיקום נכים מספר 84.03

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מימון לטיפול נפשי לנכים

תאריך : 1.10.2014

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה 84.03 מתאריך 1.11.2009 , ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות ודרכי הטיפול והמימון של טיפול נפשי לנכים שהוכרה זכאותם.

3. הוראה זו מעגנת הטבה הניתנת כחלק מתהליך השיקום של הנכה הקבוע בחוק.

4. ראש היחידה הארצית לשירותי שיקום הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 84.03, עוסקת בזכאות למימון טיפול נפשי לנכי צה"ל, בהוראה מחירון לכ סוגי הטיפולים והאיבחונים להם זכאים הנכים שעומדים בקריטריונים

עקרונות

5. מטרת הטיפול הנפשי הינה לעזור לנכה לקבל את נכותו, ולתת לו כלים על מנת לתפקד טוב יותר במישור האישי והמשפחתי, ללוותו בבניית תוכנית שיקומית , לתמוך ולחזק כוחות קיימים, כאשר אלה חיוניים להמשך תיפקודו היום- יומי, ובלבד שיתקיימו התנאים הבאים:

א. הזכאי מעוניין ומסוגל להשתמש בטיפול, ושותף למטרות שנקבעו.

ב. הזכאי לוקח אחריות לקידום ושינוי מצבו בהתאם למטרות שנקבעו, והינו שותף בהערכת הטיפול שהתקיים, ובעיצוב תכנית הטיפול המתוכננת לעתיד.

ג. שיטת הטיפול בה משתמש המטפל יעילה ומתאימה למטרת הטיפול.

ד. הטיפול יאושר רק לאחר שהמטפל קיבל אישור לטפל בזכאים של אגף השיקום, נרשם ב"רשימת המטפלים".

6. לאגף השיקום הסמכות לקבוע את המסגרת הטיפולית, כולל האפשרות להתערב בבחירת המטפל, בתאום עם הנכה.

7. טיפול נפשי יאושר במיכסות של עד 12 חודש בכל פעם. הארכת תקופת הטיפול מותנית בקיום התנאים המפורטים בגוף ההוראה.

8. קיימות שתי אפשרויות למימון הטיפול הנפשי:

א. החזר כספי – כאשר הזכאי ישלם ישירות למטפל, עבור הטיפול הנפשי , ויקבל החזר ממשהב"ט, ובלבד שהסכום שיוחזר לזכאי לא יעלה על תעריף משהב"ט לטיפול פסיכולוגי (גם במקרה שהמטופל בחר לשלם סכום גבוה יותר).

ב. עפ"י הפנייה של משהב"ט – במקרה זה יבוצע התשלום ע"י משהב"ט, ישירות למטפל, עפ"י ההפנייה, ובלבד שתשלום זה הניתן למטפל יהווה את התמורה היחידה שיקבל המטפל בעבור הטיפול, ואין הוא רשאי לגבות מהמטופל, או מכל גורם אחר כל תשלום נוסף עבור הטיפול.

9. החזר הוצאות השתתפות של זכאי המשתתף בקבוצה טיפולית – יבוצע רק בדרך של "החזר כספי", ולא עפ"י הפניות.

10 . מידרג סמכויות אישור - הסמכות לאישור טיפול נפשי הינה מדורגת – חלקה בסמכות המחוז, וחלקה בסמכות המטה – המפקח הארצי ביחידה לשירותי שיקום, כמפורט בסעיף "מידרג סמכויות אישור " בהוראה.

11 . בכל המקרים בהם אין בסמכותו של המחוז לאשר הטיפול הנדרש - עליו לקבל אישור עקרוני מראש, מהמפקח הארצי.

הגדרות

12 . טיפול נפשי - (לעניין הוראה זו) - הינו שירות הניתן לזכאים, כמפורט בהוראה זו, ע"י מטפלים שאושרו ע"י משהב"ט לצורך מתן טיפול נפשי.

13 . מימון טיפול נפשי - (לעניין הוראה זו) - מימון ע"י משהב"ט לאותו חלק של עלות הטיפול הנפשי כנ"ל, שאינו עולה על תעריפי משהב"ט.

14 . סוגי הטיפול -(לעניין הוראה זו) - כמקובל בטיפול פסיכולוגי לסוגיו:

א. טיפול פרטני - לזכאי בלבד

ב. טיפול משפחתי - לזכאי ולבני משפחתו

ג. טיפול קבוצתי - לקבוצה טיפולית

ד. אבחון

15 . תעריף לטיפול נפשי, ותעריף לטיפול קבוצתי - (לעניין הוראה זו) - עפ"י המופיע בתעריפון המעודכן של משהב"ט והנכלל כנספח ד' להוראה זו.

16 . מטפל - (לעניין הוראה זו) – מי שאושר ע"י משרד הביטחון לבצע טיפול נפשי, לאחר שעמד בקריטריונים המפורטים בנספח א', ונכלל ב"רשימת המטפלים".

17 . רמת התעריף למטפל - תעריף מחייב לשעת טיפול בת 60 דקות, שנקבע ע"י משרד הביטחון, עפ"י רמתו המקצועית של המטפל, ועפ"י התעריפון המעודכן של משהב"ט - נספח ד' להוראה זו.

18 . ועדה לטיפול פסיכולוגי - ועדה המכונסת ע"י המפקח הארצי ביחידה הארצית לשירותי שיקום, והרשאית לזמן את המטפל למתן מידע והסברים, וכוללת את:

א. המפקח הארצי

ב. מרכז שירותי שיקום מחוזי

ג. עובד השיקום המטפל בזכאי

19 . ש"ש - (לעניין הוראה זו) – שעה/ות שבועי/ות.

מידרג סמכויות אישור

20 . סמכות אישור ברמת המחוז

בסמכותו של מרכז שירותי השיקום המחוזי :

א. אישור הפנייה לטיפול, או אישור השתתפות במימונו, לזכאים, במיכסות של עד 12 חודש בכל פעם בתנאים המוגדרים בנספח ג' להוראה זו.

ב. אישור איבחון פסיכודיאגנוסטי.

ג. במקרה של משבר חמור המסכן את התיפקוד של המטופל – הגדלת תדירות הטיפול ואישור שעה שבועית נוספת לטיפול פרטני (מעבר ל- 2 ש"ש), וזאת לתקופה שלא תעלה על 3 חודשים.

ד. אישור למימון טיפול פסיכולוגי לזכאים השוהים בחו"ל.

21 . סמכות אישור ברמת המטה

בסמכותו של מפקח ארצי ביח' הארצית לשירותי שיקום:

א. אישור לטיפול פסיכולוגי, או השתתפות במימונו לזכאים, מעבר לסמכות המחוז, ובלבד שיצורף הסבר מנומק בכתב , המפרט את הסיבות המקצועיות לחריגה, וזאת על בסיס המלצת המחוז שתצורף להחלטה.

ב. כינוס ועדה לטיפול פסיכולוגי.

ד. אישור, במקרים חריגים בלבד, של נסיעות המטפל אל המטופל.

זכאות

22 . נכים:

א. שדרגת נכותם בין 20% ל – 49% - לטיפול בקשיי תיפקוד הנובעים מהנכות המוכרת ובזיקה לה. (בין 10% ל – 49% - למי שנכותם נקבעה לפני 1/1/96)

ב. שדרגת נכותם 50% ויותר .

23 . בן/בת זוגו של נכה, או הוריו

א. בן/בת זוגו של נכה, או הוריו של נכה בעל דרגת נכות של 50% ומעלה, או של נכים חולי נפש ופגועי ראש מ 20%- ומעלה (או 10% ומעלה למי שנכותם נקבעה לפני 1/1/96 ),  כאשר מטרת הטיפול היא שיפור תיפקודו של הנכה בזיקה לנכות המוכרת, או מניעת החמרתו.

ב. כל זאת בתנאי שדבר הטיפול הינו בידיעת הנכה ובהסכמתו, אלא אם מדבר בפסול דין שזקוק לאפוטרופוס.

ג. הערה: כאשר נקבע הצורך ב"טיפול משפחתי" – ניתן לצרף את הילדים של הנכה כחלק מ"הקבוצה הטיפולית".

24 . ילדים של פדויי שבי

ילדים של פדויי שבי עד גיל 30 , למשך עד 3 שנים, ובתדירות של עד 1 פעם בשבוע.

גובה הסיוע

25 . סוגי הסיוע ותדירותם - עפ"י המפורט בנספח ג'

26 . תעריפי השירותים השונים - עפ"י המופיע בתעריפון המעודכן של משהב"ט לטיפול פסיכולוגי, והנכלל כנספח ד' להוראה זו.

אופן הטיפול

27 . פונה, המבקש סיוע לטיפול נפשי - יגיש בקשתו בכתב לעובד השיקום במחוז השיקום המטפל בו, גם במקרה שהיוזמה לטיפול באה מעובד השיקום המטפל בו.

28 . עובד השיקום ימלא טופס ש/ 373/1 ובו פרטי הטיפול המומלץ, ויעבירו למרכז שירותי השיקום המחוזי .

29 . מרכז שירותי השיקום המחוזי– ייבחן את הבקשה, תוך התייחסות למידרג סמכויות האישור, וכאשר האישור אינו בסמכותו, אלא בסמכות המפקח הארצי, ימליץ על הטיפול, ויעביר טופס ש/ 373/1 בשני עותקים, בצירוף הדוחות הנדרשים, למפקח הארצי, לפחות 30 יום לפני תום תקופת הטיפול המאושרת.

30 . כאשר סמכות ההחלטה הינה בידי המחוז – יבחן מרכז שירותי השיקום המחוזי את הבקשה ויחליט אם לאשרה, או לדחותה.

31 . החליט לדחות את הפניה : ינמק החלטתו תוך פירוט הסיבות לכך, ויעבירה לידיעת עובד השיקום, שידאג לדווח לפונה. (זכותו של הפונה שנדחה – לערער בפני המפקח הארצי).

32 . החליט לאשרה: יוודא שהמטפל נכלל ב"רשימת המטפלים" של האגף, ואם כן - יודיע על כך לעובד השיקום.

33 . אם המטפל אינו נכלל ב"רשימת המטפלים" – יש לפעול כמפורט בהמשך ההוראה בסעיף: "אופן הטיפול במטפל "חדש", ורק בהשלמת הטיפול באישורו של המטפל – יימשך הטיפול כלהלן.

34 . עובד השיקום המטפל בפונה - יודיע לו על האישור , יבחן עימו מהי שיטת הטיפול המתאימה, ויבחר את דרך ביצוע ההתקשרות עם המטפל באחת משתי האפשרויות: עפ"י הפניות, או ע"י החזר כספי, בתנאים ובסייגים המפורטים בהוראה זו ועפ"י תעריפי משהב"ט.

35 . כאשר סמכות ההחלטה הינה בידי המטה – המפקח הארצי יעביר למחוז את החלטתו לא יאוחר מ – 21 יום מקבלת הבקשה במשרדו.

36 . עובד השיקום יעביר העתק טופס ש/ 373/1 החתום ע"י המרכז המחוזי אל המפקח הארצי לצורך רישום הטיפול.

37 . הטופס יוחזר לעובד הרווחה במחוז לצורך השלמת הטיפול בו ע"י סריקתו.

אופן הטיפול החודשי מול המטפל– עפ"י הפניות

38 . כאשר הזכאי מופנה לטיפול אצל מטפל שהינו ספק מוכר של משרד הביטחון – עובד השיקום ידאג לדווח לפונה על אישור הבקשה, ע"י משלוח "אגרת הסבר לזכאי המופנה לטיפול פסיכולוגי במימון ישיר של האגף, או בהפניות למטפל" (טופס ש/ 392/1 ), ומדי חודש יפעל עפ"י הנוהל הבא:

א. עובד הרווחה במחוז יוציא לפני תחילת חודש הטיפול - הפנייה חודשית לטיפול,  תוך הקפדה על מילוי כל פרטי ההפנייה ב טופס ש/ 372/1

ב. את ההפנייה כנ"ל - ישלח עובד הרווחה אל המטפל.

ג. המטפל ימלא את כל פרטי הטיפול כמתבקש בהפנייה, ויגיש חשבון עבור שעות טיפול שבוצעו בפועל.

ד. בסיום כל פגישה, על המטופל לאשר בחתימתו ע"ג טופס ההפנייה, את שעות הטיפול שקיבל.

ה. את ההפנייה וחשבונית מס, או חשבון, יעביר המטפל ישירות אל היח' לחשבונאות שיקום.

ו. התשלומים עבור הטפול יהיו, אך ורק עפ"י רמת התעריף שנקבעה למטפל, ועפ"י תעריפון משהב"ט העדכני – המפורט בנספח ד' להוראה זו.

ז. תשלום המשרד יהיה התמורה היחידה שיקבל המטפל בעבור הטפול, ואין הוא רשאי לגבות מהמטופל, או מכל גורם אחר כל תשלום נוסף עבור הטיפול.

ח. "קבלת דיווח הערכה על הטיפול מהמטפל", ו"הארכת תקופת טיפול בתום כל שנה" – ראה סעיפים אלו בהמשך

39 . במקרה שהזכאי לא הגיע לטיפול ולא הודיע על כך לפחות 24 שעות מראש, רשאי המטפל לחייב בחשבונו את המשרד בגובה של 50% מערך התשלום עבור שעת הטיפול המתוכננת. על המטפל להוסיף הערה המסבירה את נסיבות היעדרות הזכאי, והינו רשאי לגבות ממנו את יתרת הסכום.

40 . זכאי שלא הגיע פעמיים לטיפול ולא הודיע על כך לפחות 24 שעות מראש – רשאי עובד השיקום , עפ"י שיקול דעתו ובאישור מרכז שירותי השיקום, להפסיק את הטיפול לזכאי, ולהודיעו על כך בכתב, תוך פירוט הנימוקים להפסקה.

41 . עובד הרווחה אחראי לעידכון המטפל לגבי השינויים בתעריף משהב"ט, לאחר קבלת כל עדכון של התעריף מהמטה, ו/או שינויים בתנאי ההתקשרות.

42 . מטפלים המבקשים לברר בקשר לתשלומים המגיעים להם – יופנו ישירות ליח' לחשבונאות שיקום

המשך אופן הטיפול – השתתפות במימון טיפול ע"י החזר כספי לזכאי

43 . החזר כספי לזכאי ישולם מהקרן לטיפול סוציאלי, כנגד קבלות מקור בלבד, לאחר שמולאו 3 התנאים הבאים:

א. אושר הטיפול.

ב. המטפל נכלל ב"רשימת המטפלים".

ג. אושרה רמת התעריף שלו.

44 . תוך שבועיים מיום מתן האישור לטיפול, יעביר עובד השיקום אל הזכאי המטופל "איגרת הסבר לזכאי על נוהלי השתתפות המשרד במימון טיפול פסיכולוגי" (ש/ 393/1 ), ואת ה"הודעה על פרטי האישור להשתתפות המשרד במימון טיפול פסיכולוגי" (ש/ 394/1).

45 . הזכאי יעביר אל עובד הרווחה את הקבלות (מקור בלבד!) על התשלום. בקבלות יש לכלול את שם מקבל הטיפול, תאריכי הטיפול, מספר שעות הטיפול וסוג הטיפול.

46 . רישום ההחזר וחישובו ייעשו ע"ג טופס ש/ 374/1 , ותוך שבועיים מיום הגיע הקבלות למחוז הם יועברו לביצוע.

47 . יש לצרף כאסמכתא להוראת הביצוע את הוראת תשלום שתעשה ע"ג טופס ש/ 326/1, בחתימת עובד הרווחה ומרכז שירותי השיקום, ותוזן למחשב במחוז. לאחר ההזנה תועבר הוראת התשלום בצירוף הקבלות לאישרור יח' חשבונאות שיקום.

48 . "קבלת דיווח הערכה על הטיפול מהמטפל", ו"הארכת תקופת טיפול בתום כל שנה" – ראה סעיפים אלו בהמשך .

המשך אופן הטיפול - קבוצה טיפולית

49 . החזר הוצאות השתתפות של זכאי המשתתף בקבוצה טיפולית יחושב בדרך הבאה: שעות הטיפול באותו חודש כפול מספר המטפלים / מנחים של הקבוצה כפול רמת השרות של המטפלים מחולק במספר המשתתפים בקבוצה. פרטי התחשיב יפורטו על גבי החשבון / קבלה של נותן השירות.

50 . צורת חישוב זהה תתקיים, גם כאשר הטיפול הקבוצתי מבוצע עפ"י הפנייה.

אופן הטיפול במטפל "חדש"

51 . אם המטפל המבוקש, טרם עבד עפ"י הפניות המשרד, יש לנהוג עפ"י הנוהל הבא:

א. עובד השיקום יעביר למטפל את דף ההסבר לגבי נוהל ההתקשרות עם אגף השיקום כ"ספק מוכר של משהב"ט", ובמקרה של התקשרות עפ"י הפנייה – גם את "נוהל ההתקשרות של מטפל העובד עפ"י הפניות" (טופס ש/ 390).

ב. עם קבלת הסכמתו של המטפל לקשר עם המשרד עפ"י נהלים אלה – יבוצע ויושלם תהליך ההרשמה כ"ספק מוכר של משהב"ט".

ג. רק לגבי מטפל שהוא "ספק מוכר של משהב"ט", (או לאחר השלמת תהליך ההרשמה) - יסוכמו איתו פרטי הטיפול, ותישלח אליו ואל הזכאי "הודעה על פרטי אישור לטיפול פסיכולוגי בהפנייה" (טופס ש/ 391/1).

ד. הדגשה: התהליך המתואר בסעיף הקודם - יופעל בכל התחלת טיפול אצל אותו מטפל, ובכל פעם שניתן אישור לתקופת טיפול נוספת. את ההודעה יש לשלוח בטרם הוחל בטיפול.

ה. עובד הרווחה במחוז אחראי לעידכון המטפל לגבי שינויים בתעריפון לתשלום, שינויים בנוהלי ההתקשרות ותנאיה, ולבירורים בקשר לתשלומים המגיעים לו.

52 . קבלת דיווח-הערכה על הטיפול מהמטפל.

שלושה חודשים לפני מועד הסיום של תקופת הזכאות לטיפול, יפנה עובד השיקום אל המטופל, יודיע לו על הסיום הקרוב של שנת הטיפול, ויצרף למכתב טופס "דו"ח - הערכת טיפול פסיכולוגי" (טופס ש/ 397 ). יש לבקש הדיווח הנ"ל גם במקרים בהם מסתיים הטיפול.

53 . עובד השיקום ינחה את המטופל לפנות למטפל, ויחד איתו למלא את הדוח הנ"ל, לחתום עליו יחד עם המטפל, ולהחזירו חתום על ידי שניהם לעובד השיקום.

54 . במקרים חריגים בלבד, בהם חוות דעתו המקצועית של עובד השיקום, הינה שאין זה מתאים לבקש מהמטופל למלא את הדוח ביחד עם המטפל – ניתן לפנות ולבקש דוח רק מהמטפל. במקרה זה, על עובד השיקום להחתים את המטופל על טופס ויתור סודיות.

55 . תנאים להארכת תקופת טיפול בתום כל שנה לקראת תום תקופת השנה שאושרה, וכאשר נוצר מצב של בקשה/צורך בהארכת תקופת טיפול של זכאי - יתווספו התנאים  הבאים:

א. הזכאי, המבקש להאריך תקופת הסיוע לטיפול נפשי - יגיש בקשתו בכתב לעובד השיקום המטפל בו, גם במקרה שהיוזמה לטיפול באה מהעובד המטפל בו, ויציין מדוע הוא מבקש להאריך הטיפול בשנה נוספת, ובמה נעזר בטיפול עד כה.

ב. עובד השיקום המטפל בזכאי - יעריך אם חלה התקדמות סבירה ביחס למטרות הטיפול, ואם המשכו יקדם את תהליך השיקום, או שהוא נדרש לשימור ההישגים הקיימים.

ג. המטפל ידווח בכתב ע"ג טופס ש/ 397/1 כיוון ברור של טיפול והתקדמות לקראת המטרות שנקבעו, ואת התכנית הטיפולית להמשך הטיפול, תוך שהיא ממוקדת במטרות ברורות, ובשינויים מוגדרים של תיפקוד ובטווחי זמן מוגדרים.

ד. עובד השיקום יעביר המלצתו להמשך הטיפול ע"ג טופס ש/ 373/1 , למרכז השיקום המחוזי שייבחן את הבקשה, תוך התייחסות למידרג הסמכויות.

ה. כאשר ההחלטה הינה בסמכותו של מרכז השיקום המחוזי- יאשרה, או ידחה אותה, ואם אינה בסמכותו – יעבירה למפקח הארצי.

56 . מימון טיפול לזכאים השוהים בחו"ל

א. מטופלים המוכרים על נכות נפשית ופגיעת ראש, כפי שנקבע ע"י ועדה רפואית מוסמכת ואושר ע"י קצין תגמולים של אגף השיקום - מימון טיפולם בחו"ל  יעשה על-פי נוהל טיפול רפואי בחו"ל כאמור בהוראה 50.02.

ב. החזר המימון הוא באמצעות התגמול החודשי:

1) אם הזכאי השוהה בחו"ל מקבל את תגמוליו בארץ – אזי יועבר התשלום לחשבון הבנק שלו בארץ.

2) אם הזכאי השוהה בחו"ל מקבל את תגמוליו בחו"ל – אזי ההעברה תהיה באמצעות הקונסוליה הקרובה למקום מגוריו של הזכאי/הנספחות הצבאית.

ד. אופן הטיפול – עפ"י הסעיפים בהוראה זו העוסקים ב"המשך אופן הטיפול – השתתפות במימון טיפול ע"י החזר כספי לזכאי".

57 . מימון נסיעת מטפל אל המטופל

א. כאשר הטיפול הפסיכולוגי הכרחי, וכאשר המטופל אינו מסוגל להגיע אל המטפל, יש לבקש אישורו של המפקח הארצי לנסיעת המטפל אל ביתו של המטופל.

ב. במקרה שאושרה כנ"ל נסיעתו של המטפל אל המטופל, זכאי המטפל לקבל החזר עפ"י המרחק בק"מ, וכן עבור זמן הנסיעה. זמן הנסיעה יוחזר לפי 50% מתעריף הטיפול. ההחזר עבור הוצאות הנסיעה – עפ"י המרחק בק"מ על בסיס התעריף ליועצים, המתפרסם ע"י לשכת היועץ הכלכלי למערכת הביטחון.

ג. הבקשה להחזר דמי הנסיעה לפי ק"מ, ולפי זמן הנסיעה – תתווסף לטופס ש/ 373/1.

58 . עירעור הזכאי על החלטת המחוז

א. הזכאי רשאי להגיש עירעור על החלטת המחוז למפקח הארצי.

ב. הזכאי, או המחוז המטפל בו, רשאים להגיש ערעור על החלטת המפקח הארצי על שירותים פסיכולוגיים לראש היחידה הארצית לשירותי שיקום.

59 . אישור מטפלים ע"י אגף השיקום והכללתם ב"רשימת המטפלים" אישור מטפלים הינו בסמכותו של המפקח הארצי לשירותים פסיכולוגיים ביח' הארצית לשירותי שיקום והוא כולל:

א. רישום המטפלים באלפון המטפלים של האגף, לאחר בחינת ההתאמה לקריטריונים בנספח א'.

ב. קביעת קריטריונים לרמת התעריף של כל מטפל.

ג. אישור רמת התעריף של המטפלים, כולל קביעת ההתאמה בין רמות התשלום של תעריפון משרד האוצר ובין רמות השירות של המטפלים.

ד. הפצת האלפון המעודכן אחת לשנה למרכזי השיקום במחוזות.

ה. הפצת התעריפון המעודכן לידיעת מרכזי השיקום במחוזות

60 . קביעת רמת התעריף של מטפל:

א. למטפל בזכאים יש לקבוע "רמת תעריף".

ב. המטפל ימלא "דף מידע על מטפל" - טופס ש/ 567/1 , יצרף המסמכים הנדרשים ויעבירם לעובד השיקום, וזה יעבירם למרכז השיקום המחוזי.

ג. את דף המידע על המטפל, בצירוף נספחיו, יש להעביר אל המפקח הארצי לשירותים פסיכולוגיים, אשר יקבע את רמת התעריף של המטפל.

ד. המפקח הארצי לשירותים פסיכולוגיים ירשום את המטפל ב"רשימת המטפלים" של האגף.

ה. דף המידע עם האישור, בצירוף נספחיו, יוחזר למחוז, למרכז שירותי השיקום האחראי לתיוק החומר (כאסמכתא למעקב אחר ההחלטה).

ו. רק לאחר קבלת אישורו של המפקח הארצי לשירותים פסיכולוגיים לרמת השירות, רשאי עובד השיקום להעביר הפניות למטפל, או לאשר השתתפות במימון הטיפול..

 

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח א' להוראה 84.03

קריטריונים לאישור מטפל ע"י משרד הביטחון והכללתו ב"רשימת המטפלים" של אגף השיקום

1. מטפל - הינו מי שאושר ע"י משרד הביטחון לבצע טיפול נפשי

2. לצורך הכללתו של מטפל ב"רשימת המטפלים" של אגף השיקום, החל ממועד פרסומה של הוראה זו – עליו לעמוד בקריטריונים המפורטים להלן:

א. פסיכולוג מרמת "מומחה", ו/או "מדריך", עפ"י חוק הפסיכולוגים תשל"ז .(1977)

ב. עובד סוציאלי, עפ"י חוק העובדים הסוציאליים תשנ"ב ( 1996 ), הרשום בפנקס עובדים סוציאליים, שהינו בעל תואר שני וסיים בי"ס לפסיכותרפיה, או מטפל משפחתי בעל תואר שני ורשום באגודה לטיפול משפחתי.

ג. פסיכיאטר – רופא פסיכיאטרי מומחה, שסיים בנוסף ללימודי רפואה, גם בית ספר לפסיכותרפיה, או שקיבל , במקרים חריגים את אישורו של המפקח הארצי, אשר יצרף הסבר מנומק בכתב על הסיבה לאישור החריג.

ד. מטפל באומנויות, בעל אישור משרד הבריאות כ"מטפל באומנויות", והינו בעל נסיון טיפולי של 10 שנים, לפחות.

 

נספח ב' להוראה 84.03

טופס בקרה

נלווה ל:

מימון טיפול נפשי

 

שם המטופל מספר תיק
   

 

שלב פירוט השלב בתהליך תקין / לא תקין תאריך ביצוע הערות
1 קבלת מכתב בקשה מהפונה תקין  / לא תקין    
2 בדיקת מסמכים נדרשים תקין / לא תקין    
3 מילוי טופס ש/ 373/1 (כולל פרטי הטיפול המומלץ) תקין / לא תקין    
4 בדיקת סמכות האישור – עפ"י "מידרג סמכויות אישור" המרכז המחוזי / המפקח הארצי    
5 העברת הפניה לטיפול המפקח הארצי * בתוספת המלצה על הטיפול + ש/ 373/1 הועבר / לא הועבר   * אם בסמכות המפקח הארצי
6 קבלת החלטתו של המפקח הארצי ** התקבל / לא התקבל   ** לא יאוחר מחודש ממועד קבלת הבקשה
7 וידוא המצאות המטפל ב"רשימת המטפלים" תקין / לא תקין    
8 העברת דף הנחיות להתקשרות למטפל *** + ש/ 390/1 תקין / לא תקין   ***אם טרם עבד "עפ"י הפניות"
9  קבלת הסכמתו של מטפל להתקשרות  תקין / לא תקין    
   סיכום דרך ההתקשרות: "החזר", או "הפניות"  "החזר" / "הפניות"    
10א  התקשרות עפ"י הפנייה: העברת ש/ 391/1 למטפל ולמטופל + ש/ 392/1 למטופל  תקין / לא תקין    
10ב  התקשרות עפ"י החזר הוצאות: העברת ש/ 393/1 + ש/ 394/1 למטופל  "החזר" / "הפניות"    


נספח ג' להוראה 84.03 - נכים

אחוזי נכות וסוגי פגיעה טווח הזמן מהפגיעה זיקה לנכות תקופת הסיוע שבסמכות מפקח מחוזי תקופה נוספת במקרים מיוחדים שעות וסוג טיפול לבן זוג, או הורה (**ילדי פדויי שבי) הגדלת תדירות במשבר חמור
10% -49%
(לפני 1.1.96)
20%-49%
(אחרי 1.1.96)
10 שנים צריך 3 שנים אין 2 ש"ש פרטני.
3 ש"ש משולב:
פרטני+משפחתי
אין זכאות עד 3 שעות בשבוע ועד 3 חודשי
50% -99% לא מוגבל אין צורך עד 3 שנים מעל 3 שנים:
1 ש"ש פרטני
עד 3 שנים נוספות
2 ש"ש פרטני.
3 ש"ש משולב:
פרטני+משפחתי
עם זיקה לנכות
1- ש"ש
ועד 3 שנים
עד 3 שעות בשבוע ועד 3 חודשי
-100%
+100%
לא מוגבל אין צורך עד 4 שנים מעל 4 שנים:
1 ש"ש פרטני
עד 4 שנים נוספות
2 ש"ש פרטני.
3 ש"ש משולב
פרטני+משפחתי
עם זיקה לנכות
1- ש"ש
ועד 3 שנים
עד 3 שעות בשבוע ועד 3 חודשי
פגיעת ראש
10% - 100%
לא מוגבל אין צורך עד 4 שנים מעל 4 שנים :
1 ש"ש פרטני
(לפי הצורך)
2 ש"ש פרטני.
4 ש"ש כולל קוגנטיבי
והשמה לעבודה.
5 ש"ש משולב
לתכנית יום לשנה
עם זיקה לנכות
1- ש"ש
ועד 3 שנים
עד 3 שעות בשבוע ועד 3 חודשי
נפש
10%- 100%
לא מוגבל אין צורך עד 4 שנים מעל 4 שנים:
1 ש"ש פרטני
(לפי הצורך)
2 ש"ש פרטני
ו/או משולב
עם זיקה לנכות
1- ש"ש
** כולל ילדי פדויי
שבי עד גיל 30
ועד 3 שנים
עד 3 שעות בשבוע ועד 3 חודשי (להוציא ילד פדויי שבי)
נכים שבוטל
שיקומם
ומועמדים
לשיקום חלופי
לא מוגבל צריך 12 חודש אין 2 ש"ש פרטני  אין  אין

 

נספח ד' להוראה 84.03

נכים

תעריפי משהב"ט לטיפולים פסיכולוגיים

מעודכן ל: 1.6.03

 

המטפל - סוג הטיפול / רמת התעריף 4 3 2 1
       
פרטני (לשעה*) 153.99 175.72 205.60 230.57
משפחתי וקבוצתי (לשעה*) 195.73 218.75 257.02 288.10
שעת ייעוץ חד – פעמי (לשעה*) - 263.46 309.15 345.90
הערכת אינטליגנציה - - 504.09 581.00
הערכת אינטליגנציה מורחבת - קשיי למידה, בשלות לביה"ס וכד' - - 824.46 921.76
מבחן פסיכודיאגנוסטי מלא     1.133.63 1,298.64
         

*שעת טיפול = 60 דקות
התעריפים בש"ח ואינם כוללים מע"מ 


 

נותני חסות: