אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

טיפול נפשי עבור ילדיי נכים - מטפלים בילדי הפצועים

מתן טיפול נפשי לילדי נכים המוכרים בגין פוסט טראומה, נפש וראש

בהתאם לרפורמת "נפש אחת" (14 ביולי 2021)

עקרונות:

1. במסגרת יישום החלטת הממשלה מס' 981 בנושא קידום ויישום רפורמת "נפש אחת", סוכם, בין השאר, כי יינתן טיפול נפשי לילדי נכים במעמד 06 המוכרים על פוסט טראומה, פגיעה נפשית או פגיעת ראש.

2. נוהל זה בא להסדיר את תהליכי העבודה לצורך קבלת החזר עבור טיפול נפשי פרטני שיינתן לילדי נכי צה"ל המוכרים בגין פוסט טראומה, נפש וראש (להלן - הנכות).

3. הטיפול נועד לסייע לבני המשפחה של הנכה בהתמודדות עם מצוקות הנובעות מקשיים על רקע הנכות ולאפשר עיבוד תכנים, ייעוץ, הכוונה, חיזוק החוסן וסיוע בתפקוד המשפחתי.

4. נוהל זה יוטמע בהוראת אגף השיקום מספר 84.03 : מימון לטיפול נפשי – נכים.

5. הפניה לקבלת טיפול פסיכולוגי תהיה בסמכות ובאחריות ההורים / האפוטרופוסים לפי הדין (במקרה של קטינים), וילדים בוגרים (מגיל 18), שיכלו לפנות באופן עצמאי ובאחריותם, בהתאם לנוהל זה.

6. ככלל, המטפל והתמחותו יותאמו למטרות הטיפול שהוגדרו על פי שיקול דעת ההורים או הילד הבוגר.

7. למען הסר ספק יובהר, כי משרד הביטחון נושא רק במימון הטיפול הפסיכולוגי ואין לו אחריות מקצועית בכל הנוגע לבחירת זהות המטפל, לתכני הטיפול או לתוצאותיו.

טיפול נפשי לילדי נכים

זכאות:

1. ילדי נכי צה"ל במעמד 06, המוכרים בגין פוסט טראומה, נפש וראש מגיל 7 עד הגיעם לגיל 30. ילדו של נכה - כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 ולרבות ילד מאומץ או ילד הסמוך על שולחנו של הנכה, ובלבד שטרם הגיע לגיל 30.

סוג ותדירות הטיפול:

1. טיפול פרטני במתכונת של 1 שעה בשבוע (ש"ש).

2. במקרים מיוחדים בהם יש צורך במתן טיפול לפני גיל 7 או בהגדלת התדירות במשבר חמור ובהתאם להמלצת המטפל ושיקול דעת מקצועי, ניתן לאשר טיפול פרטני עד 2 ש"ש ו/או טיפול משולב פרטני ומשפחתי בתדירות שלא תעלה על 2 ש"ש לכל הטיפולים למשך 3 חודשים. אישור זה יינתן ע"י מנהלת שירותי שיקום במחוז. באחריות מנהלת שירותי שיקום במחוז לעדכן את כרטיס הזכאות בהתאם לאישור החריג.

3. סוגי הטיפולים המוצעים:

א. טיפול נפשי פרטני

ב. טיפול באומנות

ג. טיפול משפחתי יידון במסגרת הוראת אגף השיקום מסי 84.03

אופן הטיפול:

1. הפניה למטפל תהיה באופן ישיר על ידי ההורים ובאחריותם (במקרה של קטינים) או באופן עצמאי ובאחריותם במקרה של ילדי נכים בגירים.

2. עבור הטיפול, ניתן יהיה לקבל החזר כנגד חשבונית מס/קבלה מקורית, ולא יותר מסכום ההשתתפות, כמפורט בנספח 1.

3. כרטיס זכאות לטיפול פסיכולוגי יפתח באופן ורטיקלי לכל נכי צה"ל המוכרים בגין פוסט טראומה ולהם נתוני ילדים מעודכנים במערכת.

4. אחת לחודש יעביר הזכאי באמצעות "האזור האישי" באתר האינטרנט האגפי, או באמצעות מייל ייעודי: shikum_mokedtipulim@mod.gov.il

טופס בקשה לקבלת החזר אשר נמצא באתר האינטרנט האגפי (דוגמה לטופס הבקשה – ראה בנספח 2), בצירוף חשבונית מס/קבלה מקורית סרוקה ובה הפרטים הבאים:

א. פרטי המטפל

ב. מס' עוסק מורשה / פטור

ג. תאריכי הטיפול

ד. סך התשלום עבור הפגישות

5. באחריות מוקד החזר ההוצאות הייעודי באגף שיקום נכים לקבל ולקלוט את הבקשות למערכת הממוחשבת. התשלום יבוצע באופן חד שלבי וחת' חש' שיקום נכים, תבצע בדיקה מדגמית בדיעבד.

6. ככל שתעלה בקשה לבצע החזר ישירות לחשבון המשלם (למשל ילדים בוגרים לנכי צה"ל), בסמכות מוקד החזר הוצאות לטפל בכך (טופס בקשה לפתיחת מוטב בנספח 3).

7. התשלומים יבוצעו לפי מק"ט מספר: 50112 - טיפול רגשי עבור ילדי נכים.

8. חשבוניות מס/קבלות שיתקבלו עד לתאריך 15 בחודש, יוזרמו לתשלום בחודש המסירה.

9. חשבוניות מס/קבלות שיתקבלו לאחר ה- 16 בחודש, יוזרמו לתשלום בחודש עוקב.

תחילה ותחולה

1. השינוי יכנס לתוקף החל מתאריך 1.8.2021

נספח 1:

גובה ההחזר עבור טיפול פסיכולוגי לילדי פוסט טראומטיים, נפש או ראש נכון לתאריך 1.8.2021

תעריף לשעה (ללא מע"מ): עד 300 ₪

תעריף לשעה (כולל מע"מ): עד 351 ₪

* שעת טיפול = 60 דקות

* הצמדת התעריפים תבוצע בהתאם לעדכון התעריפים בחשכ"ל


 

נותני חסות: