X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ציוד עזר לנפגעים קשים

הוראת אגף השיקום מספר 51.04

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא : ציוד עזר לנפגעים קשים

תאריך : 1.11.2005

כללי :

1. הוראה זו מחליפה הוראה 51.04 מיום 1.11.2005 ובאה במקומה . בהוראה מבוצע תיקון טכני בלבד ובאופן זמני - ראה סעיף 7 להלן.

2. הוראה זו באה לקבוע את הזכאות לציוד עזר לנפגעים קשים ואת דרכי אספקתו .

3. ראש היחידה לשירותים רפואיים והרופא המוסמך הראשי נושא באחריות מטה להנחיה, עדכון ובקרה של הוראה זו.

זכאות

הנכויות המוגדרות להלן בכללי הזכאות , צריכות להיות נכויות צמיתות או בתוקף לתקופה רצופה של שנה לפחות, אולם, לא פחות משישה חודשים עד לוועדה הרפואית הבאה לאחר מועד פנייתו של הנכה, וזאת לאחר שחרורו מבית החולים.

4. נכה שדרגת נכותו +100% בגין קטיעה או פגיעה בשתי גפיים תחתונות זכאי ל :

א. מתקני קירור / חימום : שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ " ס ( כל אחד ) או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 2.5 כ " ס - החלפה לאחר 10 שנים (עבור כל מתקן).

ב. מקרר חשמלי עד 16 קוב - החלפה לאחר 10 שנים.

ג. מיטה חשמלית ומזרון במידות - 140 X 200 החלפה אחת ל -15 שנה.

ד. מכונת כביסה אוטומטית - החלפה לאחר 6 שנים.

ה. מתקן אינטרקום לפתיחת דלת עם מנעול חשמלי עם 2 נקודות הפעלה - החלפה אחת ל - 15 שנה.

5. נכה שדרגת נכותו 100% ומעלה בגין קטיעה או פגיעה בשתי גפיים עליונות זכאי ל :

א. מתקני קירור / חימום : שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ " ס (כל אחד) או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 2.5 כ " ס - החלפה לאחר 10 שנים (עבור כל מתקן).

ב. מקרר חשמלי עד 16 קוב - החלפה לאחר 10 שנים.

ג. מכונת כביסה אוטומטית - החלפה לאחר 6 שנים.

ד. רשם קול נייד ו - 5 קלטות חד פעמי.

ה. אסלה חשמלית.

ו. מכונת גילוח חשמלית אחת ל 5- שנים.

ז. פותחן קופסאות חשמלי - חד פעמי.

ח. נכה החי לבדו יהיה זכאי גם למדיח כלים – החלפה לאחר 10 שנים.

6. נכה פגוע שתי גפיים תחתונות או עליונה ותחתונה שדרגת נכותו 100% זכאי ל :

א. מתקני קירור / חימום : שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ"ס (כל אחד) או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 2.5 כ " ס - החלפה לאחר 10 שנים. (עבור כל מתקן).

ב. מקרר חשמלי עד 16 קוב - החלפה לאחר 10 שנים.

ג. מכונת כביסה אוטומטית - החלפה לאחר 6 שנים.

7. הסעיף מבוטל . ציוד עזר לעיוורים מופיע בהוראה 53.09.

8. נכים משותקים בשתי הגפיים התחתונות בעלי נכות של 100% ומעלה.

א . מתקני קירור / חימום : שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ " ס (כל אחד) או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 2.5 כ " ס - החלפה לאחר 10 שנים (עבור כל מתקן).

ב. מקרר חשמלי עד 16 קוב - החלפה לאחר 10 שנים.

ג. מכונת כביסה אוטומטית - החלפה לאחר 6 שנים.

ד. מיטה חשמלית ומזרון במידות - 140 X 200 החלפה אחת ל -15 שנה.

ה. מיתקן אינטרקום לפתיחת דלת עם מנעול חשמלי עם 2 נקודות הפעלה - החלפה אחת ל - 15 שנה.

ו. רשם קול נייד ו - 5 קלטות - חד פעמי.

ז. מייבש כביסה - החלפה כל 10 שנים .

ח . נכה + 100% זכאי גם לתנור בישול ואפייה - חד פעמי .

ט . נכה החי בגפו ואינו מקבל ליווי של 24 שע' ביממה, זכאי לכפתור מצוקה.

9. נכה פגוע ראש שדרגת נכותו + 100% זכאי ל :

א. מתקני קירור / חימום : שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ"ס (כל אחד) או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 2.5 כ " ס - החלפה לאחר 10 שנים (עבור כל מתקן).

ב. מכונת כביסה אוטומטית - החלפה לאחר 6 שנים.

ג. רשם קול נייד ו - 5 קלטות - חד פעמי.

10. נכה הסובל מכוויות קשות שדרגת נכותו 100% ומעלה זכאי ל :

א. מתקני קירור / חימום : שני מזגני אוויר מפוצלים 2.5 כ"ס (כל אחד) או מזגן אויר מפוצל ומתקן חימום דירתי בעלות של עד שני מזגני 2.5 כ"ס - החלפה לאחר 10 שנים ( עבור כל מתקן ).

ב . מקרר חשמלי , עד 16 קוב - החלפה לאחר 10 שנים .

ג . מכונת כביסה אוטומטית - החלפה לאחר 6 שנים .

11. נכה פגוע ראש עם המיפלגיה ו / או אפילפסיה שדרגת נכותו 100% זכאי ל :

מזגן אויר ביתי מפוצל, מתוצרת הארץ, 2.5 כ " ס והתקנתו הסטנדרטית - החלפה לאחר 10 שנים .

12. נכה הסובל מהמיפלגיה עם חוסר תפקוד מלא של היד ומתגורר בגפו , שדרגת נכותו 100% ומעלה זכאי ל :

א. מזגן אויר ביתי מפוצל , מתוצרת הארץ , 2.5 כ " ס והתקנתו הסטנדרטית - החלפה לאחר 10 שנים.

ב. מכונת כביסה אוטומטית - חד פעמי .

ג . מדיח כלים - חד פעמי .

ד . פותחן קופסאות חשמלי - חד פעמי .

13. נכה הסובל מאי ספיקה כילייתית סופית או נכה הסובל ממחלות כבד או לב , שדרגת נכותו לפחות 50% מוכרת מ - 100% כוללת זכאי ל :

מזגן אויר ביתי מפוצל 1.5 כ"ס והתקנתו הסטנדרטית - החלפה לאחר 10 שנים.

14. נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 30% עד 79% זכאי ל :

מזגן אויר ביתי מפוצל , 1.5 כ"ס והתקנתו הסטנדרטית - החלפה לאחר 10 שנים.

15. נכה הסובל מכוויות שדרגת נכותו 80% ומעלה זכאי ל :

א. מזגן אוויר מפוצל 1.5 כ"ס והתקנתו הסטנדרטית – החלפה לאחר 10 שנים.

ב. מתקן חימום דירתי או מזגן מפוצל 2.5 כ"ס - החלפה לאחר 10 שנים.

16. נכה שדרגת נכותו 70% ומעלה הסובל מאי שליטה על עצבי הסוגרים זכאי ל :

א. מזגן אויר מפוצל, 1.5 כ"ס והתקנתו הסטנדרטית - החלפה לאחר 10 שנים.

ב . מכונת כביסה - אחת ל -6 שנים.

17. נכה פגוע ראש שדרגת נכותו מ -60% עד 100% ועד בכלל זכאי ל :

מזגן אויר מפוצל 1.5 כ " ס והתקנתו הסטנדרטית - החלפה לאחר 10 שנים.

18. נכה פגוע יד שדרגת נכותו מ -50% ומעלה זכאי ל :

א . רשם קול נייד ו -5 קלטות – חד פעמי .

ב . מכונת גילוח חשמלית - אחת ל -5 שנים .

19. נכה פגוע יד החי בגפו, שדרגת נכותו מ -50% ומעלה זכאי ל :

א. רשם קול נייד ו - 5 קלטות – חד פעמי .

ב . מכונת גילוח חשמלית - אחת ל -5 שנים .

ג . מדיח כלים - חד פעמי .

ד . פותחן קופסאות חשמלי - חד פעמי .

ה . מכונת כביסה - חד פעמי

20. נכה פגוע יד שדרגת נכותו מ -20% ומעלה זכאי ל :

מכונת גילוח חשמלית - אחת ל -5 שנים .

21. נכה שדרגת נכותו 50% ומעלה פגוע ידיים או רגליים המוכר גם על אוסטימיאליטיס כרוני ב - 30% לפחות זכאי ל :

מייבש כביסה - אחת ל - 10 שנים .

22. נכה פגוע גב או עמוד שידרה שדרגת נכותו 49% - 20% בגין פגיעה זו זכאי ל :

מזרון SK זוגי במידות 190 X 140 ס " מ - חד פעמי .

23. נכה פגוע גב או עמוד שידרה שדרגת נכותו 50% ומעלה בגין פגיעה זו זכאי ל :

מזרון דגם SKR במידות 190 X 140 ס " מ - חד פעמי .

24. נכה מעל גיל 70 החי בגפו, שדרגת נכותו 30% ומעלה , זכאי ל :

כפתור מצוקה

25. נכה הסובל מאסטמה בעל 40% נכות ומעלה זכאי ל :

מזגן אויר ביתי מפוצל 1.5 כ " ס עם התקנה סטנדרטית - אחת ל -10 שנים .

26. נכה המוכר 50% נכות ומעלה על טרשת נפוצה זכאי ל :

מזגן אויר ביתי מפוצל 1.5 כ " ס עם התקנה סטנדרטית - אחת ל -10 שנים.

טיפול במתן ציוד עזר ראשון

27. מפקח ורכז ארצי לשירותים סוציאליים וקישור לבתי חולים יודיע לרופא המרחבי האחראי על מרכזי השיקום על כל נכה חדש המאושפז בבית חולים וימציא סיכום מחלה או תעודה רפואית הכוללת את פרטי הפגיעה. הרופא המרחבי יעביר הודעה על נכה חדש לאחראי על אביזרים רפואיים

28. זכאי שאינו מאושפז ונמצא בטיפול המחוז, יגיש בקשה לציוד עזר לאחראי על אביזרים רפואיים באגף ישירות או באמצעות מרפאת הלשכה המטפלת בו .

29. אחראי על אביזרים רפואיים יבדוק את זכאותו של הנכה לציוד עזר ויודיע לו בכתב על הציוד לו הוא זכאי. במכתב יצויין שבאפשרות הנכה לבחור לרכוש את הציוד הסטנדרטי המאושר על ידי משרדנו , או כל ציוד תואם אחר לפי בחירתו , עליו יקבל החזר כספי בגובה המקובל במשרדנו.

30. האחראי על אביזרים רפואיים באגף יפתח כרטיס זכאות במחשב לכל פריט המופיע ברשימת ציוד העזר לה זכאי הנכה.

31. הזכאי יודיע לאחראי על אביזרים רפואיים באיזה ציוד רפואי בחר (עפ"י הזכאות שנקבעה לו).

32. אם בחר הנכה לקבל את הציוד הסטנדרטי - יוציא האחראי לאביזרים רפואיים לספק הזמנה לציוד העזר. ההזמנה תחתם ע"י אחראי לאביזרים רפואיים וע"י יחידת חשבונאות שיקום ותאושר ע"י ביקורת האגף.

33. אם בחר הנכה ברכישת ציוד עזר אחר ( לא סטנדרטי ) - יבצע האחראי החזר הוצאות בגובה עלות המוצר בפועל ועד לגובה עלות המוצר המאושר במשרדנו (נספח א ').

גובה ההשתתפות בציוד העזר

34. המחירים המרביים לפריטי ציוד העזר המוענקים ע " פ הוראה זו מפורטים בנספח א' להוראה.

במקרה שהזכאי בחר לרכוש ציוד היקר מזה המאושר על ידי משרדנו אצל ספק המספק את הציוד הסטנדרטי, ההפניה לספק תכסה את הסכום הסטנדרטי שהמשרד מתחייב לשלם. ההפרש (בין המחיר המאושר על ידי משרדנו לבין מחיר הפריט שהנכה בחר לרכוש) ישולם לספק ישירות ע"י הנכה .

35. מחירי ציודי העזר השונים יקבעו ויעודכנו בהתאם למחירי השוק של פריטי הציוד על ידי האחראי לאביזרים רפואיים בתאום עם ר' היחידה לשירותים רפואיים.

תיקון ציוד

36. נכה הזכאי לציוד עזר המפורט בהוראה זו, זכאי לסיוע המשרד בתיקון ציוד עזר שניתן להחלפה (אינו ניתן באופן חד פעמי) :

א. תיקון שעלותו עד 700 ש"ח –

1) הנכה יבצע את התיקון וימציא למרפאה המחוזית קבלה מקורית בה יפורט המכשיר וסוג התיקון.

2) המרפאה המחוזית תבדוק שהנכה אכן זכאי לציוד שלגביו הוגש התיקון (במסך 59 בהתאם לקוד הפריט המפורט בנספח א' להוראה) ותבצע החזר הוצאות בגובה עלות תיקון הציוד (ללא צורך באישור האחראי על אביזרים רפואיים).

ב. תיקון ציוד עזר שעלותו מעל 700 ש"ח –

1) הנכה יגיש למרפאה בלשכת השיקום המטפלת בו הצעת מחיר לתיקון הציוד. הבקשה תועבר לאישור האחראי על אביזרים רפואיים.

2) האחראי על אביזרים רפואיים יבדוק הצעות מומחים לביצוע התיקון, יאשר החזר עלות התיקון הנמוכה ביותר או יאשר החלפה מוקדמת של המוצר .

החלפת ציוד

37. הנכה זכאי להחלפת הציוד לאחר תקופת השימוש המצוינת לגבי כל פריט ציוד עזר.

38. עם הגיע מועד החלפת הציוד, יגיש הנכה בקשה להחלפת הציוד לאחראי לאביזרים רפואיים ישירות או באמצעות המרפאה בלשכה.

39. האחראי לאביזרים רפואיים יבצע את הפעולות הבאות :

א. יבדוק את זכאות הנכה להחלפת הציוד (במסך 59 בהתאם לקוד הפריט המפורט בנספח א' להוראה).

ב. אם בחר הנכה להחליף את הציוד בציוד סטנדרטי - יוציא הזמנה לקבלת פריט חדש (מסך : 61 פעולה : 1 תנועה : קוד פריט . אם קיים יותר מספק אחד לאותו פריט, יבחר הנכה בספק אצלו מעוניין לקבל הציוד), ישלח את ההזמנה לספק והעתקה לנכה. הנכה יפנה לספק לקבלת המוצר.

ג. אם בחר הנכה להחליף את הציוד בציוד כלשהו (לא סטנדרטי) - יבצע החזר הוצאות כנגד קבלה מקורית . גובה ההחזר יהיה בגובה עלות המכשיר בפועל ועד גובה עלות הפריט הסטנדרטי (כמפורט בנספח א').

40. בקשה להחלפת ציוד עזר לפני המועד המוגדר, יש להפנות לאחראי על אביזרים רפואיים בצירוף חוות דעת מומחה על סוג התיקון ועלותו.

41. האחראי על אביזרים רפואיים יבדוק את הבקשה להחלפת הציוד בטרם עת ויחליט האם לאשר החלפה מוקדמת או תיקון הציוד.


נספח א' להוראה מס' 51.04
פריטי ציוד עזר לנפגעים קשים - עדכון מ - 1.3.2006

 

שם הפריט קוד מחיר הפריט בש"ח (כולל מע"מ) תדירות
מזגן אויר 2.5 כ"ס 10023 5,351 ש"ח החלפה לאחר 10 שנים
מזגן אויר 1.5 כ"ס 10282 4,160 ש"ח החלפה לאחר 10 שנים
מיתקן חימום דירתי או מזגן 2.5 כ"ס 10350 / 10023 5,351 ש"ח החלפה לאחר 10 שנים
מקרר חשמלי 10001 4,020 ש"ח חלפה לאחר 10 שנים
מיטה זוגית מתכווננת ו 2- מזרונים 10029 21,650 ש"ח החלפה לאחר 11 שנים
מכונת כביסה פתח חזית / פתח עליון 10015 / 1027 2,020 ש"ח החלפה לאחר 6 שנים
מיתקן אינטרקום לפתיחת דלת 10359 1,166 ש"ח החלפה לאחר 15 שנים
אסלה חשמלית 10070 1,144 ש"ח החלפה על פי הצורך
מכונת גילוח 10180 442 ש"ח החלפה לאחר 5 שנים
פותחן קופסאות חשמלי 10024 150 ש"ח חד – פעמי
מערכת סטריופונית משולבת 10351 2,660 ש"ח החלפה לאחר 10 שנים
רשם קול ו 5 - קלטות 10094 400 ש"ח חד – פעמי
מכשיר הקלטה פוקט ממו ( לעיוור ) 10090 440 ש"ח החלפה לאחר 6 שנים
אופני כושר סטטיים או אופנים דו משוביים 1267 500 ש"ח / 5,000 ש"ח החלפה לאחר 15 שנה
כפתור מצוקה מוקד שירות 10161 328 ש"ח מנוי שנתי לצמיתות
שעון ברייל או שעון מדבר 10237 / 10100 700 ש"ח החלפה לאחר 5 שנים
תנור בישול ואפיה 10018 1,570 ש"ח חד – פעמי
מייבש כביסה 10017 1,537 ש"ח החלפה לאחר 10 שנים
מדיח כלים 10016 2,005 ש"ח החלפה לאחר 10 שנים
מזרן SK 10203 345 ש"ח חד – פעמי
מזרון וציפוי SKR 10432 454 ש"ח חד – פעמי
 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל