אתר זה משתמש בקבצי קוקיז אתר זה משתמש בקבצי Cookies כדי להתאים אישית תוכן ומודעות. למידע נוסף OK
X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
מועדון החברים של פורטל נכי צהלהכרה כנכהחמי מרפאייעוץ משפטיקנאביס רפואיטפסים להורדהרכב רפואיטבלאות תגמוליםטיפולים רפואייםזכויות והטבותארגון נכי צהלאגף השיקום
X סגירה
 

שקיפות : דו"ח מבקר המדינה נחשף

שקיפות זה כן, או לא?

שקיפות מתארת התנהלות של ארגון בצורה כזו המאפשרת גישה של כלל החברים למאגרי מידע של הארגון, שקיפות להתנהלות פיננסית, פרוטוקולים מישיבות והחלטות הרות גורל, תקנות, חוקים, ישיבות הועד הארצי וחשיפת דוחות ביקורת, כמו : דוח מבקר המדינה ודוח מבקר הארגון שניתן בסמוך לפטירתו.

ממצאי דו"ח מבקר המדינה :

"...בביקורת הנוכחית עלו ליקויים הקשורים בפעילות הארגון לבניית בתי הלוחם החדשים בבאר שבע ובאשדוד, בנושא התקשרויות הארגון עם ספקים ובבקרה על תכוניות העבודה השנתיות של הארגון..."

עלות מחזור חיים (עליות הקמה ותפעול)

"...עלות מחזור חיים: הארגון אינו מכין אומדן 'עלות מחזור חיים'..."

עלות מחזור חיים פירושו: "... עלויות הבנייה ועלויות התפעול והאחזקה המלאות הצפויות במשך כל תקופת הפעלתו הצפויה של הפרויקט..."

"...ולכן אינו יכול לבחון את המשמעויות התקציביות והרב-שנתיות המלאות של כל פרויקט שהוא מבצע..."

תקצוב פרויקטים בתוכנית עבודה

"... הארגון קבע משימות בתכנית עבודה ללא שהיה לו מקור תקציבי לביצועם..."

"... שלושה פרויקטים, שהופיעו בתכנית העבודה של הארגון בשנים 2011 ו – 2012, נכללו שוב בתכנית העבודה לשנת 2013 מאחר שלא נמצא להם מקור תקציבי..."

פעולות הפריפריה

"... הארגון לא בחן האם יש צורך להגדיל את מספר מרכזי הפעילות של הנכים בפריפריה ואת המשמעויות הנובעות מכך ולא גיבש תכנית רב שנתית כדי לשפר את נגישותם של מרכזי הפעילות לציבור גדול יותר של חברי ארגון בכל רחבי הארץ...."

בית הלוחם באר שבע

"... על פי התחזית שהכינה חברת ייעוץ בשנת 1999 עבור הנהלת הארגון, צפוי בית הלוחם באר שבע לשרת כ – 1,270 בתי אב של חברי הארגון. חרף מסקנות חברת הייעוץ בדבר צפי האכלוס, בפועל הקים הארגון את בית הלוחם בבאר שבע בהיקף המאפשר קליטה של עד 3,000 בתי אב...."

"... בניית בית לוחם בהיקף גדול משמעותית מהיקף השימוש של האוכלוסייה הפוטנציאלית יש בה משום ניצול לא יעיל של משאבי הארגון..."

הקמתו המתכוננת של בית הלוחם באשדוד

"... למרות תוצאות בדיקת ההיתכנות משנת 1999 של חברת ייעוץ שהעריכה כי הקמת בית הלוחם במקום אחר במחוז השפלה מגדילה את הסיכויים למספר גדול יותר של משתמשים, ולמרות הערת משרד מבקר המדינה בדו"ח הביקורת הקודם בדבר הצורך לערוך בדיקת היתכנות עדכנית, לא ערך הארגון בדיקה שכזו..."

"... בניית בית הלוחם באשדוד כרוכה בעלויות הנאמדות ב – 128 מיליון ₪, ובנוסף להן קיימות עלויות של תחזוקת המקום ותפעולו במשך שנים..."

"... ההחלטה של מוסדות הארגון על הקמת בית לוחם באשדוד לא התבססה על מסד ראוי של נתונים: הארגון לא הביא בחשבון הוצאות עתידיות, ולא התבסס על הערכה של הסיכונים הגלומים בפרויקט..."

התקשרות הארגון עם ספקים

"... הארגון לא קבע בנהליו חובה להחליט מראש על אמות מידה בעת בחינה של מספר הצעות מספקים, ואת משקלה היחסי של כל אמת מידה. בנוסף לכל נהלי הארגון העוסקים בהתקשרויות עם ספקים לצורך רכב סחורות או שירותים, אינם מתייחסים לפרק זמן מרבי שבו ניתן להתקשר עם ספק שירותים או עם ספק סחורה בהתאם לסוגי ההתקשרות להיקפם ולמשכנו..."  

מבקר המדינה קבע : קיימים ליקויים חמורים

דו"ח מבקר המדינה מצא ליקויים חמורים מאוד בהתנהלות הארגון מבחינת ניהול הפרויקטים ותקצובם הכלכלי.

לכן פנינו להתייעץ עם מספר כלכלנים ורואי חשבון, לדעתם ולדעתנו : מדובר בנקודה מהותית, חישוב לקויי ו/או שגוי של עלויות עלול חלילה וחס להביא לקריסתו של הארגון, ולהביאו למעמד של חדלות פירעון דהיינו הארגון לא יוכל לעמוד בכל ההוצאות הכספיות שלקח על עצמו.

"... הארגון קבע משימות בתכנית עבודה ללא שהיה לו מקור תקציבי לביצועם..."

"... בניית בית לוחם בהיקף גדול משמעותית מהיקף השימוש של האוכלוסייה הפוטנציאלית יש בה משום ניצול לא יעיל של משאבי הארגון..."

"... ההחלטה של מוסדות הארגון על הקמת בית לוחם באשדוד לא התבססה על מסד ראוי של נתונים: הארגון לא הביא בחשבון הוצאות עתידיות, ולא התבסס על הערכה של הסיכונים הגלומים בפרויקט..."

שקיפות ? הצחקתם אותי !

קראו בעיון את המאמר ודו"ח מבקר המדינה המצורף, ותחליטו לבד !

האם זאת הנהגה שראויה להמשיך לקדנציה נוספת ?

ב – 27 למאי 2014 תינתן לכם הזכות לעשות תפנית בארגון נכי צה"ל.

לעיון בדו"ח מבקר המדינה - לחצו כאן >> 


 

נותני חסות: