אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

פטור ממס הכנסה לנכים - סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה

נכי צה"ל הזכאים לפטור ממס הכנסה לא יפגעו 

פטור ממס הכנסה זו הטבה שניתנת לנכים שדרגת נכותם 90% ומעלה ללא קשר אם הפגימה קשורה לשירותם הצבאי. לכן בקרב נכי צה"ל חברים רבים שסובלים ממחלות כרוניות, פציעות וכד' שפנו במהלך השנים למס הכנסה, עשו ועדה מיוחדת וזכו לקבל פטור מתשלום מס הכנסה לפי סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה על הכנסות מיגיעה אישית (משכורת, קצבה או הכנסה מעסק).

מדובר על הטבה משמעותית, שמקנה לאדם להרוויח כ- 50 אלף שקל לחודש (כ- 600 אלף ₪ לשנה) מבלי לשלם על הכנסה זו מס הכנסה. אבל לאחרונה במסגרת התקציב החליטה הממשלה להקטין את סכום הפטור ממס מ- 614,000 ₪ בשנת 2021 לסכום של כ- 400,000 ₪ לשנת 2022.

פטור ממס הכנסה לנכי צהל

לנכי צה"ל מגיע יותר

לאחר מלחמת העצמאות בשנת 1948 הוקם ארגון נכי צה"ל – כבר אז היה ברור שפצועי צה"ל שנתנו מגופם ונפשם למדינה יהיו זכאים להטבות נוספות לעומת חבריהם שהוכרו על-ידי המוסד לביטוח הלאומי – במטרה לייחד את אלה ששירתו את המדינה ונפצעו למענה.

בשנים האחרונות המגמה הייתה הפוכה, יו"ר ארגון נכי צה"ל עידן קלימן זיהה את המגמה לפני כ- 10 שנים ומאז פעל נחרצות להשיב את הגלגל לאחור ולדאוג כי פצועי צה"ל יהיו זכאים להטבות מיוחדות – הטבות שיוקירו את התרומה שלהם לביטחון המדינה.

בשורה משמחת לפצועי צה"ל

כאשר הוחלט בממשלה להקטין את ההכנסה הפטורה ממס לנכים בזכאים לפטור ממס הכנסה - דאג יו"ר ארגון נכי צה"ל עו"ד עידן קלימן לפנות לשרים ולחברי הכנסת מכל הקשת הפוליטית על מנת שנכי צה"ל יוחרגו מהקטנת הפטור.

יוזמתו של קלימן, נשאה פרי וכל נכה צה"ל שזכאי לתגמול מאגף השיקום (ויש לו 90% נכות ומעלה) יהיה זכאי לפטור ממס הכנסה עד לתקרה של 600,000 ₪. התיקון מתייחס גם לפצועי צה"ל שאחוזי הנכות להם הם זכאים מאגף השיקום נמוכים יחסית והפטור ממס הכנסה ניתן להם מנכויות אחרות.

לפצוע צה"ל שלא זכאי לפטור מגיע - מענק מס הכנסה

הטבה ייחודית לנכי צה"ל שעובדים: נכי צה"ל הזכאים לקבל תגמול חודשי מאגף השיקום וגובה אחוזי הנכות שלהם 19% ומעלה ויש להם הכנסה מעבודה זכאים מידי שנה למענק מס הכנסה. מענק מס הכנסה מאוגד בהוראת אגף השיקום 80.01 – המענק לא ניתן באופן אוטומטי ולכן יש צורך לפנות למחוז השיקום עם טופס 106. למידע נוסף: מענק מס הכנסה לנכי צה"ל - אל תשכחו לשלוח טופס 106 (הטבה זו לא ניתנת למי שזכאי לפטור ממס הכנסה).

מי זכאי לפטור ממס הכנסה?

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה קובע מי זכאי לקבל פטור ממס על הכנסותיו: 

א. עיוור.
ב. נכה בשיעור של 100%.
ג. נכה בשיעור של 90% לפחות לפי חישוב משוקלל ובתנאי שאחוזי הנכות ללא השקלול עולה על 100%). 
ד. תקופת הנכות המזכה בפטור ממס הכנסה ניתנה ליותר מ- 185 ימים.

מי זכאי לפטור ממס הכנסה אוטומטית

נכים שהוכרו על-ידי ועדה רפואית לפי אחד מהחוקים הבאים ודרגת נכותם נקבעה על 90% ומעלה – יהיו זכאים לקבל את הפטור ממס הכנסה אוטומטית:

1. חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט - 1959 (נוסח משולב).
2. חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד – 1954.
3. חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז -1957.
4. חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל – 1970. 
5. פרקים ה, ט, י"ג או י"ג1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ"ה – 1995.
6. חוק לפיצוי נפגעי גזזת, התשנ"ד – 1994.

ומי שלא זכאי אוטומטית - איך מקבלים פטור ממס הכנסה?

על-מנת לקבל פטור ממס הכנסה יש לעבור ועדה רפואית (הועדה נעשית בביטוח הלאומי). בוועדה רפואית לצורך פטור ממס הכנסה ניתן לדון בכל הפגימות של אותו אדם, לרבות: פציעות, מחלות וכד' (גם כאלה שנגרמו כתוצאה מהשירות הצבאי). עלות ועדה בשנת 2021 עמדה על סך של כ – 660 ₪.

* חשוב לשים לב ! מדובר בוועדה רפואית לפטור ממס הכנסה ולא ועדה לקביעת נכות כללית ! לגבי ועדה לנכות כללית מומלץ להיוועץ עם עו"ד המתמחה בייצוג מול משרד הביטחון – שינחה את המבקש.

ציטוט : סעיף 9(5) לאחר התיקון:

עיוור ונכה 100% (תיקון מס' 16) תשל"א-1971 (תיקון מס' 22) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 25) תשל"ז-1977 (תיקון מס' 32) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 33) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 134) תשס"ג-2003 ת"ט תשס"ה-2004 (תיקון מס' 257) תשפ"ב-2021

(5) (א) הכנסה מיגיעתם האישית של עיוור או של נכה שזכאי לתגמול חודשי לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 [נוסח משולב] או לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970, ונקבעה לו נכות של 100%, או נכות של 90% לפחות מחמת שלקה באיברים שונים והאחוז האמור הוא תוצאה של חישוב מיוחד של הליקוי באיברים השונים שבלעדיו היה נקבע אחוז נכות של 100% לפחות, כמפורט להלן:

(1) נקבעה נכות כאמור לתקופה של 365 ימים או יותר – הכנסה עד לסכום של 501,500 שקלים חדשים;

(2) נקבעה נכות כאמור לתקופה שבין 185 ימים לבין 364 ימים – הכנסה עד לסכום של 60,120 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 257) תשפ"ב-2021
לענין זה ולעניין פסקת משנה (א1) – (תיקון מס' 32) תשל"ח-1978

(א) נקבע אחוז נכותו של נכה על פי אחד החוקים שלהלן תחול הקביעה האמורה:

(1) חוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(2) חוק נכי המלחמה בנאצים, תשי"ד-1954;

(3) חוק נכי רדיפות הנאצים, תשי"ז-1957;

(4) חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970;

לסיכום: 

סעיף 9(5) לפקודת מס הכנסה תוקן בשנת 2021 במסגרת התיקון – דאג ארגון נכי צה"ל להחריג את הזכאים לתגמול לפי חוק הנכים תגמולים ושיקום – כלומר, עבור נכי צה"ל, גובה הפטור יישאר ללא שינוי ויעמוד על כ- 600,000 ₪ לשנה


 

נותני חסות: