X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

גזרה חדשה: שינוי בהוראת רכב רפואי

תיקון הוראת רכב רפואי בעקבות החלטת ממשלה

נכי צה"ל שתיכננו ליהנות משלל המבצעים שמציעים יבואני הרכב לסוף שנת 2016 הופתעו לגלות כי אגף השיקום במשרד הביטחון הפיץ הוראת שעה שמספרה 56.05. הוראה שמבשרת על גזרה חדשה : שינוי מועד החלפת הרכב הרפואי.

החלפת רכב רפואי תעשה כל ארבע שנים

החל מתאריך 11 לנומבר 2016 נכי צה"ל יהיו זכאים להחליף את הרכב הרפואי שברשותם כל 48 חודשים (ארבע שנים) זאת בניגוד למה שהיה נהוג עד כה 42 חודשים בלבד.

מלבד חצי שנה תוספת במועד החלפת הרכב הרפואי הרי שנכים רבים יהיו צפויים להפסד כספי בגובה אלפי שקלים. סכום שיהווה בעתיד מכשול בהחלפת הרכב הישן בחדש.

רכב רפואי כל ארבע שנים

הוראת השעה מרמזת על העתיד לבוא

הוראת השעה כפי שפורסמה על ידי אגף השיקום מרמזת על העתיד לבוא. מתוך האמור בהוראה ניתן ללמוד כי היא באה לעגן את החלטת הממשלה שאישרה את מסמך העקרונות המשותף להמלצות ועדת גורן. לעיון בהוראת השעה לחץ כאן >>

עוד נאמר, כי המסמך נחתם על ידי המנהל הכללי של משרד ראש הממשלה, המנהל הכללי של משרד הביטחון ויושב ראש ארגון נכי צה"ל.

בנוסף ניתן ללמוד כי אין זה העידכון או הגזרה האחרונה "... מובהר כי הוראת אגף שיקום נכים מס' 56.02, רכב רפואי ורכב רפואי המשמש לשיקום נכי צה'ל...", "...עודנה נמצאת בהליכי עדכון... "

אף על פי שלא מצויין מהו אותו עידכון - סביר להניח כ מדובר בעדכון הקשור לאישור מסמך העקרונות של ועדת גורן.

זכאי הביטוח הלאומי מקבלים יותר !

שינוי מועד החלפת רכב לזכאי רכב רפואי היא משמעותית. החישוב של מספר החודשים בהם הנכה יחזיק את הרכב על מנת שתהיה באפשרותו להחליף לחדש מהותית מאוד ולוקחת בחשבון את מחיר הרכב הישן, מחיר הרכב החדש ושוק המכוניות המשומשות.

זאת אחת הסיבות מדוע המוסד לביטוח לאומי בחר להשאיר את הזכאות להחלפת רכב רפואי עבור זכאי הביטוח הלאומי על 42 חודשים בלבד. 

במציאות של היום זכאי רכב רפואי של הביטוח הלאומי מקבלים יותר מנכה צה"ל.  

צפו פגיעה - הפסד של אלפי שקלים

לאור האמור לעיל, שינוי במועד החלפת הרכב הרפואי עבור נכי צה"ל צפוי להערכתנו לפגיעה קשה מאוד בכיסו של נכה צה"ל זכאי רכב רפואי . פגיעה בגובה של אלפי ועשרות אלפי שקלים תלוי בסוג הרכב. פגיעה כספית שנובעת מכמה גורמים : בלאי הרכב, הפרש המחיר בין רכב חדש למחיר הרכב שהוא בן 4 שנים ושוק הרכבים המשומשים.

מי יהיה זכאי לרכב רפואי בעתיד

סוגיה נוספת היא זכאות לרכב רפואי בעתיד. ממשלת ישראל אישרה את מתווה ועדת גורן, אגף השיקום הודיע כי הוראת רכב רפואי עודנה בהליכי עידכון. האם מדובר בשינויים מרחיקי לכת ? האם נכי צה"ל הזכאים לרכב רפואי עלולים להמשיך ולהפגע?

לכאורה נראה כי זאת רק יריית הפתיחה של אגף השיקום ולפני נכי צה"ל ניצבות עוד ועוד מהלומות שבסופן יישארו לנכי צה"ל פחות ופחות הטבות.

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל