אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

פרשנות של עורכת הדין סיגל יער

על פי אליו תקנות ייקבעו אחוזי הנכות ?

בבית המשפט העליון, נדונו 3 עתירות שהגיש קצין תגמולים כנגד החלטת בית משפט מחוזי, לפיהן כאשר מוצא מתקין התקנות (משרד הביטחון) מקום לשנות את התקנות כך שעבור אותה פגימה נקבעים אחוזי נכות נמוכים יותר, חלה קביעה זו רק עבור נכים שטרם הגישו בקשת הכרה, וכל הנכים ה"וותיקים" זכאים שתמשיך נכותם להיקבע לפי התקנות הישנות.

לעיון בפסק הדין של בית משפט העליון לחצו כאן !

הצדדים לא היו חלוקים על כך שאם מבחני הנכות שונו כלפי מעלה באופן שכיום מוגדרת פגימתו של הנכה על-פי שיעור נכות גבוה יותר, כי אז על הרשות לקבוע את דרגת נכותו של הנכה על-פי ההגדרה החדשה, וממועד הבדיקה החוזרת לזכותו בהיקף תגמולים הנגזר מהדרגה הגבוהה.

ביהמ"ש העליון דחה, ברוב דעות, את הערעורים ופסק כי:

למרות כי ניתן לקבוע את הנכות מפעם לפעם, או מתוקף סיומה של נכות שנקבעה כזמנית, או מתוקף בקשת הנכה לבדוק את נכותו מחדש, הרי ארעיות זו מתייחסת אך ורק למצב הבריאותי ולא למצב הנורמטיבי היינו המשמעות של אותה נכות מבחינת התגמולים והזכויות שהיא מעניקה. בלשון בית המשפט "אם מצב בריאותו (במובנו הרחב) נותר כשהיה, קנה הנכה ציפייה ראויה וסבירה כי שיעור התגמולים שהוא זוכה בו לא יפחת בעתיד; וציפייה ראויה וסבירה זו מתגבשת לכדי היותה זכות, והזכות – זכות מוקנית היא".

פסק כב' נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק "חוק הנכים מבוסס על חוב שהמדינה חבה למי שנפגע בשירותה. חוב זה אינו משתנה עם שינוי נורמטיבי בקביעת דרגות נכות (להבדיל משינוי במצבו הרפואי של הנכה). על כן, שיקולים כלכליים, שיש בכוחם להשפיע על היקף הזכאות על פי המערכות הסוציאליות הרגילות, אין זה מן הראוי כי ישפיעו על זכאותם של נכים עקב שירותם הצבאי".

ולסיכום קבע בית המשפט: "משנקבעה לחייל שנפגע דרגת נכות פלונית, אין דרגת נכות זו ניתנת לשינוי על דרך שינוי התקנות המסַווגות פגיעות ודרגות נכות בצידן. שינוי בקלסיפיקציה של דרגות הנכות, צופה פני עתיד, ואין בו כדי לגרוע מזכותם של נכים ותיקים שדרגת נכותם נקבעה לפני תחילתה של הקלסיפיקציה החדשה"

משמעות

כאשר וועדה קובעת את נכותו של נכה שמצב בריאותו לא השתנה, עליה לעשות זאת לפי התקנות הישנות, אלא אם כן התקנות החדשות מעניקות יותר אחוזי נכות.

המועד הקובע לקביעת התקנות שבתוקף הינו מועד הגשת בקשת ההכרה.

יישום

ברוב המקרים ממשיכות גם היום וועדות רפואיות לקבוע את הנכות לפי סעיף ישן (וגם כותבות מפורשות בפרוטוקול "סעיף ישן"), ואחרי פסק הדין יכול להיות נכה רגוע שוועדות חוזרות לא יגעו בסעיף זה, כל עוד שמצב הבריאות של הנכה לא ישתנה לטובה (ביחס להגדרות המצויות בתקנות הישנות).

זהירות: אם הוועדה תיקבע כי מצב הבריאות הוטב, נדרשת פרשנות של קביעת בית המשפט בכדי לקבוע כי גם אז חלות התקנות הישנות, או החדשות  לפי המצב העדיף לנכה.

במקרי המיעוט בהם מצאו הוועדות לנכון לקבוע כי למרות שמצב הנכות הוחמר או לא חל בו שינוי, מורדים אחוזי הנכות עקב שינוי בתקנות - רשאי הנכה לבקש כי אחוזי הנכות יועלו לדרגתם הקודמת.


 

נותני חסות: