אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

נכה צה"ל, האם מגיע לך תגמול פרישה מוקדמת ?

תקדים: זכאות נכי צה"ל לתגמול פרישה מוקדמת גם אם פרשו לפני גיל 50

האם מגיע לנכה צה"ל תגמול פרישה מוקדמת, גם אם פרש מהעבודה בטרם הגיע לגיל 50 ? בפסק דין תקדימי שניתן בתאריך 20 למרץ 2018 על ידי ועדת הערר לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום) בבית משפט השלום חיפה (62950-09-16) נקבע שכן. נכי צה"ל זכאים לתגמולי פרישה מוקדמת גם אם פרשו מעבודתם לפני גיל 50.

 

תגמול פרישה לנכה מתבגר 

הוראת אגף השיקום 85.02 הינה הוראה משנת 2009 שבאה לטפל בתשלום תגמול מיוחד לנכי צה"ל שאיבדו את כושר השתכרותם וועדת כושר עבודה באגף השיקום קבעה שלא ניתן לשקמם. ההוראה חלה רק על נכי צה"ל שפנו לראשונה בבקשה לתשלום תגמולי מחייה מיוחדים החל מ 1.1.2009. במקרה זה תג"מ רמה 2 - תגמול מיוחד עקב פרישה מוקדמת

מעיון בהוראה אפשר ללמוד כי נכה צה"ל המבקש תגמול פרישה מוקדמת צריך לעמוד בקריטריונים הבאים :

1. אחוזי נכותו :

א. אחוזי הנכות אינם פחותים מ- 35%.

ב. לגבי נכים פגועי נפש / ראש, אינם פחותים מ - 20% נכות בגין פגיעות אלה בלבד (דרגת הנכות בסעיפים נפש / ראש / ראש אינה מורכבת מנכויות שונות כגון: 10% נפש + 10% אוזניים). סעיף זה בתחולה מינואר 99.

ג. הבהרה: נכה שדרגת נכותו הינה 50% ומעלה, תיבחן זכאותו לתוספת תגמול מיוחדת עקב פרישה מוקדמת (תש"מ למתבגר) על פי סעיף 7 ד לחוק הנכים.

2. הנכה בן 50 שנים או יותר וטרם הגיע לגיל פרישה.

3. הנכה פרש כליל מעבודתו עקב הנכות המוכרת, ואינו עובד בכל עבודה או עסק.

4. ועדה במחוז קבעה על סמך קביעה רפואית שהנכה אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי בגין הנכות המוכרת, ואין באפשרות המחוז לשקמו מחדש בעבודה המתאימה לו.

5. אין לו הכנסה מעבודה (הבהרה: פנסיה לא תחשב כהכנסה מעבודה)

6. הכנסתו ברוטו מכל מקור שהוא לא תעלה על :

א. במקרה של רווק - שהכנסתו אינו עולה על פי 2 מהשכר הממוצע במשק כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי.

ב. במקרה של נכה בעל משפחה (נשוי ו/או אב לילדים שטרם הגיעו לגיל 21) - שהכנסתו אינה עולה על פי 3 מהשכר הממוצע במשק כמשמעותו בחוק הביטוח הלאומי

כאמור, נכה צה"ל שעומד בקריטריונים יהיה זכאי לקבל תוספת לתגמולי הנכות המשולמים לו על ידי אגף השיקום, גובה התוספת נקבע על פי הקריטריונים השונים. מדובר על הוראה חשובה מאוד שנותנת פתרון לנכי צה"ל שעקב הנכות נאלצו להפסיק לעבוד ולכן הופסקו עבורם גם ההפרשות לפנסיה וכד'.

האם אגף השיקום פירש את החוק לא נכון ?

יציאה לפנסיה מוקדמת עקב הנכות המוכרת תלויה במוגבלות האישית של כל נכה ונכה, סוג העבודה וכד'. כלומר, בפועל קרו מקרים בהם נכה צה"ל שנפצע בינוני אך פרש לאחר גיל 50, היה זכאי לתגמול פרישה מוקדמת ולעומתו נכה צה"ל שנפצע קשה מאוד ונאלץ לפרוש מעבודתו לפני גיל 50 לא היה זכאי לתגמול פרישה מוקדמת.

פסק הדין כאמור, בא לתקן את העוול שנגרם במשך שנים וקובע כי קצין התגמולים באגף השיקום פרש את החוק לא נכון וכי הכוונה הייתה לזכות את הנכה בתגמול פרישה מוקדמת לאחר שמלאו לו 50 - אך ללא קשר לגיל בו נאלץ לפרוש.

לסיכום : בשורה משמחת לנכי צה"ל שפרשו לפני גיל 50

פסק הדין הוא "אור בקצה המנהרה" עבור נכי צה"ל שנאלצו לפרוש מעבודתם טרם מלאו להם 50 שנים ועד כה סירב קצין התמולים באגף השיקום לאשר להם תגמול פרישה מוקדמת. פסק הדין קובע כי אין לשלול תגמול פרישה מוקדם גם למי שפרש מעבודתו עקב הנכות המוכרת גם בגיל צעיר יותר מ- 50.

מתוך פסק הדין...

להלן מספר ציטטות מתוך פסק הדין שניתן על ידי חברי הוועדה: השופט אורי גולדקורן - יו"ר הוועדה, ד"ר נעמי אפטר וד"ר מיכאל דויטש. את הנכה ייצגה עו"ד מרב וייס-קרטייה

".... לסיכום: טרם נפסקה הלכה מחייבת בנוגע לשאלה הפרשנית העומדת בפנינו. מאידך, לא מצאנו פסיקה ששללה את זכותו של נכה לתוספת פרישה מוקדמת רק מחמת שפרישתו מעבודה נעשתה בטרם הגיעו לגיל 50. 

יש שיטענו כי אין צורך בהלכה מחייבת, מהטעם שלשון הסעיף מדברת בעד עצמה, ואינה שוללת תוספת זו ממי שפרש בטרם הגיע לגיל 50. 

אנו סבורים כי אין מקום לשלול תוספת פרישה מוקדמת למי שפרש מעבודתו בגיל 40 מחמת פציעה קשה במהלך ועקב השירות הצבאי, בשעה שתוספת כזו תוענק לחברו לנשק שנפצע באורח בינוני באותו אירוע ולכן פרישתו מעבודה "התעכבה" עד שמלאו לו 50 שנה. 

שניהם איבדו זכויות פנסיוניות עקב פרישתם המוקדמת, ולפיכך - לאור תכלית חוק הנכים בכלל ותכליתו של סעיף 7ד לחוק בפרט - שניהם באים בשעריו של הסעיף, בכפוף לקיום שאר תנאיו. (וראו בעע"מ 4515/08 מדינת ישראל נ' נאמן, פסקה 31 לפסק דינה של השופטת ארבל (פורסם בנבו, 6.10.2009) (להלן: עניין נאמן) את ההדגשה כי תכליתו האובייקטיבית של חוק הנכים הינה להגשים את עיקרון השוויון, שמתבטאת באופן קונקרטי בחוק זה ברצון ליצור מערכת תגמולים שוויונית).... "

"... .בטרם נעילה, מלים אחדות לגבי הוראת האגף. אין בגוף ההוראה קביעה לפיה הזכאות לתוספת פרישה מוקדמת מותנית בפרישה מגיל 50 ואילך. העובדה שבנספח א' להוראה מצויה טבלה של גובה התגמול בהתאם לגיל הפרישה - רק מגיל 50 ואילך, אינה יכולה להוות תמיכה לפרשנות הנכונה של סעיף 7ד לחוק...."

"... לאור מסקנתנו כי הוראת סעיף 7ד לחוק הנכים חלה אף על נכה שפרש מעבודתו או ממשלח ידו עוד בטרם מלאו לו 50 שנה, אין מנוס מקבלת הערעור, ביטול החלטת המשיב מיום 10.8.2016 והחזרת הדיון בבקשת המערער להשלמת בדיקה אצל המשיב ומתן החלטה חדשה על-ידו..."
 


 

נותני חסות: