X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מענק מעליות

הוראת אגף שיקום נכים מס' 53.11

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : מענק מעליות - לנכים
תאריך : 2.8.2015

כללי

1.  הוראה זו באה להחליף הוראה מס' 53.11 מיום 1.6.2012

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי הטיפול במתן מענק מעליות .

3.  ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי אחראי לביצוע תקין של הוראה זו .

זכאות

4. נכה פרפלג בדרגת נכות 80% ומעלה הגר בבית דירות בו מותקנת מעלית .

5. נכה המיפלג בדרגת נכות 60% ומעלה הגר בבית דירות בו מותקנת מעלית .

אופן הטיפול

6. עובד השיקום יודיע לרופא המוסמך המחוזי על כל זכאי כאמור בסעיף .4 ,5

7. הרופא המוסמך המחוזי יוציא הוראת תשלום לתחום הטבות ורווחה אשר תזין הנתונים למחשב ותעבירם לאשרור למערכת חשבונאות שיקום .

גובה המענק

8. גובה המענק לפי מדד אפריל 2015 הינו 56 .₪

9. המענק יתעדכן אחת לשנה לפי מדד המחירים לצרכן של חודש אפריל וישולם בתגמול חודש מאי לפי קוד 229 .

10. העדכון יעשה ע"י האחראי לציוד רפואי בשיתוף היחידה לחשבונאות שיקום.

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

 

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל