X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

נעליים - מענק נעליים לנכים

הוראת אגף שיקום נכים מספר 53.07

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : נעליים, מענק נעליים לנכים, מדרסים - לנכים

תאריך : 1.12.2011

כללי

1. הוראה זו מחליפה הוראה מס' 53.07 מתאריך 1.2.2009 ובאה במקומה.

2. הוראה זו באה לקבוע דרכי טיפול והזכאות של נכים לנעליים, או למענק נעליים, ו/או למדרסים.

3. הוראה זו מבטלת כל חוזר רפואי קודם של הרופא הראשי המתייחס לנעליים, או למענק נעליים, ו/או למדרסים.

4. ביסוס משפטי: הוראה זו מתבססת על תקנות הנכים (טיפול רפואי) תשי"ד – 1954

5. הרופא המוסמך המחוזי הינו בעל הסמכות והאחריות לביצועה התקין של הוראה זו.

6. ראש היחידה לשירותים רפואיים, והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עדכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

הוראת אגף השיקום 53.07 עוסקת בנושא : נעליים, מענק נעליים, מדרסים לנכים, בהרואה מפורטים הסכומים והזכאויות השונות על פי גובה אחוזי הנכות וסוג הנכות המוכרת

עקרונות

7. נעליים אורטופדיות, נעליים מיוחדות, נעלי סכרת, מהוות מכשיר עזר רפואי ויינתנו כחלק מטיפול רפואי לו זכאי נכה, על פי התקנות.

8. הזכאות לנעליים אורטופדיות / מיוחדות, מיועדת לנכים אשר נכותם המוכרת במשהב"ט, היא בקרסול או בכף הרגל. נעלי סכרת מיועדות לנכים אשר נכותם המוכרת במשהב"ט היא מחלת הסכרת וסיבוכיה הפריפרים בכף הרגל.(% 65 ומעלה על מחלת הסכרת).

9. הזכאות למענק נעליים, מיועדת לנכים, אשר לנכותם יש השלכה ישירה, על מערכת התנועה שלהם, על פי קריטריונים המפורטים בהוראה זו (אינו חל על זכאים לנעלי סכרת).

10 . נכים בעלי זכאות לנעליים אורטופדיות/ מיוחדות המבקשים להמיר זכאותם במענק כספי - יוכלו לבקש את אישור המרפאה לכך. שיעור המענק יהיה רמה 2 לבעלי רכב רפואי, ורמה 3 לנכים שאינם זכאים לרכב רפואי. זכאותו של הנכה תשונה עם תום שנת התקציב, והשינוי יכנס לתוקף בשנת התקציב הבאה אחריה.

הדגשה: לזכאים לנעלי סכרת לא תהיה האפשרות להמיר זכאות זו למענק נעליים.

11 . נכה לא יהיה זכאי לנעליים ולמענק נעליים בו זמנית. נכה הזכאי לנעליים אורטופדיות/מיוחדות, וגם לנעלי סכרת יקבל זוג נעליים אחד, מותאם לשתי הנכויות (לא תהיה כפל הנפקת נעליים).

12 . קביעת זכאותו הראשונה של נכה מותנית בפנייתו למחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום אליו הוא שייך. פנייתו של נכה מאושפז תעשה באמצעות מפקח ארצי לשירותים סוציאליים וקישור לבתי חולים. לא תאושר זכאות על פי הוראה זו לתקופה קודמת לפניית הנכה.

13 . לא יינתן אישור לנעליים אורטופדיות/ מיוחדות ללא בדיקת הנכה על ידי צוות רב מקצועי מייעץ , אשר ימליץ (חיובית, או שלילית) על הצורך בנעליים כנ"ל, וכן על סוג הנעליים המתאים.

לא יינתן אישור לנעלי סכרת ללא בדיקת הנכה ע"י צוות רב מקצועי מייעץ לנעלי סכרת, אשר ימליץ על הצורך וסוג הנעליים המתאים.

14 . לצוות הרב- מקצועי סמכות מקצועית ומייעצת בלבד, לביצוע המלצותיו נדרש אישור של הרופא המוסמך המחוזי.

15 . הפנייה לספק הנעליים תינתן לזכאים על ידי המחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום אליו הם שייכים,על פי דרישתו של הנכה ובכפוף לאשור הרופא המחוזי ולתנאים בהוראה זו.

16 . נכה אשר קיבל בפועל מענק נעליים ומבקש להחליף מענק נעליים לנעליים אורטופדיות ואשר נקבעה לו זכאות לכך לא יוכל לקבל הפנייה לנעלים עד תום שנת המענק.

17 . נכה המבקש להחליף זכאותו לנעליים במענק לנעליים תשונה זכאותו בשנת התקציב הבאה על פי סוג הזכאות ובהתאמה (לא חל על נכי סכרת).

18 . לא ניתן להעביר זכאות לנעליים מכל סוג, משנת תקציב אחת לשניה.

19 . לנכה שאחוזי נכותו זמניים וזכאי על פי הוראה זו, תיבחן ותאושר זכאותו מידי כל שנה מחדש.

20 . נכה אשר נכותו הוכרה לפנים משורת הדין "למד" או " זכאות חריגה" יהיה זכאי למענק נעליים רק אם ניתן היתר לזכאות זו ע"י הועדה "לפנים משורת הדין" והנכה עומד בקריטריונים לזכאות של הוראה זו.

הגדרות

21 . מענק נעליים - לעניין הוראה זו - הטבה כספית הניתנת אחת לשנה לזכאים, לפי ההגדרות בסעיף זכאות, כעזרה ברכישת נעליים במועד ובשיעור המפורטים בהוראה.

22 . שנת תקציב - מ 1/1 עד 31/12 של כל שנה.

23 . נעליים אורטופדיות - לעניין הוראה זו - נעליים המהוות מכשיר עזר רפואי, המיוצרת לנכה מסוים לפי מידה אישית או לפי מידת גבס, והניתנות לזכאים כחלק מטיפול רפואי, בזמנים קבועים ועל פי קריטריונים המפורטים בהוראה. נעליים אורטופדיות מיועדות לנכים בעלי עיוות בכף הרגל והקרסול, המוכר כנכות במשהב"ט, והדורשת בנייה מיוחדת של נעל.

24 . נעליים מיוחדות - לעניין הוראה זו - נעלי מדף עמוקות, המיועדות להכנסת מדרס עבה ולא סטנדרטי.

25 . סימול פגיעה-(ס.פ.)מספר המסמל את סוג הפגיעה , משמש כסימון סוג הפגיעה במערכת הממוחשבת.

26 . נעלי סכרת - נעליים המיוצרות במיוחד לחולי סכרת ,למניעת לחץ על כף הרגל, הן כנעליים הנמכרות מהמדף והן בבניה לפי מידה אישית.

27 . מדרס - לעניין הוראה זו - מתקן אורטופדי מהמדף, או כזה הנבנה לפי דגימת רגלו של המטופל.

28 . צוות רב מקצועי מייעץ - נעליים ומדרסים - לעניין הוראה זו - צוות יועץ לרופא המחוזי לקביעת הצורך בטיפול בנעליים

29 . מיוחדות/ אורטופדיות, הפועל בלשכה המחוזית, וכולל:

א. רופא מוסמך מחוזי, אשר יציג את הנכה בפני הצוות המקצועי, ומשמש כמשקיף בדיון.

ב. רופא אורטופד, או רופא שיקומי - חבר

ג. פיזיוטרפיסט בכיר – חבר

הדגשה: לצוות הרב-מקצועי המייעץ - אין סמכויות בנושא מענק נעליים.

30 . צוות רב מקצועי מייעץ - נעליים לסכרת - לעניין הוראה זו - צוות יועץ לרופא המחוזי לקביעת הצורך בטיפול בנעליים מיוחדות לסכרת, המתכנס במכון לקטוע בתל השומר, או כפי שייקבע ע"י הרופא המרחבי במשהב"ט, וכולל:

א. רופא מוסמך מחוזי אשר יציג את הנכה בפני הצוות, וישמש כמשקיף בדיון.

ב. אורטופד מומחה לשיקום.

ג. מומחה בתחום כף הרגל.

ניהולו התקין של דיון הצוות באחריות הרופא המרחבי במשהב"ט.

הדגשה: לצוות הרב-מקצועי המייעץ - אין סמכויות בנושא מענק נעליים.

מידרג סמכויות אישור

31 . לרופא המוסמך המחוזי יש סמכות ואחריות בלעדית לטפל בבקשת הזכאות ולאשרה, ובלבד שהפונה עמד באופן ברור וחד משמעי בקריטריונים המפורטים בהוראה זו.

32 . לצוות הרב מקצועי לנעליים סמכות מקצועית ומייעצת בלבד, לביצוע המלצותיו נדרש אישור של הרופא המוסמך המחוזי.

33 . במקרה של פנייה החריגה מהמפורט בהוראה זו, תועבר הבקשה באמצעות המרפאה המחוזית לבדיקה, עיון וטיפול של הרופא המוסמך המרחבי. סמכות הרופא המרחבי והרופא הראשי לאשר את כל הניתן עפ"י הוראה זו ולשנות החלטות קודמות של סמכות נמוכה מהם בדרג הסמכויות לפי שיקול דעתם. עליהם לציין נימוקיהם בכתב  במסך מעקב 61-9

מענק נעליים – זכאות וגובה הסיוע

34 . זכאות קבועה מראש (אוטומטית) למענק נעליים (על פי רשימת הנכויות המפורטת להלן):

1) נכה בדרגת נכות של +100% על סימולי הפגיעה הבאים:

א. פרפלגיה - סימול פגיעה- 01

ב. קווטרופלגיה - סימול פגיעה- 03

ג. המיפלגיה - סימול פגיעה- 04

ד. טרשת נפוצה - סימול פגיעה 19-

ה. מחלת שרירים - סימול פגיעה- 20

ו. פגימה בעמוד שדרה- סימול פגיעה 21-

ז. מחלת פרקים - סימול פגיעה- 23

ח. פגיעת עיניים - סימול פגיעה- 91

ט. עיוורון - סימול פגיעה- 94

2) נכה בדרגת נכות של 30% נכות ומעלה על פגימת רגל (אורטופדית ) .

3) זכאות למענק נעליים שהוקנתה בעבר.

א. נכים אשר היו זכאים בעבר לנעליים אורטופדיות, ואשר נבדק על ידי צוות רב 1/1 לא המליצה להמשיך לתת להם נעליים אורטופדיות ,ואינם / מקצועי עד 1996 עומדים בקריטריונים לזכאות למענק נעלים של הוראה זו, זכאים למענק נעליים- רמה 1. (על פי הסדר מנהלתי מהעבר).

ב. נכים אשר היו זכאים למענק נעליים, ו/או לנעלי מדף עד 1996 ימשיכו לקבל . מענק נעליים לצמיתות- רמה 1

ג. נכים אשר עד 1996 היו זכאים לקבל נעליים אורטופדיות/מיוחדות, ואשר במועד שינוי ההנחיות בשנת 1996 הביעו רצונם להמיר זכאותם לנעליים במענק נעליים, ימשיכו לקבל מענק נעליים לצמיתות- ברמת תשלום על פי הוראה התקפה בעת תשלום המענק .

ד. נכים אשר בקשו המשך מתן נעליים אורטופדיות לאחר 1996 , ונבדקו על ידי צוות רב מקצועי מייעץ, אבל זה המליץ שלא להמשיך מתן נעליים אורטופדיות, לא  יהיו זכאים למענק הנעליים בשונה לאמור בסעיף 32 (3) ג' לעיל.

גובה הסיוע - שיעור מענק נעליים

35 . מענק הנעליים ישולם עם תגמולי חודש יוני (ב- 1.7 ), או במועד אחריו לבקשות שאושרו לאחר חדש יוני, של אותה שנה, על פי הרמות המפורטות בהוראה.

36 . עדכון המענק ייעשה ע"י היח' לחשבונאות שיקום בתיאום עם היח' להתקשרויות וכלכלה, ובהנחיית האחראי לאביזרים רפואיים ביח' לשירותים רפואיים. העדכון . יעשה לפי שיעור מדד המחירים לצרכן וייתבצע לפי מדד חודש מאי המתפרסם ב 15.6

37 . רמה 1 -נכים בעלי נכות של 100% + על סימולי הפגיעה הבאים:

א. פרפלגיה - סימול פגיעה- 01

ב. קווטרופלגיה - סימול פגיעה- 03

ג. המיפלגיה - סימול פגיעה- 04

ד. טרשת נפוצה - סימול פגיעה- 19

ה. מחלת שרירים - סימול פגיעה- 20

ו. פגימה בעמוד שדרה - סימול פגיעה 21-

ז. מחלת פרקים - סימול פגיעה- 23

נכים הזכאים לנעליים אורטופדיות עפ"י הוראה זו - לא יהיו זכאים במקביל גם למענק נעליים.

38 . רמה 2 - כל נכה בעל רכב רפואי הזכאי למענק נעליים, .

פרט לרשימת נכי 100% +(מיוחדת) לעיל הזכאים לרמה 1

פגיעת עיניים- סימול פגיעה- 91

עיוורון - סימול פגיעה - 94

39 . רמה 3 - כל נכה הזכאי למענק נעליים ואין ברשותו רכב רפואי

מועדי עדכון זכאות / הפסקת זכאות

40 . שינוי, או עדכון, או הפסקת זכאות יבוצע במועדים כמפורט להלן:

א. נכה אשר לא היה זכאי לנעלים, ולא קיבל בפועל מענק נעליים ונמצא זכאי לנעליים ע"י הרופא המחוזי תעודכן זכאותו מיידית.

ב. נכה שהיה זכאי לקבלת הפנייה לנעליים ואשר בוטלה בעקבות החלטת הצוות הרב מקצועי (אחרי 1996 ) , לא יהיה זכאי אוטומטית למענק נעליים בעקבות ביטול זכאותו זו.

41 . נכה שהיה זכאי למענק נעליים, וקיבלו בפועל והועבר, בעקבות החלטת הצוות הרב- מקצועי, לזכאות לקבלת הפנייה לנעליים - תשונה זכאותו בשנת התקציב הבאה. (שנת תקציב מינואר עד דצמבר, כולל).

אופן טיפול

42 . נכה המבקש זכאות למענק נעלים יפנה למחלקה לשירותים רפואיים במחוז אליו הוא שייך בבקשה לאשר לו מענק זה.

43 . בקשות לזכאות כנ"ל תועברנה להחלטת הרופא המחוזי.

44 . מצא הרופא המחוזי כי הנכה זכאי למענק נעלים, יודיע לנכה על אישור זכאותו ובמקביל יורה לעובדת המחלקה לשירותים רפואיים לפתוח תהליך מתן הטבה זו במחשב (מק"ט 19398 ). הרופא יקבע מועד תחילת הזכאות ואת תוקפה - לשנה קלנדרית, או לצמיתות במקרים בהם הנכות בגינה קיבל הטבה זו צמיתה.

45 . נכים המוכרים "למד" או "כזכאות חריגה " ואשר זכאים במסגרת הכרה זו למענק נעלים, בכפוף לקרטריונים של הוראה זו, תאושר זכאותם לשנה אחת קלנדרית והזכאות להמשך תיבחן מידי שנה קלנדרית.

46 . במקרים בהם אושרה זכאות זמנית, תזין עובדת המחלקה לשירותים רפואיים את ההטבה במק"ט 19398 בה תציין את מועד התשלום כ 1- ביוני של שנה קלנדרית וכן את סיבת האישור בסבב ההערות.

47 . במקרים של זכאות שאושרה לצמיתות, עובדת המחלקה לשירותים רפואיים תזין את ההטבה למחשב למסך הטבות שנתיות מיד עם אישורה.

48 . לאחר פתיחת תהליך אשרור ההטבה, הרופא המחוזי יאשרה בתהליך הסבב במחשב ומשם יועבר לאשרור יח' ההטבות וליחידה לחשבונאות שיקום לסיום התהליך.

49 . תשלום ההטבה לתקופה זמנית, או לתקופה של צמיתות יתבצע בפועל בתגמולי חודש יוני. במקרים בהם תאושר ההטבה לאחר תאריך זה, תשלום ההטבה יהיה מיידי במסגרת התגמולים עם הזרמת המק"ט כהטבה חד פעמית, כמצויין בסעיפי "אופן הטיפול".

50 . במקרים בהם בחר נכה להמיר את זכאותו לנעליים אורטופדיות/מיוחדות למענק נעליים, עובדת המחלקה לשירותים רפואיים תבטל זכאותו למענק נעליים במסך הטבות שנתיות.

נעליים אורטופדיות - זכאות וגובה הסיוע

זכאות לנעליים אורטופדיות

51 . נכה אשר נכותו המוכרת במשהב"ט מתבטאת במערכת התנועה, ועומדת בקריטריונים של הוראה זו - זכאי לפנות לרופא המחוזי לצורך קבלת אישור לנעליים כנ"ל.

52 . נכים אשר זכאותם המוכרת זיכתה אותם בעבר בנעליים אורטופדיות, ואשר זכאותם זו נקבעה עד לתאריך 31.12.1956 , ימשיכו לקבל את הנעליים, ללא צורך בהמלצה נוספת של צוות רב מקצועי מייעץ. נכים אלה יופנו לבדיקה על ידי הצוות המקצועי רק לצורך קביעה וזיהוי המק"ט של הנעליים בהם הם משתמשים.

53 . נכה מאושפז במרכז שיקום, אשר טרם שוייך למחוז שיקום, והוחלט ע"י הרופא המטפל בו במרכז השיקום, כי עליו לקבל נעליים, או מדרס מכל סוג - תועבר ההמלצה ע"י המקשר לאישור הרופא המרחבי, ועם שחרורו מהאשפוז ושיוכו למחוז שיקום, ייבחן הצורך בהמשך קבלת הנעליים/ מדרסים על ידי הצוות הרב-מקצועי המייעץ. קבלת נעליים אורטופדיות תוך כדי האשפוז אינה מהווה יצירת זכאות אוטומטית בהמשך.

54 . נכה חדש אשר נקבעה זכאותו לנעליים אורטופדיות, יהיה זכאי לקבלת שני זוגות נעליים באופן מיידי, או למענק נעליים שינתן לו בתגמולי חודש יוני הקרוב לפנייתו.

55 . נכים אשר לנכותם הכוללת ביטוי ברגליהם, (כדוגמת המפורט מטה), יופנו לבדיקה על ידי הצוות הרב- מקצועי המייעץ על פי שיקול הרופא המוסמך המחוזי.

א. פרפלגיה - סימול פגיעה- 01

ב. קווטרופלגיה - סימול פגיעה- 03

ג. המיפלגיה - סימול פגיעה- 04

ד. טרשת נפוצה - סימול פגיעה- 19

ה. מחלת שרירים - סימול פגיעה- 20

ו. פגימה בעמוד שדרה - סימול פגיעה 21-

ז. מחלת פרקים - סימול פגיעה- 23

56 . נכים המוכרים על מחלת הסכרת לפחות 65% , עם פגיעה פריפרית ברגליהם (סעיף מבחן 6ד') ואשר הצוות הרב מקצועי המייעץ לנעלי סכרת המליץ להם על קבלת נעלי סכרת, יהיו זכאים לזוג אחד לשנה קלנדרית.

57 . עובדים לפרנסתם בחקלאות, או בתעשיית כימיקלים ושמנים בלבד, הזכאים לנעליים אורטופדיות/מיוחדות, ואשר לנעליהם קצב התבלות מוגבר עקב סוג עבודתם, יוכלו להגיש בקשה לזכאות מוגדלת לנעליים (קיצור פרקי הזמן באספקת הנעליים) לאישורו של הרופא המוסמך המחוזי, בהסתמך על חו"ד תעסוקתית של עובד שיקום.

58 . היקף הזכאות לנעלים אורטופדיות/ נעליים מיוחדות

א. נכים בעלי זכאות לרכב רפואי- זוג נעליים אחד כל תשעה חודשים.

ב. נכים ללא זכאות לרכב רפואי- זוג אחד כ ל שישה חודשים.

זכאות לתיקוני נעליים

59 . נכה שקבל נעל אורטופדית (בהתאמה אישית) זכאי לקבל סיוע לתיקון הנעליים כמפורט בהוראה זו.

נעלי סכרת

60 . נעלי סכרת יונפקו לנכי סכרת המוכרים במשהב"ט על נכות זו לפחות 65% (סעיף 6ד') ואשר להם פגיעה פריפרית בכפות רגליהם כתוצאה מנכותם זו , נכה המבקש נעלי סכרת יופנה לבדיקת על ידי צוות רב מקצועי אשר ימליץ על הצורך וסוג הנעל/המדרס הנדרשים.

61 . לרופא המחוזי הסמכות לאשר המלצת הצוות הרב- מקצועי לנעלי סכרת או לדחותה.

62 . נכה הזכאי לנעלי סכרת יהיה זכאי לקבלת זוג נעליים אחד כל 12 חדשים ו /או מידרס כל 12 חדשים.

63 . זכאים לנעלי סכרת לא יוכלו להמיר זכאותם למענק נעליים גם אם המירו בעבר.

תיקוני נעלי סכרת

64 . נכים הזכאים לנעלי סכרת לפי מידה אישית/גבס יהיו זכאים לתיקון אחד בשנה.

אופן הטיפול

65 . לצורך מימוש הזכאות ע"פ הוראה זו - על הנכה לפנות למחלקה לשירותים רפואיים במחוז השיקום אליו הוא שייך.

66 . עובדת המחלקה תבחן את הבקשה, עפ"י הוראה זו, ובהתאם לסוג הנכות ורמתה, תפעל באחד מהאופנים:

א. במקרה אשר לו זכאות רשומה בכרטיס הזכאות והנכה עומד בקריטריונים של הוראה זו, תנפיק העובדת לנכה הפנייה לספק הנעליים על פי הקבוע בכרטיס הזכאות.

ב. במקרה בו נדרשת החלטת הרופא המחוזי, תופנה הבקשה לרופא המחוזי, הרופא המחוזי יחליט אם להפנות לבדיקה על ידי צוות רב מקצועי מייעץ, לצורך התייעצות ו/או קביעת סוג הנעליים להם זכאי הנכה.

67 . הרופא המחוזי, יפתח / יעדכן את כרטיס הזכאות במחשב (זמני/צמיתות) וידאג כי הנכה יקבל הודעה בכתב על זכאותו. במקביל ינפיק הרופא לנכה הפניה ראשונה לנעליים.

אופן הטיפול – צוות רב מקצועי מייעץ

68 . הזימון לבדיקה על ידי צוות רב מקצועי נתון להחלטתו והוראתו של הרופא המחוזי ובכפוף להוראה זו.

69 . הרופא המחוזי ידאג להעביר את החומר הרפואי לידי הצוות המקצועי, ולהודיע לעובדת המרפאה על הצורך לזמן הנכה לדיון הצוות.

70 . הצוות הרב מקצועי ידון ויפרט המלצותיו (ב"דוח צוות מקצועי - נעליים" – נספח א'), בנושאים הבאים, לפי העניין:

א. הצורך בנעל אורטופדית/ נעליים מיוחדות.

ב. אפיון סוג הנעל.

ג. צורך בתוספת מדרס, לסוגיו השונים.

ד. צורך בתוספות מיוחדות שונות.

71 . פרוטוקול דיון הצוות הרב מקצועי יערך ע"י חברי הצוות וייחתם על ידם. הפרוטוקול יועבר ע"י עובדת המחלקה לשירותים רפואיים לאישורו של הרופא המחוזי, אשר יעדכן את כרטיס הזכאות של הנכה בהתאם להחלטתו ובמקביל יציין את תאריך . קיום דיון הצוות המקצועי לנעליים/מדרסים והמלצתו במסך 9-61

72 . הפרוטוקול החתום ע"י הרופא המחוזי - יישמר בתיקו הרפואי של הנכה.

73 . הרופא המחוזי יודיע לנכה בכתב על החלטתו.

74 . ערעור על החלטת הרופא המחוזי יובא בפני הרופא המרחבי .

75 . ההפניות לנעליים ומדרסים תוצאנה בהתאם לרמת זכאות הנכה לנעליים:

אופן הטיפול בזכאות מוגדלת לנעליים

76 . עובדים בחקלאות (עבודות שדה), או בתעשיית כימיקלים ושמנים בלבד - נכה כנ"ל יפנה דרך עובד השיקום, אשר יאמת את הצהרתו על כך שהינו עובד בעבודות שדה (בלבד) בחקלאות, או בעבודות תעשייתיות (כימיקלים ושמנים בלבד) , לרופא המוסמך המחוזי אשר בסמכותו להגדיל את זכאותו בהתאם לקבוצת הזכאות אליה משתייך הנכה.

77 . רופא מחוזי שמצא, כי נכה כמוזכר בסעיף "היקף הזכאות לנעלים אורטופדיות/ נעליים מיוחדות" הנזקק לנעליים מעבר לזכאותו- יכול לאשר כמות נעליים כנ"ל, ובלבד שיכין אישור בכתב מפורט ומנומק, אשר יתוייק בתיק הנכה /במחשב. (מסך 9-61).

78 . ההפניות לנעליים אורטופדיות לזכאים לכמות מוגדלת, תונפקנה כלהלן:

א. נכה הזכאי לנעליים פעם בחצי שנה , יקבל הפנייה אחת ל 3- חודשים.

ב. נכה הזכאי לנעליים פעם ב 9- חודשים יקבל הפניה אחת ל- 4חדשים.

מתן הפניות לתיקונים לנעליים אורטופדיות

79 . הפניות לתיקונים תוצאנה לנעליים אורטופדיות בלבד, (לפי מידת גבס, או מידה אישית) על פי קבוצות הזכאות:

א. לנכים בעלי זכאות ל רכב רפואי- שני תיקונים בשנה.

ב. לנכים חסרי זכאות לרכב רפואי- ארבעה תיקונים בשנה.

80 . הפנייה מכסה תיקון בסכום שאינו עולה על המפורט בנספח ב'

81 . עלות תיקון העולה על הסכום המירבי המפורט בנספח ב' – מחייבת את הנכה להציג הצעת מחיר לאישורו מראש של הרופא המוסמך המחוזי, לפני ביצוע התיקון.

מידרסים

82 . נכים אשר נכותם המוכרת מתבטאת בפגיעה בכף הרגל, קרסול וברכיים – רשאים להפנות בקשתם למחלקה לשירותים רפואיים לצורך קבלת מדרסים, ל להחלטתו של הרופא המוסמך המחוזי .

83 . הרופא המוסמך המחוזי לא יאשר מדרסים לנכה ללא בדיקה והמלצה של צוות רב מקצועי מייעץ - מדרסים.

84 . הרופא המוסמך המחוזי ייבחן את המלצות הצוות הרב מקצועי, והוא רשאי לקבלן, או לדחותן.

85 . אישר הרופא המחוזי את המלצת הצוות הרב מקצועי למדרסים, - יופנה הנכה לספק מאושר של משהב"ט לצורך קבלת המדרס באמצעות הפנייה. כן יתעד קיום דיון . הצוות והמלצתו במסך 9-61

86 . זכאי למדרס יקבל הפנייה אחת בשנה ללא קשר למספר זוגות הנעליים להן הוא זכאי.

רמת השירות – משך ביצוע

87 . במסגרת המאמץ המתמיד לשיפור השירות לזכאים – על הרופא המחוזי לוודא השלמת הטיפול בבקשה, כולל דיון של צוות רב מקצועי מייעץ, ומשלוח ההודעה לפונה - בתוך מסגרת זמן שלא תעלה על 30 יום ממועד המצאת כל המסמכים ע"י הפונה.

 

משה צין
סמנכ"ל וראש אגף שיקום נכים

נספח ב' - להוראה 53.07

גובה המענק השנתי

נכון לפי מדד 

רמה מענק - גובה המענק בש"ח  
1 762  
2 1,020  
3 1,525  
עלות מירבית לתיקון נעליים 184 ש"ח
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל