X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

דמי נסיעות מטעמים רפואיים

הוראת אגף השיקום מספר 53.01

מדינת ישראל - משרד הביטחון
הנושא :  דמי נסיעות מטעמים רפואיים לנכים
תאריך :  1.1.94

‏כללי

1. הוראה זו באה להחליף הוראה מס' 53.01 א' מיום 1.9.93

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול בתשלום דמי נסיעה מטעמים רפואיים לנכים אשר אינם מקבלים דמי ניידות ו/או זכאים לתשלום דמי נסיעה גבוה מהכלול בהוראה 80.19 - דמי נסיעה אוטומטיים.

3. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

זכאות

4. נכה שטרם נקבעה לו דרגת נכות.

5. נכה שאינו כלול בהוראה 80.19.

6. נכה הכלול בהוראה 80.19 והרופא המוסמך המחוזי החליט שהנכה זכאי לתשלום גבוה יותר מטעמים רפואיים.

הטיפול

7. לזכאי כאמור בסעיפים 4. עד 6. המתגורר במרכז עירוני או עד 20 ק"מ מגבולותיו, רשאי הרופא המוסמך המחוזי לאשר תשלום בגובה של עד 50% מדמי ניידות ב' + 5 לחודש. (קוד 226 - רמה 1).

לזכאי כנ"ל המתגורר בריחוק מעל 20 ק"מ מגבולות מרכז עירוני, תשלום בגובה של עד 75% מדמי ניידות ב' + 5 לחודש. (קוד 226 רמה 2).

8. אופן ביצוע התשלום יהיה כדלקמן :

א. ‏החליט הרופא המחוזי לאשר תשלום כאמור בסעיף 7. יודיע לראש צוות מינהלה רפואית אשר יבצע את הפעולות הבאות:

1) ‏יוציא הוראת תשלום בהתאם להחלטת הרופא בהטבה 226 עפ"י הרמה המתאימה.

2) ‏יחתום ויחתים את הרופא המחוזי על הוראת התשלום.

3) ‏יודיע על החלטת הרופא לזכאי.

4) ‏יעביר הוראת התשלום לביצוע למחלקת תשלומי הטבות.

ב. מחלקת תשלומי הטבות תזין את ההטבה במחשב ותעביר לאישרור מערכת חשבונאות שיקום והנצחה.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל