X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

מדיניות שיחוד חייבת להתחלף במדיניות שיקום

מהבלוג של אליהו

מהראוי שהוועדה תדון בדרך קביעת הנכות בחינת מומחים והאפשרות ליישם סעיף 27 לדו"ח הביניים בחינת היחס הנבדל בין סמכות חוות דעת רפואית מקצועית לרופא אמון לבין קביעת וועדה רפואית בחינת סמכות קצין תגמולים לערער

נכון אנוכי לחסופ ביושרה את השיטה החולי נורא

ממלחמת יוהכפ'ר במאבק מול הרפש בממסד

'המתנהל' מחולי אינטרס אישי עוקם חולניות

מנפח מנגנוני עתק

כדברי עדים משתתפים שופטים בוועדת גורן

ציטוט,'אברמומיצ' בגף עצמו מדיניות שיחוד

חייבת להתחלף במדיניות שיקום לטובת הלוחמים פצועי נכי צהל

החברה משרד הביטחון במבט צופה פני עתיד

'ד'ר קלינג כל פגיעה בלוחמים נכי צהל

אינה פגיעה בזכויותיהם בלבד פגיעה בכבודם מעמדם

כמי שזכאים ליחס מיוחד בשל תרומתם לעם ארצ ישראל

ופגיעה בכל ישר' לוחם באשר הוא

מהראוי שהוועדה תדון בדרך קביעת הנכות

בחינת מומחים והאפשרות ליישם

סעיף 27 לדו"ח הביניים בחינת היחס

הנבדל בין סמכות חוות דעת רפואית מקצועית לרופא אמון

לבין קביעת וועדה רפואית

בחינת סמכות קצין תגמולים לערער

על קביעת חוות דעת רפואית מקצועית של רופא אמון

ועל קביעה וועדה רפואית

מאליהו לוחם ומפקד ביח' מובחרות שעשינו חברי הלוחמים

ואנוכי פעילותינו בכל גבולות ישר' ומעבר לקווי אויב

בהם נפצעתי אנושות גופ ראש ע'ש לב נפש ו 19 חודשי אישפוז

8 ארועי לב מח ניתוח לב חזה פתוח נושא עלי למעלה

ממאה אחוזי נכות

אב שכול לנפשו בת זקוניו ע'ה נהרגה בהיותה לוחמת

ביח' מובחרת העיניים של צהל והמדינה

נכון אנוכי לחסופ ביושרה את השיטה חולי נורא

כדברי השופטים בוועדת גורן

ציטוט,בגף עצמו מדיניות שיחוד חייבת להתחלף במדיניות שיקום

לטובת נכי צהל החברה משרד הביטחון במבט צופה פני עתיד

הייתכן שבארצ עם ישר' לוחם ייתן מיטבו יפצע אנושות

בקרבות מלחמות ויהה אנוס לעמוד מול החולי הנורא

לקבל את שזכאי

בהם ניהול חולה גפ נכי צהל שכול והארגון

היש פרדוכס מהעובדה שלוחם אב שכול

מוצא עצמו ממלחמת יוהכפ'ר

במאבק מול רפש שחי ממסד 'המתנהל' בחולי

מאינטרס אישי עוקם חולניות

המנפח מנגנוני עתק

בתי המשפט מהזוטר עד עליון פקידות שופטים

הפרקליטות פרקליטים עו'ד ומעין מומחים

מנגנון ענק לכאורה לייעל

הלכה לנזק לנפח מנגנונים עלויות עתק

מכיס כל תושב מקופת משהב'ט אוצר מדינה

נזק בגופ נפש למיטב לוחמנו משפחות שכול

אין זאת רק בגפ נכים שכול משהב'ט

נכון אנוכי לעיון כל להתארגנות אמת לייעל

לייצור ראה אירגון נקוי האורבות טיפול מהיימן מקצועי

לרשותכם שרותכם אליהו לוחם ומפקד בי'ח העלית בצה"ל

נכה צה"ל נושא למעלה ממאה שישים אחוזי נכות

מפציעותיי בשדות הקרב מלחמות ישראל

אב שכול לנפשי שני ע"ה בת זקוניי

לוחמת ביחידת מודיעין

נהרגה בשרותה בי"ט אדר

מתוודה מהתנסויותיי לימודיי תהליכים וחקירה

יכול שלמדתי מעט את יעודי כמנחה מדריך

יכולת זיהוי צרכים אומצ ליצירתיות

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


המלצות ותגובות
כותרת:
שם:
תוכן:
אנא הזן את המספר שלוש מאות שישים ותשע:
לשרותך, נכה צה"ל