X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

הוראת שעה למתן פטור לרכב רפואי כל 4.5 שנים

הסכם שאמור היה להיות חד-פעמי

בחודש אפריל 2003 פורסמה הוראת שעה בנושא רכב רפואי - מצורף הנחיות הרופא הראשי דוקטור דולפין - ההנחיות הם לגבי החלפת רכב חד פעמית - לפי הסכם שנחתם בין ארגון נכי צה"ל למשרד הביטחון.


14.4.03

ממונה על רכב הרפואי
עובדי רווחה בנושא רכב רפואי
מנהלי מחוזות השיקום
סגן הרופא הראשי
רופאים המרחביים

חוזר מס' 1513

הנדון: הוראת שעה בנושא רכב רפואי

לאור הסכמת א.נ.צ. לויתורים בנושא הרכב הרפואי יש לנהוג לפי הכללים הבאים:

1. החלפת הרכב הרפואי תתבצע אחת ל 4.5 שנים (54 חודשים).

א. מי שהחזיק רכבו עד 3.5 שנים, רכבו יוחלף בתום 4.5 שנים.

ב. מי שהחזיק רכבו למעלה מ 4.5 שנים – הרכב יוחלף מיידית, הרכב שהוחלף יישאר ברשות הנכה 4.5 שנים.

ג. לכל מי שקיבל לאחרונה אישור להחלפת רכבו ובעקבות קבלת האישור החל בהליכי מכירת הרכב- יוחלף רכבו מיידית אך הרכב הבא יישאר ברשותו 4.5 שנים.

2. החלפת רכב רפואי ללא כל שינוי ביחס לנהוג עד היום:

א. נכים בעלי 100%+ (למעט נכים בעלי רכב מסוג ואן) – החלפה כל 3.5 שנים.

ב. נכים הזכאים לרכב בנפח מנוע 3800 סמ"ק.

ג. נכים בעלי רכב רפואי – שיקומי.

3. נכים בעלי רכב מסוג ואן ממותקן – אחת ל-5 שנים.

4. בעת החלפת רכב לאחר 4.5 שנים יחולו כל כללי התחשיב לפי מחירון אגף השיקום לרכב בן 4.5 שנים. מענק ההחלפה ישולם לפי עלות הרכב במועד ההחלפה. הממונה על הרכב הרפואי יודיע לחברה העוסקת בהכנת המחירון לצרף רכבים יציגים עד גיל 5 שנים.

ההוראה נכנסת לתוקף מיום 13.04.03

בברכה,
ד"ר דן דולפין
ראש היחידה לשירותים רפואיים
והרופא המוסמך הראשי

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל