אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

טיפול נפשי עבור בני משפחת נכה צהל

טיפול נפשי עבור בני משפחת זכאים המוכרים בגין פוסט טראומה נפש וראש

בהתאם לרפורמת "נפש אחת" (14 ביולי 2021)

עקרונות:

1. במסגרת יישום החלטת הממשלה מס' 981 בנושא קידום ויישום רפורמת "נפש אחת", סוכם, בין השאר, כי יינתן טיפול נפשי לבני משפחה של נכים המוכרים על פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש.

2. נוהל זה בא להסדיר את תהליכי העבודה לצורך קבלת החזר עבור טיפול נפשי פרטני שיינתן לבן המשפחה (בן/בת זוג, הורים ובמקרים חריגים - קרוב אחר, כפי שיפורט בהמשך) של נכי צה"ל המוכרים בגין פוסט טראומה, נפש וראש (להלן - הנכות). הזכאות לילדי נכים כאמור, מוסדרת בתפיסת הפעלה נפרדת.

3. הטיפול נועד לסייע לבני המשפחה של הנכה בהתמודדות עם מצוקות הנובעות מקשיים על רקע הנכות ולאפשר עיבוד תכנים, ייעוץ, הכוונה, חיזוק החוסן וסיוע בתפקוד המשפחתי.

4. תפיסת הפעלה זו תוטמע בהמשך בהוראת אגף השיקום מספר 84.03 מימון לטיפול נפשי - נכים.

5. הפניה לקבלת טיפול פסיכולוגי תהיה בסמכות ובאחריות בן המשפחה הזכאי. הפניה תהיה באופן עצמאי ובאחריותם, בהתאם לנוהל זה.

6. ככלל, המטפל והתמחותו יותאמו למטרות הטיפול שהוגדרו על פי שיקול דעת בני המשפחה הפונים לטיפול.

7. למען הסר ספק יובהר, כי משרד הביטחון נושא רק במימון הטיפול הפסיכולוגי ואין לו אחריות מקצועית בכל הנוגע לבחירת זהות המטפל, לתכני הטיפול או לתוצאותיו.

8. הסדר זה הינו במקום זה הקבוע בהוראת אגף השיקום 84.03 ביחס לבני משפחה של נכים המוכרים על פוסט טראומה נפש או ראש.

9. השתתפות במימון הטיפול הנפשי לבני המשפחה, הינה ללא מגבלת 3 השנים שמופיעה בהוראת האגף, ותינתן על פי צורך.

טיפול לבני משפחה של נכה צהל

זכאות:

1. בן משפחה, של נכי צה"ל במעמד 06, המוכרים בגין פוסט טראומה, נפש או ראש שהוא אחד מאלה:

א. בן/בת זוג.

ב. הורה/הורים

ג. במקרים בהם אין לנכה בן/בת זוג או הורים או אם הנכה אינו נמצא בקשר עם הוריו - בסמכות עובדת השיקום לאשר את מתן הטיפול לאח/אחות של הנכה שנמצא/ת עימו בקשר הדוק או לקרוב אחר של הנכה (אף אם אינו בן משפחה מקרבה ראשונה או שאין לו קרבה ביולוגית לנכה), ובלבד שאותו קרוב מהווה גורם תמיכה עיקרי בנכה. יובהר, כי הזכאות לפי סעיף קטן זה הינה לאדם אחד בלבד (אח/אחות מבין אחיו ואחיותיו של הנכה או קרוב אחר, לפי בחירתו).

סוג ותדירות הטיפול:

1. טיפול פרטני עבור בן משפחה, בתדירות של 1 שעה שבועית.

2. טיפול זוגי בתדירות של 1 שעה שבועית.

3. טיפול משפחתי בתדירות של 1 שעה שבועית.

4. במקרים מיוחדים בהם יש צורך בשילוב טיפולים או בהגדלת התדירות במשבר חמור ובהתאם להמלצת המטפל ושיקול דעת מקצועי, ניתן לאשר טיפולים משולבים בתדירות שלא תעלה על 2 שעות שבועיות, למשך 3 חודשים. אישור זה יינתן ע"י מנהלת שירותי שיקום במחוז. 

באחריות מנהלת שירותי שיקום במחוז לעדכן את כרטיס הזכאות בהתאם לאישור החריג.

אופן הטיפול:

1. הפניה למטפל תהיה באופן ישיר על ידי בן המשפחה ובאחריותו.

2. עבור הטיפול, ניתן יהיה לקבל החזר כנגד חשבונית מס/קבלה מקורית, ולא יותר מסכום ההשתתפות, כמפורט בנספח 1.

3. כרטיס זכאות לטיפול פסיכולוגי יפתח באופן ורטיקלי לכל נכי צה"ל המוכרים בגין פוסט טראומה, נפש וראש.

4. אחת לחודש יעביר הזכאי באמצעות "האזור האישי" באתר האינטרנט האגפי, או באמצעות מייל ייעודי: shikum_mokedtipulim@mod.gov.il,

טופס בקשה לקבלת החזר אשר נמצא באתר האינטרנט האגפי (דוגמה לטופס הבקשה – ראה בנספח 2), בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית סרוקה ובה הפרטים הבאים :

א. פרטי המטופל/ת

ב. פרטי המטפל/ת

ג מס' עוסק מורשה/פטור

ד. תאריכי הטיפול

ה. סוג הטיפול (פרטני/זוגי/משפחתי)

ו. סך התשלום עבור הפגישות

5. באחריות מוקד החזר ההוצאות הייעודי באגף שיקום נכים לקבל ולקלוט את הבקשות למערכת הממוחשבת. התשלום יבוצע באופן חד שלבי וחט' חש' שיקום נכים, תבצע בדיקה מדגמית בדיעבד.

6. ככל שתעלה בקשה לבצע החזר ישירות לחשבון המשלם (למשל הורים לנכי צה"ל), בסמכות מוקד החזר הוצאות לטפל בכך (טופס בקשה לפתיחת מוטב בנספח 3).

7 ההשתתפות תבוצע לפי המקייטים הבאים:

א. מק"ט 50144 - טיפול פרטני בן/ת זוג - נפש אחת

ב. מק"ט 50145 - טיפול פרטני הורה - נפש אחת

ג. מק"ט 50146 - טיפול זוגי - נפש אחת

ד. מק"ט 50147 - טיפול משפחתי - נפש אחת

ה. מק"ט 50165 - טיפול פרטני עבור בן משפחה/קרוב אחר - נפש אחת

8. חשבוניות מס/קבלות שיתקבלו עד לתאריך 15 בחודש, יוזרמו לתשלום בחודש המסירה.

9. חשבוניות מס/קבלות שיתקבלו לאחר ה- 16 בחודש, יוזרמו לתשלום בחודש עוקב.

תחילה ותחולה

1. השינוי יכנס לתוקף החל מתאריך 1.8.2021

נספח 1: 

גובה ההחזר עבור טיפול פסיכולוגי לבני משפחה של נכים פוסט טראומטיים, נפש או ראש.

נכון לתאריך 1.8.2021

תעריף לשעה (ללא מע"מ) : עד 300 ש"ח

תעריף לשעה (כולל מע"מ) : עד 351 ש"ח 

** שעת טיפול = 60 דקות

** הצמדת התעריפים תבוצע בהתאם לעדכון התעריפים בחשכ"ל


 

נותני חסות: