X
אנא בחר את גודל הפונט הרצוי:
ועדות רפואיות ועדות רפואיות רופאים מומחים רופאים מומחים מכונים רפואיים מכונים רפואיים הוראות אגף השיקום הוראות אגף השיקום ביטוח לנכי צה"ל ביטוח לנכי צה"ל הכפתור הכפתור
X סגירה
 

ניהול מחקרים ברפואה שיקומית

הוראת אגף השיקום מספר 13.00

מדינת ישראל - משרד הביטחון

הנושא: ניהול מחקרים ברפואה שיקומית

תאריך :1.6.2003

כללי

1. הוראה זו הינה הוראה חדשה.

2. הוראה זו באה לקבוע את דרכי הטיפול ותהליכי הניהול של מחקרים ברפואה שיקומית.

3. היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום משהב"ט, רואה חובה לעודד מחקרים בתחומי הרפואה השיקומית עבור נכי צה"ל, שיאפשרו להם את שיקומם הרפואי והאישי.

4. המתאם למחקרים ברפואה שיקומית, אחראי לביצוע תקין של הוראה זו.

5. ראש היחידה לשירותים רפואיים, והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות להנחיה, עידכון ובקרה של אופן הביצוע התקין של הוראה זו.

עקרונות

6. אגף השיקום במשהב"ט, באמצעות היחידה לשירותים רפואיים רואה מחובתו לעודד מחקרים בתחומי הרפואה השיקומית במוסדות מחקר בארץ שתכליתם  לסייע בפתרון בעיות בתחום הטיפול הרפואי של נכי צה"ל, ולמצוא פתרונות הולמים לשיקומם הרפואי, כך שיאפשרו להם חיי יום – יום יוצרים במשפחה, בחברה ובתעסוקה, בהתאם למגבלותיהם הרפואיות והאישיות.

7. מדיניות המו"פ (מחקר ופיתוח ) ברפואה שיקומית מתבססת על העקרונות הבאים:

א.   העמקת הידע בנושאים טיפוליים שבשגרת עבודת הרפואה השיקומית. 

ב.    יישום פתרונות חדשניים בנושאים טיפוליים שטרם מצאו את פתרונם.

ג.   סיוע בקבלת החלטות טיפוליות בתחום הרפואי לאוכלוסיית נכי צה"ל. 

8. תהליך מימוש פרויקט של מחקר ופיתוח ברפואה שיקומית מורכב מארבעה שלבים:

א.    שלב בחינת ההיתכנות, בחינת נושאי המחקר ובחירתם

ב.   שלב ההתקשרות 

ג.  שלב הביצוע- הלכה למעשה.

ד.   שלב הסיום

9. מתאם המחקרים הרפואיים ביחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום, המרכז את כל הפעילות והקשר עם הגורמים החיצוניים - יעשה הערכה תקציבית לכל נושא מחקר בהסתמך על העלויות הדרושות לביצועו, ויבנה בהתאם את תוכנית העבודה השנתית. מסמך זה ישמש גם כדרישה תקציבית לביצוע המחקרים לשנה השוטפת.

10. אם יתברר במהלך המחקר, שיש לבצע שינוי כלשהו באחד מיעדי המחקר (לא היעד הסופי), הדבר ייעשה רק לאחר התייעצות ואישור ע"י המתאם למחקרים רפואיים.

11. אם ובמהלך ביצוע המחקר יתברר שיש לשנות את סעיפי התקצוב הפנימי (אבל לא הסכום הכללי) בניגוד למוסכם בהסכם הכלכלי, דבר זה ייעשה רק לאחר פנייתו בכתב של החוקר הראשי אל מתאם המחקרים הרפואיים תוך הנמקת השינוי המבוקש וקבלת אישורו.

12. הצלחת ביצוע המחקר מותנה בראש ובראשונה באי סטיה מהיעדים שהותוו לו בתוכנית העבודה כפי שפורטו בנספח א' של דפי הפירוט.

13. המחקר ייחשב כי הגיע לסיומו (הסופי או הביניים) אם ועמד בלוח הזמנים והשיג את היעדים כפי שנקבעו בדפי הפירוט.

14. החוקר הראשי, אם נתבקש ע"י אגף השיקום - ייתן הרצאה בכנס תקופתי המאורגן ע"י היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום. תכליתו של הכנס להציג בפני רופאיו ועובדיו של אגף השיקום ובפני רופאי השיקום ממוסדות רפואיים העובדים עימו, את התוצאות וההישגים שהושגו במחקר הרפואי השיקומי, כפי שכל אחד מהם יוכל ליישמם בדרכו הוא בעבודתו היום – יומית.

15. המתאם למחקרים רפואיים יהיה אחראי  להוצאתו לאור של הקובץ "עיונים ברפואה שיקומית", המורכב מסדרת מאמרים שנכתבו ע"י החוקרים על סמך תוצאות המחקר שביצעו עבור היח' לשירותים רפואיים באגף השיקום. קובץ זה מיועד להפצה בין המוסדות והאנשים העוסקים בשיקומם הרפואי של נכי צה"ל ומערכת הביטחון.

16. החוקר הראשי רשאי לפרסם את תוכנו ואת תוצאותיו של מחקרו בספרות המקצועית היוצאת לאור בארץ ובעולם, רק בהסכמת משהב"ט, ע"י המתאם למחקרים רפואיים, ותוך ציון העובדה שהוא בוצע בהזמנת היחידה לשירותים רפואיים, אגף השיקום, משהב"ט.

הגדרות

17. מתאם המחקרים הרפואיים- לעניין הוראה זו -  מי שמונה ע"י הרופא  המוסמך הראשי וראש היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום לרכז ולתאם את  פעילות  המחקרים הרפואיים, ואת כל הפעילות והקשר עם הגורמים החיצוניים,  והכפוף אליו ישירות.

18. תחומי המחקר - לעניין הוראה זו -  תחומי המו"פ ( מחקר ופיתוח) בהם ניתן להציע/לבצע מחקרים הם:

א.  תחום נפגעי ראש (כולל פגיעה בעיניים ובאוזניים).

ב.  תחום נפגעי פנים ולסת.

ג.  תחום נפגעי גב וחוט שידרה.

ד.  תחום נפגעי וקטועי גפיים (כולל אורתופדיה).

ה.  תחום נפגעי בטן וחזה. 

ו.  תחום נפגעי כוויות. 

ז.  תחום נפגעי תגובות קרב ונפגעי הנפש.

19. הועדה לקרנות ועזבונות באגף השיקום- לעניין הוראה זו -  הועדה באגף השיקום המטפלת בעזבונות, תרומות או קרנות בהם נקבע כי העזבון, התרומה, ההקדש או הקרן, הם לטובת אגף השיקום של משרד הביטחון או לטובת אוכלוסיית הזכאים, או לחלקים מהם, נכי צה"ל, משפחות שכולות - כנקבע בהוראת אגף השיקום 11.03, והרכבה:

א. ראש אגף השיקום, או סגנו     - יו"ר

ב. ראש היח' הארצית לשירותי שיקום / נציגו   - חבר.

ג. נציג היחידה לחשבונאות שיקום / אגף הכספים  - חבר

ד. נציג הארגון היציג  - חבר

20. התקשרות, או הסכם- לעניין הוראה זו -  הסכם, או חוזה המעגן את היחסים הפורמליים בין המזמין (משרד הביטחון) לבין הספק (החוקר והמוסד המבצע), בשורה של מסמכים המבטאים את החובות ואת הזכויות ההדדיים של שני הצדדים החתומים עליהם.

21. מוסדות מחקר רפואיים בארץ - לעניין הוראה זו, - בתי חולים, מכונים למו"פ רפואי, מוסדות להשכלה גבוהה.

מידרג סמכויות אישור

22. מתאם המחקרים  הרפואיים ביחידה לשירותים רפואיים, הינו בעל הסמכות והאחריות לריכוז ההצעות במשרד, מימוש פרויקט מו"פ ברפואה שיקומית, ליווי הפרויקט ובקרתו. 

23. ראש היחידה לשירותים רפואיים, והרופא המוסמך הראשי הינו בעל הסמכות והאחריות לאישור הנושאים שישולבו בתוכנית העבודה השנתית.

גובה הסיוע

24. על פי המלצת ראש היחידה לשירותים רפואיים ואישור הועדה לקרנות ולעזבונות באגף השיקום.

אופן הטיפול

25. תהליך מימוש פרויקט של מחקר ופיתוח ברפואה שיקומית מורכב מארבעה שלבים:

א. שלב בחינת ההיתכנות, בחינת נושאי המחקר ובחירתם.

ב. שלב ההתקשרות 

ג. שלב הביצוע- הלכה למעשה.

ד. שלב הסיום

לכל אחד מהשלבים הנ"ל - מתואר אותו חלק באופן הטיפול המתייחס אליו, כלהלן:

שלב א' - בחינת ההיתכנות- אופן הביצוע

26. שלב ההיתכנות מורכב ממספר שלבי משנה:

א.  ריכוז הצעות למחקרים ברפואה שיקומית

ב.  בחינת נושאי מחקר ובחירתם.

ג.  תכנון תוכנית עבודה שנתית.

א.   ריכוז הצעות למחקרים ברפואה שיקומית.

27. היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום תפיץ קול קורא המבקש להציע הצעות מחקר בתחומים המפורטים בסעיף "הגדרות", והמיועד לחוקרים במוסדות מחקר רפואיים

28. המסמך יופץ, לכל המאוחר בחודש יולי של השנה השוטפת, כשתום מועד הגשת הצעות הוא סוף חודש אוקטובר של אותה שנה.

29. המסמך שיופץ ע"י היח' לשירותים רפואיים יבקש מהחוקרים לענות על הסעיפים הבאים: 

א. שם החוקר, המוסד בו יתבצע המחקר ומס' טלפון להתקשרות חוזרת.

ב. נושא המחקר.

ג. תחום הנכות אליו מתייחס נושא המחקר (והמתייחס לאחד הנושאים המפורטים בסעיף "הגדרות" בהוראה זו)

ד. תיאור הנושא והבעיה הרפואית.

ה. המצב הטיפולי בנושא המוצע בארץ ובחו"ל (בצירוף מידע עדכני).

ו. עיקרי הצעת המחקר והפיתרון לבעיה הנדונה.

ז. משך המחקר והערכה תקציבית כוללת.

ח. פירוט התקציב לשנה הראשונה (כח אדם, חומרים, ציוד מתכלה והוצאות שונות כמו: בדיקות מעבדה, עיבוד נתונים וכו')

הערה: אין המשרד מממן קניית ציוד קבוע לביצוע המחקר המוצע.

ט.  הערה המציינת אם נדרש אישור מוועדת הלסינקי לביצוע המחקר הנדון.

30. מתאם המחקרים הרפואיים ביחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום, ירכז את ההצעות המגיעות למשרד.

31. מקור נוסף להצעות מחקר הן הצעות מחקר יזומות ע"י היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום. יוזמה, הנובעת מצרכים טיפוליים בנושאים רפואיים שוטפים שלא מצאו את פתרונם עדיין.

ב.   בחינת  נושאי המחקר ובחירתם.

32. המתאם למחקרים רפואיים ירכז וימיין את הצעות המחקר, והוא אחראי להשלמת המידע החסר ע"י עדכון הפרטים החסרים בהצעות המחקר שהוגשו ע"י החוקרים.

33. הצעות המחקר שהתקבלו, תוגשנה ע"י מתאם המחקרים לדיון ראשוני אצל ר' היח' לשירותים רפואיים באגף השיקום.

34. תכליתו של הדיון, לבחון את מידת הרלוונטיות של הצעות המחקר למדיניות המו"פ של היחידה.

35. הצעות המחקר הרלוונטיות למדיניות המו"פ של היחידה, תועברנה לחוות דעתם של רופאי שיקום מומחים העוסקים בתחום המחקר המוצע.

36. במקביל יבקר המתאם למחקרים רפואיים אצל החוקר במקום ביצוע המחקר, לוודא כי הציוד העומד לרשותו אכן מתאים לביצוע המחקר בדרגת אמינות גבוהה.

37. לאור המימצאים והמידע שנאספו, יתקיים דיון נוסף בהשתתפות מתאם המחקרים הרפואיים ור' היח' לשירותים רפואיים לאישור הנושאים שיכנסו בתוכנית העבודה השנתית.

ג.   תכנון תוכנית העבודה השנתית.

38. מתאם המחקרים הרפואיים יעשה הערכה תקציבית לכל נושא מחקר בהסתמך על העלויות הדרושות לביצועו ויבנה בהתאם את תוכנית העבודה השנתית. מסמך זה ישמש גם כדרישה תקציבית לביצוע המחקרים לשנה השוטפת.

39. לאחר אישורה של תוכנית העבודה השנתית ע"י ר' היח' לשירותים רפואיים, היא תובא לידיעתם של ר' אגף השיקום ור' היחידה לשירותי מינהל באגף.

40. המחקרים על תקציבם הריאלי יובאו ע"י מתאם מחקרים רפואיים לאישור תקציבי בפני הועדה לקרנות ועזבונות באגף השיקום.

41. תקציב המחקרים יוצג בפני הועדה על סעיפיו השונים הכוללים:

כח אדם + 10% תקורה

א. חומרים וציוד מתכלה

ב. הוצאות שונות כמו: ריכוז ועיבוד נתונים, בדיקות מעבדה, צילומים וכו'.

42. התקציב הריאלי לשנה התקציבית השוטפת יהיה אותו תקציב שיועמד לרשות מתאם המחקרים הרפואיים, ע"י הועדה לעזבונות. תיקון תכנית העבודה והתקציב ייעשה בהתאם.

שלב ב' - ההתקשרות- אופן הביצוע

43. ההתקשרות בין הספק/החוקר לבין משהב"ט תתבצע בהתאם להוראות משהב"ט ותכלול שלושה מסמכים המבססים את ההתקשרות בין הצדדים לביצוע פרויקט מו"פ ברפואה שיקומית:

א. הסכם בין משהב"ט (הרשות המזמינה)  לבין החוקר/המוסד המחקרי (הרשות המבצעת), על נספחיו:

ב.  נספח א' – פירוט תוכנית העבודה לדרישות נוספות.

ג.  נספח ב' (כלכלי) – פירוט העלויות של סעיפי ההוצאות.

א.   ההסכם החוזי

44. ההסכם הנחתם בין משהב"ט, כרשות מזמינה, לבין המוסד המבצע, כספק, הינו מסמך חוזי המחייב את שני הצדדים על החובות והזכויות הכלולים בו, והוא ייערך בהתאם להוראות משרד הביטחון להתקשרויות עם ספקים.

45. הגוף המייצג את המוסד המבצע המורשה לחתום על ההסכם הינו קרן המחקרים, או רשות המחקר של המוסד הנדון.

46. ההסכם כולל בתוכו: את התחייבות המוסד לבצע את המחקר המוסכם כפי שמפורט בנספח א', במחיר כפי שפורט בנספח ב' (שני הנספחים מהווים חלק בלתי נפרד מההסכם). כן כולל ההסכם  את תאריך תחילת המחקר ותאריך סיומו, מי יהיה המלווה ומבקר המחקר מטעם המשרד ופירוט תנאי התשלום של עלות המחקר.

47. ההסכם ייחתם בין המורשים לחתום מטעם משהב"ט/אגף השיקום לפי "חוק נכסי המדינה – הרשאות", לבין המורשים לחתום מטעם קרן המחקרים (רשות המחקר) של המוסד בו המחקר יתבצע.

מורשים לחתום על ההסכם מצד המשרד: ר' היח' לשירותים רפואיים ור' היח' לחשבונאות שיקום.

מצד המוסד המבצע: מנהל קרן המחקרים (רשות המחקר) או מנהל הכספים של הקרן (רשות המחקר).

48. סדר החתימות על ההסכם:

א. חתימת מנהל קרן המחקרים (רשות המחקר), או מנהל הכספים של הקרן. כשחתימתם מלווה ע"י חותמת של הקרן (רשות המחקר).

ב. חתימת ר' היח' לשירותים רפואיים ור' היח' לחשבונאות שיקום

ב.   נספח א' (מקצועי)

49. נספח א' מיועד לתאר את נושא המחקר, מטרתו, מהותו ואת הדרישות לביצועו במסגרת הזמנה זו. הם מציינים מי הם החוקרים הראשיים במחקר, את פירוט היעדים ואת לוח הזמנים להשגתם. כן כולל המסמך כללי דיווח על תוצאות המחקר. הערה: רצוי שנספח א' ייכתב במשותף ע"י מתאם המחקרים הרפואיים וע"י החוקר הראשי האחראי למחקר. זאת, כדי למנוע אי הבנות עתידיות באשר ליעדי המחקר ולוח הזמנים לביצועו בין הצדדים.

50. נספח א' נחתם בין המזמין הישיר (היח' לשירותים רפואיים באמצעות חתימתם ע"י מתאם המחקרים ור' היח' לשירותים רפואיים) מצד אחד, לבין החוקר הראשי ומנהל המוסד בו המחקר יתבצע מצד שני.

51. סדר החתימות על המסמך: לאחר הדפסתם ע"י החוקר הראשי (4 עותקים), הם יחתמו חתימה ראשונה ע"י החוקר הראשי וע"י ר' המוסד המבצע ויועברו לחתימה ע"י מתאם המחקרים ור' היחידה לשירותים רפואיים. המסמכים ייחתמו בחתימה שניה של ר' היח' לחשבונאות שיקום יחד עם החתימה על ההסכם.

ג   נספח ב' (כלכלי)

52. נספח ב' (נספח כלכלי):

א. נספח ב' מיועד לפרט את העלויות וההוצאות המוקדשות לאמצעים השונים (כח אדם, חומרים, ציוד מתכלה, בדיקות מעבדה,  עיבוד נתונים, צילומים וכו') הדרושים לביצוע המחקר כהלכה.

ב. נספח ב' יכלול בסעיף כח אדם תוספת של 10% תקורה על עלות כח האדם המועסק ע"י המוסד המבצע בלבד.

ג. סה"כ העלויות המוצגות בנספח ב', לא תעלנה על הסכום שהוקצב ע"י משהב"ט למבצע המחקר לביצועו של המחקר.

ד. נספח ב' ייחתם בין המורשים לחתום מטעם משהב"ט/אגף השיקום לפי "חוק נכסי המדינה – הרשאות", לבין החוקר הראשי והמורשים לחתום מטעם קרן המחקרים (רשות המחקר) של המוסד בו המחקר יתבצע.

מצד המשרד: ר' היחידה לשירותים רפואיים ור' היחידה לחשבונאות שיקום. מצד הספק מורשי החתימה: החוקר הראשי ומנהל קרן מחקרים (רשות המחקר) של המוסד המבצע. או ע"י מנהל הכספים של הקרן (רשות המחקר), כשחתימתם מלווה ע"י חותמת הקרן (הרשות).

ה. סדר החתימות על המסמך: - חתימה ראשונה ע"י החוקר הראשי ומנהל קרן המחקרים (רשות המבצע.                                                                                                             

– חתימה ע"י ר' היח' לשירותים רפואיים ור' היח' לחשבונאות שיקום.

שלב ג' - שלב הביצוע- הלכה למעשה.

53. הצלחת ביצוע המחקר מותנה בראש ובראשונה באי סטייה מהיעדים שהותוו לו בתוכנית העבודה, כפי שפורטו בנספח א'.

54. כדי לעמוד בהתחייבות שלקח על עצמו, על המוסד המבצע להקציב למחקר כח אדם ואמצעים נדרשים, כפי שפורטו בנספח ב' (הכלכלי).  

55. במקרה של תקלה כלשהי בביצוע השוטף של המחקר, על החוקר האחראי על המחקר ליידע מיידית על המצב למתאם המחקרים הרפואיים מטעם המשרד.  

56. אם יתברר במהלך המחקר שיש לבצע שינוי כלשהו באחד מיעדי המחקר (לא היעד הסופי), הדבר ייעשה רק לאחר התייעצות ואישור ע"י המתאם למחקרים רפואיים. אם ובמהלך ביצוע המחקר יתברר שיש לשנות את סעיפי התקצוב הפנימי (אבל לא הסכום הכללי) בניגוד למוסכם בהסכם הכלכלי, דבר זה ייעשה רק לאחר פנייתו בכתב של החוקר הראשי אל מתאם המחקרים הרפואיים תוך הנמקת השינוי המבוקש.

57. מתאם המחקרים הרפואיים, רשאי לקבל, או לדחות את הבקשה, בהתאם לנסיבות הבקשה.

שלב ד' -שלב הסיום – אופן הביצוע.

58. המחקר ייחשב כי הגיע לסיומו (הסופי, או הביניים) אם עמד בלוח הזמנים והשיג את היעדים כפי שנקבעו בדפי הפירוט.

59. אם מסיבות מוצדקות כלשהן, החוקר הראשי לא עמד בלוח הזמנים ולא השיג את יעדי המחקר כמתוכנן, עליו לפנות בכתב אל מתאם המחקרים הרפואיים ולבקשו לדחות את מועד סיום המחקר לתאריך מוסכם אחר ללא תוספת תקציבית כלשהי.

60. מתאם המחקרים הרפואיים, לאחר התייעצות עם הרופא הראשי, רשאי לקבל, או לדחות את הבקשה, תוך שהוא בודק את ההשלכות החוזיות של הדחייה.  

61. עם סיום ההתחייבות כפי שנקבע בהסכם בין המשרד לבין המוסד המבצע, יעביר החוקר הראשי לידי מתאם המחקרים 3 עותקים של דו"ח על פעילותו השוטפת וממצאיו של המחקר. הדו"ח יכלול: 

- שם הנושא ומספרו הסידורי (מספר ההזמנה)

-  שמות החוקרים.

-  שם המשרד המזמין.

-  תיאור הנושא.  

-  הבעיה שעליה המחקר היה ממוקד. 

-  האמצעים והשיטות ששימשו לביצוע המחקר. 

-  הנתונים שהתקבלו במהלך המחקר וניתוחם.

-  דיון על משמעות התוצאות. 

- המלצות אופרטיביות למימושו. 

- חוות דעת באשר להמשך וכיוון המחקר.

62. הצגת המחקר בכנס רופאי אגף השיקום דו"ח זה ישמש לחוקר הראשי כבסיס להרצאה, אם יתבקש לתת בכנס תקופתי המאורגן ע"י היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום. תכליתו של הכנס להציג בפני רופאיו ועובדיו של אגף השיקום ובפני רופאי השיקום ממוסדות רפואיים העובדים עימו, את התוצאות וההישגים שהושגו במחקר הרפואי השיקומי, כפי שכל אחד מהם יוכל ליישמם בדרכו הוא בעבודתו היום – יומית.

63. מאמר ב בקובץ "עיונים ברפואה שיקומית" הרצאתו של החוקר בכנס תשמש גם כבסיס למאמר שיפורסם בקובץ "עיונים ברפואה שיקומית" היוצא לאור ע"י היחידה לשירותים רפואיים באגף השיקום.

64. בהסכמת המשרד רשאי החוקר הראשי לפרסם את תוכנו ואת תוצאותיו של מחקרו בספרות המקצועית היוצאת לאור בארץ ובעולם, תוך ציון העובדה שהוא בוצע בהזמנת היחידה לשירותים רפואיים, אגף השיקום, משהב"ט.

המשך אופן הביצוע - תשלומים

65. הסכום הנקוב בנספח ב' (הכלכלי) הינו הסכום הסופי בשקלים בו מתוקצב המחקר הנדון ולא יהיו צמודים לו שום צמצומים, או התייקרויות, אלא אם נקבע אחרת בהסכם.

66. בסעיפים שלהלן יפורטו נושאים כספיים, שישולבו בטיוטת ההסכם, אך יחייבו אך ורק אם ייכללו בהסכם החתום על ידי הצדדים. בכל מקרה גובר הסכם  ההתקשרות על סעיפים אלה בהוראה זו.

67. עם גמר החתימה על ההסכם ע"י שני הצדדים: משהב"ט והמוסד המבצע ועם תחילת ההתארגנות למחקר, רשאי המוסד המבצע לבקש באמצעות קרן מחקרים או רשות המחקר מפרעה בסך 25% מהסכום שהוקצב למחקר למימון ראשוני המוקדש להתארגנות הנדרשת לתחילת המחקר.

68. עם התקדמות המחקר ומימושו בפועל, יהיה רשאי המוסד המבצע לבקש כל 3 – 4 חודשים מימון תקופתי נוסף בהתאם לפירוט התקציבי בנספח הכלכלי (כח אדם, חומרים, ציוד אזיל והוצאות מיוחדות) ובהתחשב במפרעה שקיבל קודם.

69. המוסד המבצע יגיש למתאם המחקרים במשרד המזמין חשבונית על הסכום הנדרש בליווי מסמכים מתאימים, אם בוצעו קניות חוץ ,או העסקת כח אדם חיצוני.

70. החשבונית תכלול: שם קרן המחקרים / רשות המחקר וכד', מס' הספק במשהב"ט, מס' ההזמנה (מספר המופיע בהסכם ), מס' החשבונית ותאריך הדפסתה.

71. לאחר בדיקת החשבונית ע"י מתאם המחקרים ואישורו, היא תועבר ליחידה לחשבונאות שיקום. התשלום למוסד המבצע יבוצע ע"י היח' לחשבונאות שיקום בהתאם לתנאי ההסכם, 30 יום מקבלת החשבונות במשרד.

72. התשלום התקופתי האחרון והסופי של המחקר יאושר ויועבר לתשלום רק לאחר קבלת דו"ח המחקר הסופי.

נוהלי בקרה 

73. הבקרה היא חלק בלתי נפרד מהמטלות הניהוליות המוטלות על מתאם המחקרים הרפואיים.

74. תחילתה של הבקרה בקבלת החלטה על יוזמת נושא המחקר וסופה בגמר הסופי של המחקר. 

75. לבקרה בפרויקט מחקרי שני מסלולים מקבילים צמודים: המסלול המשימתי והמסלול הכלכלי. המתאם למחקרים הרפואיים הינו אחראי לבקרת שני המסלולים לכל אורך הפרויקט מתחילתו ועד סופו.

76. במסלול המשימתי על מתאם המחקרים הרפואיים לוודא שהמחקר מתנהל לפי היעדים והזמנים כפי שסוכמו בדפי הפירוט ושאין סטייה מהיעד המרכזי. במסלול הכלכלי על מתאם המחקרים לוודא שאין חריגה מהתקציב שהוקצב ושאין סטייה מהיעדים להם התקציב הוקצב.

77. הבקרה תבוצע ע"י המתאם המקצועי בשני אופנים: ע"י קבלת דוחו"ת בכתב אם דבר זה נדרש, אם ע"י ביקורים תקופתיים במקום ביצוע המחקר. 

78. מתאם המחקרים הרפואיים חייב לבקר ביקור תקופתי, אחת ל – 6 חודשים, לפחות אצל החוקרים במקום ביצוע המחקר. ביקור שכזה – סמליותו כפולה. הוא מסמל מצד אחד בפני החוקרים על חשיבותו של המחקר בעיני המזמין. מצד שני הוא מאפשר למתאם המקצועי להתרשם אישית מהבעיות והאילוצים של המחקר ועל האמצעים שיש לנקוט להצלחתו.

79. במסלול הכלכלי על מתאם המחקרים לוודא שאין העברות תקציביות ללא אישורו בסעיפי התקציב הפנימיים.   

80. על מתאם המחקרים הרפואיים לנהל יומן תשלומים לכל מחקר ומחקר. דבר זה יאפשר לו לדעת מצבו התקציבי של המחקר בכל פרק זמן נתון.

פרסומים 

81. המתאם למחקרים רפואיים אחראי לארגונו של יום עיון תקופתי, בו ניתנת אפשרות לחוקרים להרצות על מהות מחקרם, תוצאותיו ועל אפשרות מימושו בעבודת השיקום הרפואי היום – יומית.

82. המתאם למחקרים רפואיים אחראי גם להוצאתו לאור של הקובץ "עיונים ברפואה שיקומית", המורכב מסדרת מאמרים שנכתבו ע"י החוקרים על סמך תוצאות המחקר שביצעו עבור היח' לשירותים רפואיים באגף השיקום, משהב"ט. קובץ זה מיועד להפצה בין המוסדות והאנשים העוסקים בשיקומם הרפואי של נכי צה"ל ומערכת הביטחון.

 

כתבות שאולי יעניינו אותך


לשרותך, נכה צה"ל