אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

האם ראוי לדרוש תשלום מנכה צהל עבור קבלת העתק של מסמכים רפואיים?

בית המשפט העליון הכריע: אגף השיקום מחוייב להעביר לנכה את המסמכים ללא תשלום !

האם נכה צה"ל המתעד לבוא בפני ועדה רפואית עליונה – על-מנת שזו תדון בעניין הנכות שנגרמה לו עקב שירותו הצבאי צריך לשלם לאגף השיקום בכדי לקבל לידיו העתק (צילום או קובץ דיגיטלי) של כל המסמכים הרפואיים שהוועדה נסמכת עליהם ? 

השאלה החשובה והערכית הזו הגיעה לפתחו של בית המשפט העליון ונידונה בתיק רע"א 2434/22 בפני שלושת שופטי העליון: כב' השופט י' אלרון, כב' השופטת י' וילנר וכב' השופט א' שטיין. 

בפסק דין מנומק להפליא שניתן ביום 13.7.2022 (י"ד בתמוז התשפ"ב) פסק כב' השופט שטיין "... סבורני כי משרד הביטחון הוא שחייב לשאת בעלות הצילום או העתקה דיגיטלית של המסמכים – הוא, ולא נכה צה"ל...". 

השופטים אלרון ווילנר הסכימו עם השופט שטיין וכך נולדה לה הלכה חדשה. לפיה נכה צה"ל שעומד בפני ועדה רפואית זכאי לקבל את כל המסמכים הרפואים (למעט המסמכים שהוא עצמו הגיש) עלות צילום המסמכים או הקובץ הדיגיטלי תהיה על אגף השיקום במשרד הביטחון.

זכאות לקבלת העתק מסמכים רפואיים ללא תשלום

בית המשפט העליון הכריע לטובת נכי צה"ל 

המקרה שלפנינו הוא מסוג המקרים שמלכתחילה לא היו צריכים להגיע לדיון בבית המשפט, קל וחומר לבית המשפט העליון. אגף השיקום היה צריך להתעלות על עצמו ולספק העתק של המסמכים ללא עלות לכל נכה צה"ל טרם הופעתו בפני ועדה רפואית ולחסוך מפלוני (נכה צה"ל אחד שעשה שינוי עבור כולם) את הזמן, הטירחה וההוצאה הכספית הבלתי מבוטלת שכרוכה בעלות של ההליך המשפטי. 

וכך היה....  

פלוני (נכה צה"ל) דרש מאגף השיקום לקבל העתקים של המסמכים שנמצאים בידי הוועדה הרפואית העליונה על-מנת לאפשר לו - להגיע לוועדה מוכן ולמצות את זכויותיו (כמו למשל, להגיש חוות דעת רפואית מטעמו). מנגד אגף השיקום דרש בגין הכנת קובץ המסמכים כ- 300 ש"ח. פלוני סירב לשלם והחליט לא לותר – בעזרת בא כוחו (עורך הדין שייצג אותו) הוא פנה לבקש סעד (עזרה) מבית המשפט העליון.

יש שופטים בירושלים 

הסוגייה נדונה בפני הרכב של שלושת שופטי בית המשפט העליון - כב' השופט י' אלרון, כב' השופטת י' וילנר וכב' השופט א' שטיין. שופטי העליון קיבלו את טענותיו של פלוני פה אחד ובפסק דין ראוי לכל הערכה הכריעו לטובתו של פלוני ולטובת כלל נכות ונכי צה"ל העתידים לבוא בפני ועדה רפואית.

כותב כב' השופט שטיין:

"... דין פרוטה כדין מאה. לצד "התיקים הגדולים" המונחים לפתחנו, נדרשים אנו לעיתים לדון ולהכריע במחלוקות שערכן הכספי הוא מועט. לכמה ממחלוקת אלו יש חשיבות עקרונית-ערכית לא מבוטלת, ואפילו רבה. כך הוא במקרה שלפנינו..."

"... מוסכם על כולם שהעלות של הספקת המסמכים המבוקשים על ידי נכה צה"ל אינה יכולה לעלות על 300 ש"ח, בהערכה פסימית. ברם, המבקש, נכה צה"ל שהניח לפנינו את בקשתו, טוען כי עלות זו לא צריכה ליפול על שכמו ולהוסיף על קשיי היומיום שלו קושי כלכלי. לטענתו, משרד הביטחון, שבמסגרתו פועלת הוועדה, חייב לספק לו את המסמכים המבוקשים ללא תשלום. טענה זו בלי ספק ראויה לאוזן קשבת ולהכרעה בה יש חשיבות ציבורית רוחבית..."

"... המדינה מוסיפה וטוענת כי במשרד הביטחון אין כוח אדם פנוי שעליו ניתן להטיל את המלאכה של העתקת מסמכי הוועדה או סריקתם בעבור נכי צה"ל..."

הוראת אגף שיקום נכים מס' 30.01 בנושא "סדרי עבודה בהפניית תובע לקביעת דרגת נכות ראשונה או חוזרת"

פלוני טען בבית המשפט כי אגף השיקום חייב אותו בתשלום על צילום המסמכים. פלוני טען כי צילום המסמכים דרוש לו לשם היוועצות עם מומחה רפואי מטעמו, וכי למשרד הביטחון אין סמכות לחייבו בתשלום עבור הצילום – בפרט, כאשר ניתן לסרוק את המסמכים לתוך קובץ דיגיטלי ולהעבירם אליו בדואר אלקטרוני באופן שאינו כרוך בעלות כספית משמעותית. 

פלוני ביסס את טענתו בדבר החובה של אגף השיקום להמציא לו מסמכים רפואיים, בין היתר, על הוראת אגף שיקום נכים מס' 30.01 בנושא "סדרי עבודה בהפניית תובע לקביעת דרגת נכות ראשונה או חוזרת" מיום 1.4.2013, אשר קובעת לאמור: 

"...הנכה יוזמן לוועדה המסכמת, ואם לא יופיע בפניה, רשאית הועדה לסכם מסקנותיה בלעדיו ועל סמך החומר הקיים. בכל מקרה, יהיה הנכה רשאי לקבל את החומר הנוסף מבעוד מועד בטרם התכנסה הועדה המסכמת. כמו כן, על הועדה להודיע לנכה כי היא רשאית לדון ולסכם גם ללא נוכחותו..." 

פלוני טוען כי החובה להמציא לו את המסמכים הרפואיים מקבלת משנה תוקף במקרה זה, בו המסמכים לא נמצאו מלכתחילה בתיק הרפואי שעמד בפני הוועדה בשל מחדל לכאורה של אגף השיקום.

לאור הדברים האלה, מבקש פלוני מכב' בית המשפט לקבל את בקשת רשות הערעור, לדון בה כבערעור, ולקבוע כי על אגף השיקום חלה חובה ליידע אותו על כל הגשה של מסמכים רפואיים לוועדה, וכן חלה על אגף השיקום החובה לאפשר לו לעיין במסמכים אלו ולהמציא לו עותק מהם מבעוד מועד בטרם כינוס הוועדה – וזאת, ללא תשלום.

מנגד העלתה (המדינה) אגף השיקום רשימה של טענות, מדוע על בית המשפט לדחות את הערעור ולחייב את פלוני, כמו גם, כל נכות ונכי צה"ל לשלם עבור הכנת העתק של המסמכים המצויים בתיק הרפואי אם בדפים מצולמים ואם בקובץ דיגיטלי.

בית המשפט העליון עשה צדק ! 

בית המשפט העליון הוכיח כי גם שמדובר בסכום כסף לא גדול, מבחינתו דין פרוטה כדין מאה ופירט בהחלטתו את כל הסיבות מדוע צריך לקבל את הערעור של פלוני ולחייב את אגף השיקום בהעברת כל המידע והמסמכים לפלוני או לכל נכה צה"ל אחר חינם-אין-כסף.

כותב כב' השופט שטיין:

"... סבורני כי הדין עם המבקש. לפיכך, אציע לחבריי לדון בבקשה זו כבערעור וכן לקבל את הערעור ולקבוע.... כי משרד הביטחון חייב לדאוג לכך שנכה צה"ל, או משוחרר צה"ל, אשר בא בפני ועדה רפואית עליונה בעניינה של נכות שנגרמה לו, לטענתו, עקב שירותו הצבאי (להלן: נכה צה"ל או נכה), יקבל לידיו, ללא תשלום, את כל המסמכים הרפואיים שהוועדה נסמכת עליהם בהחלטתה, למעט כתבים שאותו נכה או משוחרר צה"ל עצמו מציג בפניה בפנייתו – וזאת, כעותק קשיח או כקובץ דיגיטלי, כפי שהגורם המוסמך במשרד הביטחון ימצא לנכון..."

"... ראשית אציין את המובן מאליו: איש אינו חולק על זכאותו של נכה צה"ל לעיין במסמכי הוועדה. המחלוקת בה מוטל עלינו להכריע נסובה על הנטל לשאת בעלות הצילום או העתקה של המסמכים – "מי אמור לשאת בעלות זו?" היא השאלה שניצבת לפנינו, ונכריע רק בה..."

"... באשר למענה לשאלה שהצגתי – סבורני כי משרד הביטחון הוא שחייב לשאת בעלות הצילום או העתקה דיגיטלית של המסמכים – הוא, ולא נכה צה"ל...." 

כב' השופט שטיין מציין את נימוקיו להחלטה, בין היתר קובע כי:

א. ועדה רפואית עליונה היא גוף מעין-שיפוטי - על כך אין ולא יכולה להיות שום מחלוקת.  ולכן מסמכים רפואיים שעל בסיסם מקבלת הוועדה את החלטתה בעניינו של הנכה מהווים חלק מההליך המעין-שיפוטי של הוועדה, ועל כן דינם כדין פרוטוקול ומוצגים המוגשים בהתדיינות בפני בית משפט. 

הסיבה לכך נעוצה בצורך ליצור מצב שבו הנכה יוכל לגבש עמדה מושכלת וטיעון סדור ביחס למסמכים הרפואיים הנשקלים על ידי הוועדה, בין בעצמו ובין באמצעות בא-כוחו או מומחה מטעמו. יכולת זאת היא מעיקרי הצדק הטבעי –  ועליה לא ניתן להתפשר. 

ב. הוראת אגף השיקום מס' 30.01 שכאמור מקנה לנכה צה"ל את הזכות לעיין בכל המסמכים הרפואיים שבפני הוועדה. השופט שטיין סבור כי זכות העיון שהוראת אגף השיקום מקנה לנכה – ושממילא היתה קמה לנכה באופן עצמאי מכוחם של כללי הצדק הטבעי, פסקי הדין בעבר והספרות המשפטית מחייבת את משרד הביטחון לעזור לנכה צה"ל ולהקל על מימושה של זכות זו על ידי העתקת המסמכים על חשבון המשרד ומסירתם לנכה או, לחלופין, על ידי סריקת המסמכים לקובץ דיגיטלי ומסירתו לנכה חינם-אין-כסף. 

ג. זכות העיון נגזר מכמה סיבות: 

הסיבה הראשונה: מטרתו הסוציאלית והשיקומית של חוק הנכים אשר נועד לקדם את רווחתם של נכי צה"ל ולעזור להם למצות את זכויותיהם מבלי להקשות על חיי הנכה, אשר נאלץ להתמודד עם מגבלות הגוף ומועקות הנפש כמעשה שביומיום.

כותב כב' השופט שטיין: "... הייתכן, למשל, שנכה צה"ל שבשל פציעתו בקרב או באמון מתנועע בעזרת כיסא גלגלים יידרש להוסיף ולחוות את קשייו במסגרת ביקור במשרד הביטחון שבמהלכו הוא יידרש לצלם מאות מסמכים? היעלה על הדעת שנכה צה"ל שראייתו נפגעה יידרש לסרוק מאות מסמכים רפואיים אל תוך מכשיר טלפון חכם או בדרך אחרת?..." 

"... ואם נענה לשאלות אלה בשלילה – האם יהא זה נכון שהנכה ישלם מכיסו לעורך דין או לעובד משרדו של עורך דין בעד ביקור במשרדי הוועדה וצילום המסמכים הנדרשים, שהעיון בהם – חינם-אין-כסף – היא זכותו הבסיסית המשתייכת לעולמם של כללי הצדק הטבעי? ברי הוא, לטעמי, כי גם לשאלה זו עלינו להשיב בלאו מוחלט..."

הסיבה השנייה: הסיבה הכלכלית - משרד הביטחון הוא הגורם הזול ביותר שבאמצעותו יכול הנכה לממש את זכות העיון שלו ולקבל לידיו את מסמכי הוועדה. הדעת נותנת שכל חבר וחברה בוועדה רפואית עליונה מקבל/ת לידיו ולידיה את המסמכים הרפואיים בעניינו של הנכה. 

במסגרת זו, מי שמכין את תיק המסמכים עבור חברי הוועדה יכול להכין, במסגרת אותה משימה ממש, וללא קושי ממשי, תיק מסמכים נוסף אשר יועבר לנכה או לבא-כוחו. הכנתו של תיק מסמכים כאמור כקובץ דיגיטלי, אשר ישמש את חברי הוועדה ואת הנכה יחדיו, כלל אינה כרוכה במאמץ נוסף או בעלות נוספת. לנכה צה"ל, הכנת תיק מסמכים כאמור על ידי צילומו או סריקתו של תיק הוועדה מן הסתם תעלה יותר. 

הכנתו של תיק מסמכים כאמור כקובץ דיגיטלי, מטעם הוועדה, תשרת מטרה נוספת, חשובה לא פחות: שמירת התיעוד הרפואי אשר נוגע לעניינו של הנכה למשך תקופת ארוכה. שמירה כאמור נדרשת מכוח הכלל המשפטי אשר רואה בתיקו של נכה צה"ל "תיק פתוח" – במובן זה שהנכה וקצין התגמולים רשאים לפנות לוועדה מעת לעת ולדרוש ממנה לבדוק את שיעור נכותו של הנכה מחדש בהתקיים סיבה לכך.

הדרך הטובה ביותר לשמור על התיעוד הרפואי ביחס לנכה צה"ל כתיק אשר נשאר פתוח לעיון ולבדיקה מחודשים היא סריקת מסמכיו הרפואיים לתוך קובץ דיגיטלי, אשר יישמר אצל הוועדה או אצל גורם מוסמך אחר במשרד הביטחון. קובץ זה ניתן להעביר לנכה ולבאי-כוחו באמצעות דואר אלקטרוני או אמצעי ממוחשב אחר ללא עלות משמעותית. בהקשר זה, סבורני כי הגיעה העת שאותו "תיק פתוח" יעבור להתנהל במתכונת דיגיטלית – כזאת אשר תאפשר לכלל נכי צה"ל גישה ממוחשבת ונוחה לכלל המסמכים והתיעוד הרפואי המצוי בתיקיהם.

הסיבה השלישית: דבריו של המשנה לנשיאה לשעבר, השופט א' רובינשטיין, "גם השכל הישר הוא חבר כבוד במועדון המשפט" והם יפים גם כאן. 

השכל הישר, גם הוא מוביל את כב' השופט שטיין למסקנה כי מי שמכין את תיק המסמכים הרפואיים בנוגע לנכה צה"ל לחברי הוועדה הרפואית העליונה יעביר עותק ממנו לנכה – בין כעותק קשיח ובין כקובץ דיגיטלי – כדי לממש את זכות העיון של הנכה באופן מיטבי ומבלי להקשות עליו יתר על המידה. 

סוף דבר – פסיקת בית המשפט העליון

בית השפט העליון הכריע : משרד הביטחון חייב לדאוג לכך שנכה צה"ל, או משוחרר צה"ל, אשר בא בפני ועדה רפואית עליונה בעניינה של נכות שנגרמה לו, לטענתו, עקב שירותו הצבאי, יקבל לידיו, ללא תשלום, את כל המסמכים הרפואיים שהוועדה נסמכת עליהם בהחלטתה, למעט כתבים שאותו נכה או משוחרר צה"ל עצמו מציג בפניה בפנייתו – וזאת, כעותק קשיח או כקובץ דיגיטלי, כפי שהגורם המתאים במשרד הביטחון ימצא לנכון. 

הגורם אשר אמור לספק את תיק המסמכים הרפואיים לנכה הוא הוועדה הרפואית או כל גורם אחר במשרד הביטחון; חובה כאמור אינה רובצת על כתפו של קצין התגמולים – שהוא בעצמו צד להתדיינות בפניי הוועדה. 

האם מדובר רק בוועדה רפואית עליונה ?

מהחלטת בית המשפט העליון עולה השאלה – האם מדובר רק בוועדה רפואית עליונה ? מפרשנות אישית של פסק הדין ניתן להסיק שמדובר על כל ועדה רפואית בפניה צריך לעמוד נכה צה"ל.

לסיכום:

בית המשפט העליון החליט לחייב את אגף השיקום להעביר לנכה צה"ל העתק של כל המסמכים הרפואים (למעט אלה שהוא עצמו הגיש לאגף השיקום). מעיון מעמיק בפס"ד ניתן ללמוד כי בית המשפט העליון התייחס לפרשנות של הוראת אגף השיקום 30.01 וקבע שמראש הוראת אגף השיקום מחייבת את מסירת כל המסמכים בתיק ובכך נפתחת לכאורה גם האפשרות לדרוש החזר רטראקטיבי לאלה שנדרשו לשלם בגין צילום המסמכים בעבר.


 

נותני חסות: