X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

העלאת תגמולי נכי צה"ל - אושרה

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה ותגמולי נכי צה"ל יעודכנו 

ועדת העבודה, הרווחה והבריאות בראשותה של ח"כ אפרת רייטן מרום אישרה השבוע (16 באוגוסט 2021) את הצווים האחרונים המורים על העלאה נוספת של תגמולי נכי צה"ל ובכך הושלמה העלאת כוללת בגובה של כ- 10%. התוספת לתגמולים התקיימה כאמור ב- 4 צווים ומסתכמת בסכום כולל של 179 מיליון ש"ח.

העלאת תגמולי נכי צהל

הנהגת ארגון נכי צה"ל – החריגה את הקפאת התגמולים

בשנתיים האחרונות מאז התחלפה הנהגת ארגון נכי צה"ל, הצליח יו"ר הארגון עידן קלימן יחד עם מ"מ יו"ר הארגון רפי כהן צמח וראשי המחוזות לחתום בחודש דצמבר 2020 על הסכם שמחריג את תגמולי נכי צה"ל מהקפאת המדדים בעקבות משבר הקורונה.

שר הביטחון בני גנץ – במכתב לוועדה

בעקבות פניית ארגון נכי צה"ל הודיע שר הביטחון מר בני גנץ ליו"ר ועדת העבודה, הרווחה והבריאות ח"כ אפרת רייטן מרום לאשר את הצווים לעדכון התגמולים. במכתב ששיגר שר הביטחון נאמר:

"... נוכח השלכות הרוחב התקציביות נחתם ביום 3.12.2020 הסדר זמני עם ארגון נכי צה"ל שלפיו בשנים 2020 ו-2021 יעודכנו התגמולים בשיעור של 2.45% עבור כל שנה, וזאת בדומה לשיעור עליית המדד בשנים 2018 ו-2019...."

"... הסדרים אלו אושרו גם על ידי גורמי המקצוע במשרד האוצר.... לפי חוקי השיקום טעונים הצווים והתקנות בדבר עדכון התגמולים בקיום חובת היוועצות עם שר האוצר וקבלת אישור ועדת העבודה, הרוותה והבריאות של הכנסת...."

"... בימים אלה התקבל אישור שר האוצר בדבר קיום חובת ההיוועצות, ולפיכך, אבקש את אישור הוועדה ל-18 הצווים והתקנות המצורפים...."

יו"ר ארגון נכי צה"ל - מברך

עו”ד עידן קלימן, יו”ר ארגון נכי צה”ל בירך על האישור ואמר כי “… אישור התגמולים, אשר מגיעים לנכות ונכי צה״ל בדין ולא בחסד, הוא חובתה המוסרית של מדינת ישראל כלפי נכות ונכי צה״ל שהקריבו מגופם ומנפשם למען מדינת ישראל. נמשיך לפעול ליישום רפורמת “נפש אחת” בהתאם להסכמים מול משרד הביטחון והחלטת הממשלה.

אני רוצה להודות לחברי הועדה ובמיוחד ליו”ר הועדה, ח”כ אפרת רייטן מרום, על אישור עדכון התגמולים ושותפות הדרך עם ארגון נכי צה”ל”.

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל